Szukaj

Mowa ciała

Mową ciała warto się zainteresować z prostej przyczyny - potrafi ona dostarczyć więcej informacji niż komunikat werbalny. Te same słowa wypowiedziane przez dwóch różnych rozmówców mogą wywrzeć wpływ na odbiorcę lub wręcz przeciwnie - zostać zignorowane. Ta różnica będzie kwestią mowy ciała osób, które wysyłają komunikat.

Mowa ciała

Mowa ciała jest bardzo ważna w przypadku wielu zawodów: handlowców, negocjatorów, biznesmenów, wszystkich występujących publicznie. Często to nie przygotowanie merytoryczne, a właśnie mowa ciała decyduje o sukcesie w pracy. Przydaje się również podczas randek, kiedy z jednej strony próbujemy odczytać intencje drugiej osoby, a z drugiej - sami chcemy wypaść jak najlepiej.

Co to jest mowa ciała?

Na mowę ciała składa się wszystko to, co przekazujemy swoim ciałem: mimika, kontakt wzrokowy, gesty, postawa, odległość, jaką zachowujemy w stosunku do rozmówcy, a nawet wysokość głosu. Należy podkreślić, że takie elementy jak wygląd, ubrania, rzeczy, które nosimy, nie mają nic wspólnego z mową ciała, wchodzą zaś w skład szerszego pojęcia, jakim jest komunikacja niewerbalna. Nie należy utożsamiać tych dwóch terminów.

Elementy mowy ciała

Mowa ciała - mimika

Ekspresja mimiczna jest źródłem informacji o stanie emocjonalnym drugiego człowieka. Wyraz twarzy może jednak kamuflować prawdziwe emocje - choć zazwyczaj uważamy osoby uśmiechnięte za szczęśliwe i przyjaźnie nastawione, może okazać się, że uśmiech służy ukryciu negatywnych emocji - od wstydu po nienawiść. Warto zaznaczyć, że prawdziwie szczery uśmiech to ten tworzący zmarszczki wokół oczu.

Mowa ciała - kinezjetyka

Pod terminem kinezjetyka kryją się ruchy naszego ciała takie jak gesty, postawa i pozycje, jakie mamy w zwyczaju przyjmować. Ręce schowane w kieszeni oznaczają, że dana osoba nie chce ujawnić swoich uczuć, zaś splecione na piersiach wskazują na negatywne nastawienie (im wyżej trzymane, tym gorszy humor ma rozmówca). Jeśli chodzi o pozycje ciała, możemy je bardzo ogólnie podzielić na otwarte i zamknięte. Z pierwszym typem mamy do czynienia w przypadku uniesionej głowy, ciała pochylonego lekko do przodu czy prostych, rozchylonych ramion. Pozycję zamkniętą, wskazującą na niechęć czy inne negatywne emocje, charakteryzują: stanie bokiem, rozbiegany wzrok, krzyżowanie rąk i nóg, chwytanie za brodę.

Mowa ciała - proksemika

Proksemika to wiedza o tym, jak człowiek wykorzystuje przestrzeń w relacjach międzyludzkich. Amerykański etnolog Edward Hall wyróżnił 4 strefy dystansu. Pierwsza z nich to intymna (do 45 cm), do której dostęp mają tylko partnerzy i rodzina. Druga strefa nazwana jest osobistą (od 45 cm do 1,2 m). To dystans, który pozwala w towarzystwie znanych osób czuć się komfortowo. Na wtargnięcie do tej strefy ludzie reagują niechęcią, odsuwają się. Ze strefy społecznej (od 1,2 m do 3,6 m) korzystamy robiąc zakupy, czekając na przystanku. Ostatnią jest strefa publiczna (powyżej 3,6 m), stosowana przez osoby występujące publicznie.

Mowa ciała - parajęzyk

Ten składnik mowy ciała obejmuje sposób, w jaki mówimy. Intonacja, artykulacja, głośność wypowiedzi, jej tempo i rytm wpływają na to, jak zostanie odebrana informacja, którą chcemy przekazać. Jeśli mówimy cichym głosem możemy zostać zlekceważeni, podobnie, jeśli niedbale artykułujemy dźwięki. Chętniej rozmawiamy z osobami, których tempo mowy jest podobne do naszego. Głęboki, niski głos sprawia, że jego właścicielowi przypisujemy pewność siebie.

Odgadnąć mowę ciała

Mowa ciała kłamcy

Dr Richard Wiseman, psycholog z uniwersytetu Heremon twierdzi, że kłamcy są bardziej nerwowi i często dystansują się, stosując formy bezosobowe oraz obniżając ton. Z kolei według eksperta mowy ciała, Alana Pease'a mijanie się z prawdą sprawia, że zwiększa się ciśnienie krwi w najbardziej wysuniętych częściach ciała, takich jak nos, co powoduje potrzebę podrapania się. Takie gesty jak zakrywanie ust, łapanie się za kołnierz czy pocieranie oka mogą wskazywać na nieszczere intencje.

Mowa ciała - czy to takie proste?

Kontrolowanie mowy ciała to podstawa dobrego wizerunku, a rozpoznawanie jej znaczenia u innych - gwarant udanych relacji. Pamiętajmy jednak, że mowa ciała to nie kostium, który wkłada się i zdejmuje w zależności od okazji. Uczenie się postawy, która świadczyłaby o pewności siebie, powinno iść w parze z pracą nad samą pewnością.

Autor: Justyna Błasiak

Komentarze do: Mowa ciała

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz