Szukaj

Kastraci żyją dłużej?

Podziel się
Komentarze0

Eunuchowie (wykastrowani mężczyźni), żyjący w Korei setki lat temu, żyli średnio 14-19 lat dłużej niż pozostali mieszkańcy tego kraju. Czy fakt ten dowodzi, że kastracja wydłuża życie? Czy winnym krótszego życia jest zatem testosteron? Badania prowadzone nad długością życia mężczyzn wykastrowanych są niezbyt aktualne, gdyż praktyki te są w dzisiejszych czasach rzadko spotykane.Aby zbadać wpływ absencji testosteronu na długość życia samców, należy odwołać się do danych z przeszłości: do kastratów, chorych umysłowo i eunuchów.

Testosteron, przedwczesny morderca?

Według statystyk, kobiety żyją kilka lat dłużej niż mężczyźni. Jaki jest sekret ich długiego życia? Naukowcy w różny sposób starają się wytłumaczyć owe zjawisko. Aby to jednak zbadać, skoncentrowali się na tym, co najbardziej rozróżnia obie płci, a więc na niektórych hormonach: testosteronie i estrogenie.

Pierwszy z nich jest w szczególności oskarżony o osłabianie systemu immunologicznego mężczyzny oraz o wspomaganie u niego zachowań ryzykownych, podczas gdy drugi zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe.

Pierwszy działa zatem negatywnie na organizm męski, drugi pozytywnie na organizm żeński. Aby sprawdzić rzeczywisty wpływ testosteronu na długość życia, naukowcy zdecydowali się przeprowadzić badanie na zwierzętach.

Na podstawie jego wyniku można pokusić się o stwierdzenie, że kastracja mogłaby wydłużyć mężczyznom życie. Lecz u człowieka sytuacja jest bardziej skomplikowana.


Naukowcy nie poddali naturalnie nikogo kastracji, lecz przestudiowali historyczne zapisy dotyczące długości życia eunuchów na koreańskim dworze za panowania dynastii Chosun. Badacze z uniwersytetu Inha doszli do wniosków, że kastracja rzeczywiście wydłużała życie, gdyż poprzez zmniejszenie ilości męskich hormonów kastraci stawali się łagodniejsi i unikali niebezpiecznych sytuacji (z tego też powodu kastrację stosowano w szpitalu psychiatrycznym w Kansas na początku XX wieku).


Eunuchowie

Eunuchowie mieli prawo do zawierania małżeństw, co więcej, parom będącym małżeństwem wolno było adoptować dzieci - prawidłowo rozwijające się dziewczynki i wykastrowanych chłopców.

Choć rodziny eunuchów składały się z członków niespokrewnionych biologicznie, więzi między nimi były podobno równie silne jak w zwyczajnych rodzinach, a drzewo genealogiczne eunuchów epoki imperialnej istnieje tak samo, jak innych cesarzy i ich bliskich.

Długość życia eunuchów sięgała 70 lat, podczas gdy innych mężczyzn żyjących w podobnych warunkach wynosiła 50,9 do 55,6 lat. Różnica ta wynosiła więc 14-19 lat!

Co więcej, aż 3 eunuchów przekroczyło czcigodny wiek 100 lat (100, 101, 109 l.), podczas gdy wśród reszty mieszkańców zaledwie 1 na 2589 przekroczył ów wiek.

Szansa na przekroczenie 100 lat jest wśród eunuchów 130 razy większa niż u reszty mężczyzn.

Dane te porównać można z aktualnymi statystykami dotyczącymi liczby osób powyżej 100 roku życia na świecie. Na czele klasyfikacji stoi Japonia, gdzie 1 na 3500 mieszkańców osiągnął taki wiek.

Czy badanie to może pozwolić na wysunięcie wniosku, że kastracja sprzyja dłuższemu życiu? Prawdopodobnie nie, ponieważ byłoby to zbytnie uogólnienie. Tymczasem, naukowcy chcą pokazać, że obserwacje dokonane na zwierzętach mogłyby pomóc w wydłużeniu życia mężczyzn.

Komentarze do: Kastraci żyją dłużej?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz