Szukaj

Krótsze życie bez jajników

Podziel się
Komentarze0

Podczas standardowego zabiegu histerektomii zazwyczaj usuwa się też kobietom jajniki, ale wyniki ostatnich badań naukowych dowodzą, że dla dobra kobiety lepiej nie usuwać tych organów. Naukowcy odkryli, że mimo iż usunięcie jajników zmniejsza ryzyko zachorowania na raka tych narządów, to bez nich kobieta może umrzeć na skutek innej poważnej choroby, znacznie powszechniejszej.Leslie Bernstein, która jest profesorem w City of Hope w Duarte, powiedziała, że w obliczu wyboru, kobiety nie powinny decydować się na usunięcie jajników.

Dziesiątki tysięcy kobiet każdego roku przechodzi operację usunięcia jajników w trakcie histerektomii, która oznacza chirurgiczne usunięcie macicy. Celem tego zabiegu jest przeciwdziałanie rakowi jajników, które są usuwane, kiedy kobieta nie może już bądź nie chce mieć dzieci.

Rocznie w Stanach Zjednoczonych u około 22 000 kobiet wykrywany jest rak jajnika, a 14 000 kobiet umiera w ciągu roku wskutek tej choroby.

Kobiety będące w grupie zwiększonego ryzyka mają zazwyczaj mutację genetyczną odpowiedzialną za wystąpienie tej choroby lub w ich rodzinie zdarzały się wcześniej przypadki tego nowotworu. Ale około 98% kobiet, które decydują się na usunięcie jajników, nie należy do grupy zwiększonego ryzyka.

Pomimo że po menopauzie jajniki przestają w końcu produkować hormony, jest to proces dosyć powolny, a dla kobiety lepiej jest, gdy te hormony znajdują się w organizmie, choćby w najmniejszych ilościach, uważają lekarze.


Aby sprawdzić czy zachowanie jajników rzeczywiście przedłuża życie, naukowcy uwzględnili w badaniach stan zdrowia i styl życia pielęgniarek amerykańskich na przestrzeni lat.


Prawie 17 000 spośród około 30 000 kobiet, które poddały się histerektomii, zdecydowało się na usunięcie obu jajników. Pozostałe swoje organy zachowały.

Naukowcy odkryli, że w ciągu ostatnich 28 lat, zmarło prawie 17% spośród kobiet z usuniętymi jajnikami, podczas gdy w tym samym okresie zmarło niewiele ponad 13% spośród kobiet z oboma jajnikami.

Ryzyko śmierci w wyniku raka tego narządu drastycznie zmniejsza się, jeśli jajniki kobiety zostają usunięte. Jednak pacjentki, którym usunięto te organy, miały o 13% większe ryzyko śmierci z innego powodu.

Jako najczęstsze przyczyny śmierci takich kobiet wymienia się choroby układu krążenia i inne rodzaje nowotworów.

Jeden z autorów tych prac, dr William Parker stwierdził, że nie opłaca się zmniejszać ryzyka raka jajnika kosztem innych korzyści, jakie mogą wynikać z zachowania jajników.

Poprzednie badania dr Bernstein, niezwiązanej z omawianymi tutaj pracami, pokazały, że kobiety nie były bardziej zagrożone śmiercią, jeżeli miały usunięte jajniki.

Dr Bernstein podkreśla teraz, że jej badania porównały kobiety po histerektomii z usunięciem jajników z kobietami, które nie przeszły żadnej operacji, podczas gdy wszystkie kobiety z ostatniego badnia miały histerektomię. Być może nie samo usunięcie jajników powoduje większą śmiertelność, ale jakieś inne czynniki związane z taką decyzją, jeszcze nam nieznane lub od nas niezależne.

Dr William Parker zaznaczył, jak ważne dla kobiet jest omawianie ewentualnego usunięcia jajników z ich lekarzami prowadzącymi.

Komentarze do: Krótsze życie bez jajników

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz