Szukaj

Zakażenia cytomegalowirusem u dzieci

Podziel się
Komentarze0

Cytomegalia jest chorobą wywołaną cytomegalowirusem z rodziny Herpesviridae. Jest to stosunkowo powszechny patogen w naszym społeczeństwie. W pewnych określonych sytuacjach może jednak narobić dużego zamętu. Do szczególnie istotnych zakażeń zalicza się postać wrodzoną, perinatalną, postnatalną, a także zakażenia dzieci z niedoborami odporności.


Jak dochodzi do zakażenia?

Wirus cytomegalii u osoby zakażonej wydalany jest w moczu, śluzie dróg moczowo-płciowych, ślinie, pokarmie matki, a także we krwi i przeszczepach. Istnieją trzy fazy zakażenia: pierwotna, latentna oraz aktywowana endogennie. Faza pierwotna polega na wnikaniu wirusów do limfocytów, głównie CD4 oraz granulocytów, z których mogą przechodzić dalej do pozostałych narządów. W kolejnym etapie dochodzi do latencji wirusa co wynika z jego właściwości immunosupresyjnych. Następuje zmniejszanie się linii limfocytów CD4, z jednoczesnym wzrostem ilości limfocytów CD8. W związku z powyższym okres latencji może być bardzo długi. Dodatkowo pojawiają się czynniki reumatoidalne, a także nasilają się odczyny przeciwtkankowe. Objawy kliniczne daje dopiero endogenna lub egzogenna aktywacja. Szczególne znaczenia ma ona we współistniejących zakażeniach HIV oraz immunosupresji polekowej. Czas inkubacji wirusa w wyniku transfuzji krwi wynosi około 3-12 tygodni, natomiast po przeszczepie nawet do 4 miesięcy.

Czym charakteryzuje się cytomegalia wrodzona?

Ocenia się, że cytomegalia wrodzona dotyczy nawet do 2% noworodków. Do zakażenia dochodzi w wyniku przedostania się wirusa poprzez łożysko do krwioobiegu płodu. Na szczęście w 90% przypadków nie stwierdza się objawów choroby. 5-10% zakażonych noworodków ma mniej szczęścia. Pojawiają się u nich charakterystyczne objawy w postaci hepatosplenomegalii, krwawień do skóry, żółtaczki, niskiej masy ciała, małogłowia, wcześniactwa, przepuklin pachwinowych, nieprawidłowości miazgi zębowej, a także śródmiąższowych zapaleń płuc, przy czym te ostanie należą raczej do rzadkości. Dodatkowo we krwi pobranej z pępowiny stwierdza się obecność immunoglobulin klasy M. W surowicy wzrasta ponadto aktywność aminotransferaz, pojawia się limfocytoza, trombocytopenia, a także hiperlipidemia. Rośnie również stężenie białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. 

Niestety śmiertelność w postaci tej sięga nawet 20-30%, a dzieci które przeżyją mają zwykle upośledzenie słuchu oraz zaburzenia rozwoju psychicznego. W przypadku osób początkowo bezobjawowych, z czasem mogą rozwijać się u nich zaburzenia słuchu i rozwoju psychofizycznego, a także defekty zębów. Na szczególnie złe rokowanie narażone są wcześniaki, które nie zdążyły wytworzyć jeszcze przeciwciał. Matki serododatnie mają około 1% szans na urodzenia zakażonego dziecka, z czego tylko w 1% pojawią się objawy. Jeżeli jednak matka zakazi się w ciąży, szansa na urodzenie chorego dziecka wzrasta do 40%, a objawy pojawią się w 10-15% przypadków. Stwierdzenie wrodzonej cytomegalii musi nastąpić do 2 tygodnia życia, później bowiem nie można wykluczyć postaci wcześnie nabytej.


Zakażenie perinatalne


Do zakażenia perinatalnego dochodzi najczęściej podczas karmienia mlekiem matki lub przez śluz dróg rodnych podczas porodu lub poprzez przetaczanie krwi. Okres wylęgania wynosi od 4 do 12 tygodni, a choroba pojawia się zwykle między 4 a 16 tygodniem życia. Zakażone dzieci do około 6 roku życia wydalają wirusy z moczem, natomiast ze śliną do około 4 roku życia. Warto dodać, iż wirusa stwierdza się nawet u ponad 50% zdrowych niemowląt, jednak zwykle choroba przebiega bezobjawowo. Po kilku latach u około 2-7% dzieci dochodzi do zaburzeń słuchu, nie stwierdza się za to zaburzeń psychomotorycznych. W przypadku postaci objawowej sporadycznie dochodzi do zapaleń płuc przebiegających z dusznością, bez obturacji i bez gorączki. Rzadko stwierdza się zaburzenia oddechowo-krążeniowe, niedokrwistość hemolityczną, trombocytopenię, limfocytozę, szarość skóry. W pierwszym miesiącu życia opisuje się niekiedy zespół zastoinowo-żółtaczkowy do którego dochodzi w wyniku łagodnego zapalenia wątroby.

W każdym przypadku zakażenia perinatalnego należy wykluczyć inne choroby przebiegające z podobnymi objawami. Zalicza się do nich m.in. toksoplazmozę, kiłę, różyczkę wrodzoną, uogólniony herpes, a także choroby hemolityczne, posocznicę, części chorób metabolicznych, a także wady wrodzone w tym wady dróg żółciowych.

Zakażenia postnatalne

Do zakażeń postnatalnych u dzieci nie mających zaburzeń odporności dochodzi zwykle w wyniku zakażenia poprzez mocz, wydaliny lub ślinę, a także drogę seksualną! Zdarzają się zakażenia szpitalne m.in. po transfuzjach krwi CMV-dodatniej dając zespół mononukleozopodobny lub wirusowe zapalenia ślinianek.


Zakażenia u dzieci z niedoborami odporności

Postać ta może przebiegać zupełnie bezobjawowo, jak również wywoływać liczne uszkodzenia narządowe. Do najczęstszych zalicza się śródmiąższowe zapalenie płuc o etiologii CMV, współwystępujące z AIDS lub chorobami nowotworowymi, a także po przeszczepach narządowych w okresie od 3 miesięcy. Stany takie cechują się przed wszystkim suchym kaszlem, gorączką, hipoksją, a także występowaniem dodatkowo innych zakażeń oportunistycznych.. W przypadku rozwinięcia się pneumonia CMV po przeszczepie szpiku w około 90% kończy się ona zgonem. Dość często po przeszczepach stwierdza się również retinitis CMV ze zmianami krwotocznymi i martwicą bez towarzyszącego bólu. Po przeszczepach wątroby może rozwinąć się hepatitis CMV i inne choroby zapalne układu pokarmowego.

Jak przebiega proces diagnostyczny?

Podstawowym badaniem potrzebnym do rozpoznania cytomegalowirusa jest bez wątpienia zestaw badań serologicznych, immunofluorescencyjnych, aglutynacji lateksowej, a także przeciwciał monoklonalnych przeciw antygenowi wirusa. Do metod bezpośrednich należy wykrywanie cząstek cytomegalowirusa w posiewie na fibroblastach ludzkich, a także wykrywanie cząstek wirusa pp65, pp72 oraz pp28 w leukocytach lub nabłonkach moszny metodą immunocytochemiczną, za pomocą przeciwciał monoklonalnych, metodą hybrydyzacji kwasu nukleinowego, a także za pomocą amplifikacji DNA/CMV metodą PCR.. Jeżeli wykryje się DNA/CMV u noworodka w pierwszych 2-3 tygodniach zakażenie określa się to jako postać wrodzoną, nawet przy ujemnych odczynach serologicznych.

Jak leczyć zakażenie cytomegalowirusem?

W przypadku cytomegalii wrodzonej stosuje się gancyklowir. Niestety jest to lek mielosupresyjny, nefrotoksyczny i hepatotoksyczny, a także powodujący atrofię jąder. W przypadku szczepów opornych na ten lek można zastosować foskarnet. Jeżeli rozwinie się zapalenia płuc w przebiegu CMV po przeszczepach szpiku, zaleca się kojarzenie gancyklowiru z hiperimmunizowaną gamma-globuliną.

Czy można ustrzec się przed wirusem cytomegalii?

Podstawową sprawą jest przestrzeganie zasad higieny szpitalnej i domowej, szczególnie w okresie ciąży. Dotyczy to głównie mycia rąk, zakazu używania wspólnych przyborów toaletowych, a także w przypadku małych dzieci zabawek, ze względu na ryzyko przeniesienia patogenu poprzez pozostawioną na przedmiocie ślinę. Opracowano również żywą szczepionkę przeciw wirusowi cytomegalii.

Autor: Piotr Kuc
Źródła:

Kubicka Krystyna, Pediatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
Dobrzańska Anna, Ryżko Józefa, Pediatria, podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Urban&Partner, Wrocław 2010

Komentarze do: Zakażenia cytomegalowirusem u dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz