Szukaj

Astma - badanie ICQ w Polsce

Podziel się
Komentarze0

Badanie ICQ zainicjowane w wielu krajach Europy przez Altana Pharma (grupa Nycomed) dotyczy niezwykle istotnego dla lekarzy i chorych na astmę problemu – miejscowych działań niepożądanych związanych z leczeniem steroidami wziewnymi. W Polsce szeroko zakrojone badanie epidemiologiczne jest właśnie prowadzone pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.Pierwsze wnioski i statystyki spodziewane są już we wrześniu br. Wzorem dotychczasowej, międzynarodowej współpracy naukowej jego wyniki będą niewątpliwie cennym narzędziem edukacyjnym dla polskich alergologów i pulmonologów.

Autorem kwestionariusza ICQ jest prof. Thys van der Molen (Uniwersytet Groningen) – specjalista w dziedzinie działań niepożądanych w czasie leczenia wziewnego. Jego kwestionariusz wyróżnia aż 57 rodzajów różnych skutków ubocznych związanych z głosem, mówieniem, odkrztuszaniem, dolegliwościami gardła, odczuciami smakowymi, higienicznymi, skórnymi i psychicznymi po stosowaniu kortykosteroidów. To niezwykle szczegółowe badanie zostało stworzone przez wybitnego eksperta i wieloletniego praktyka. Kwestionariusz jest bardzo przystępny dla badacza, jak również badanego pacjenta, gdyż powstał na kanwie opisywanych przez chorych na astmę doświadczeń.


Badanie ICQ zaskakuje swoją dokładnością oraz ogólną liczbą i rodzajem opisywanych działań. Z badań w innych krajach wynika jasno, że miejscowe działania niepożądane dotyczą ponad 30% chorych, a świadomość tego faktu wśród lekarzy jest dość niska. Różnorodne i dotkliwe dla pacjentów skutki uboczne występują częściej niż się wydaje i stają się główną przyczyną samodzielnej „modyfikacji” leczenia.


Propozycja udziału w badaniu ICQ została skierowana do wszystkich alergologów w Polsce, to 977 osób, i dodatkowo do innych lekarzy specjalizujących się w leczeniu astmy, łącznie do ok. 1400 specjalistów w całym kraju. Szacunkowo weźmie w nim udział kilka tysięcy pacjentów. Odzew środowiska medycznego jest bardzo duży, zatem, zakres tego badania będzie prawdopodobnie największy w Europie.
 
Badanie ICQ jest pewnego rodzaju badaniem epidemiologicznym, które pozwoli zorientować się w najczęstszych „nawykach” terapeutycznych lekarzy. Ma także uczyć lekarzy, że przede wszystkim należy słuchać chorych. Wyniki badania w Polsce mogą również stać się dla PTA ważnym przyczynkiem działań szkoleniowych korygujących pracę lekarzy, jeśli np. okaże się, że nie jest ona zgodna z wytycznymi GINA, czy zaleceniami PTA.

ICQ jest doskonałym narzędziem oceny, czy zgłaszane działania niepożądane są tak silne, aby mogły być przyczyną odstawiania leku przez chorego. Pozwala także podejmować właściwe decyzje terapeutyczne dotyczące redukcji dawki do najmniejszej skutecznej lub zmiany leku na pozbawiony działań miejscowych.

Wyniki badania ICQ będą publikowane w prasie zagranicznej, wspólnie z ośrodkiem holenderskim, a także prezentowane w Polsce. Każdy lekarz biorący udział w polskim badaniu otrzyma jego wyniki.

Komentarze do: Astma - badanie ICQ w Polsce

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz