Szukaj

Na co umrzesz?

Wszyscy mamy 100% szansę na to, że umrzemy. Ale na co umrzemy, generalnie pozostaje to tajemnicą. Statystki mogą jednakże dać nam pewne wskazówki, co do prawdopodobieństwa. Jeśli więc nawet głównymi przyczynami śmierci istot ludzkich na ziemi są, bez żadnej niespodzianki, choroby przewlekłe, dotykające układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory, to niektóre przyczyny zgonu są o wiele mniej częste i dość nieoczekiwane.


Tak przynajmniej wynika z corocznych badań statystycznych przeprowadzanych przez amerykański National Safety Council. Badania te noszą tytuł Injury Facts (Fakty na temat urazów) i gromadzą one statystyki zebrane z całego świata, dotyczące wypadków śmiertelnych bądź nie. Najświeższe statystyki National Safety Council dotyczą danych zebranych w 2008 roku i przedstawiają one listę 21 najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie.

W porządku malejącym, 21 przyczyną śmierci, jedna szansa na 119,998,  zgon w wyniku ataku jednego albo kilku psów.

20 przyczna śmierci, jedna szansa na 81,701 to zgon od uderzenia pioruna.

19 przyczna śmierci, jedna szansa na 62 950, to śmierć z powodu użądleń pszczół, os, szerszeni.

18 przyczna śmierci, jedna szansa na 51 199, to zgon z powodu burzy.

17 przyczna śmierci, jedna szansa na 6 174, zgon z powodu upału.


16 przyczna śmierci, jedna szansa na 5 981, to śmierć z powodu przypadkowego postrzelenia.


15 przyczna śmierci, jedna szansa na 5 862, to śmierć w wypadku lotniczym.

14 przyczna śmierci, jedna szansa na 4 147, to śmierć w wypadku rowerowym.

13 przyczna śmierci, jedna szansa na 1 235, to śmierć w pożarze.

12 przyczna śmierci, jedna szansa na 1 073, to zgon w wyniku utonięcia.

11 przyczna śmierci, jedna szansa na 802, to śmierć w wypadku na motorze.

10 przyczyna śmierci, jedna szansa na 623, to śmierć pieszego, przejechanego przez samochód.

9 przyczyna śmierci, jedna szansa na 300, to padnięcie ofiarą strzału z broni palnej (nieprzypadkowe).

8 przyczyna śmierci, jedna szansa na 272, to zgon pasażera samochodu, w wyniku wypadku drogowego.

7 przyczyna śmierci, jedna szansa na 184, to zgon w wyniku upadku.

6 przyczyna śmierci, jedna szansa na 139, to śmierć z powodu przypadkowego zatrucia.

5 przyczyna śmierci, jedna szansa na 115, to zgon z powodu zranienia z własnej winy.

4 przyczyna śmierci, jedna szansa na 85, to śmierć w wypadku samochodowym, kiedy jesteśmy kierowcą.

3 przyczyna śmierci, jedna szansa na 28 to zgon z powodu zawału serca.

2 przyczyna śmierci, jedna szansa na 7, to zgon z powodu raka.

Pierwszą przyczyną śmierci, jedna szansa na 6, jest zgon z powodu choroby serca.

Komentarze do: Na co umrzesz?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz