Szukaj

Ostre zapalenie nagłośni u dzieci

Podziel się
Komentarze0

Ostre zapalenie nagłośni (Larygitis epiglottica) to ostre zapalenie obejmujące górną część krtani, znajdującą się powyżej fałdów głosowych, dotyczy przede wszystkim nagłośni, fałdów nalewkowo - nagłośniowych i nalewek. W razie infekcji w tych miejscach dochodzi do ich znacznego przekrwienia i obrzęku.

Ostre zapalenie nagłośni u dzieci

Schorzenie dotyczy głównie dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Najczęściej atakuje w wieku wczesno przedszkolnym, między 3 a 4 rokiem życia. Może wystąpić również u dorosłych, ale znacznie rzadziej.

Przyczyny

Najczęściej ostre zapalenie nagłośni powoduje bakteria o nazwie Hemophilus influenzae typu B, sporadycznie: Streptococcus pneumoniae, Staphyloccusaureus, Mycoplasma pneumoniae. Zwykle  łatwemu wniknięciu bakterii pomaga ostry kęs spożywanego pokarmu, w wyniku czego dochodzi do podrażnienia błony śluzowej.

Objawy

Pojawiają się szybko i nagle, nie są poprzedzone żadnymi innymi niepokojącymi symptomami związanymi z dolegliwościami dolnych dróg oddechowych. W ciągu kilku godzin dochodzi do gwałtownego narastania obrzęku nagłośni, co prowadzi do duszności i zaburzeń oddychania. Dziecko zaczyna krztusić się podawanymi płynami, ma problemy z połykaniem, aż w końcu może stać się ono zupełnie niemożliwe. W przypadkach wyjątkowo ciężkich dojść może do wstrząsu endotoksycznego.

Silny i narastający ból gardła przeszkadza w połykaniu i piciu. U dziecka da się też zaobserwować wilgotny kaszel, ślinotok, tzw. barani głos, który w miarę narastania obrzęku zamienia się w całkowity bezgłos, duszność wdechową na skutek hamowania przez obrzęk strugi powietrza oraz gorączkę. Rozpoznania choroby można dokonać za pomocą badania gardła przy użyciu szpatułki. Obserwowana nagłośnia jest powiększona, obrzęknięta i czerwona.


Diagnostyka

Chorobę potwierdzają zmiany w wyglądzie nagłośni. Przy badaniu lekarz musi zachowań daleko idącą ostrożność, gdyż dogłębne sprawdzanie nagłośni za pomocą szpatułki u osób z dusznością, ślinotokiem i gorączką doprowadzić może do jej zupełnego zapadnięcia się, co grozi zablokowaniem przepływu powietrza. Inne wykonywane przy podejrzeniu choroby badania to posiewy krwi. Z braku czasu dokonuje się ich jednak  już w trakcie hospitalizacji dziecka. Przy niezauważeniu zmian w okolicy podgłośniowej, ale przypuszczeniu występowania ostrego zapalenia nagłośni, stosuje się również badanie radiologiczne, które uwidacznia obrzękniętą nagłośnię krtani. Badania laboratoryjne wykazują leukocytozę z przesunięciem krwinek białych w lewo, przyspieszone OB, podwyższone CRP.

Ostre zapalenie nagłośni z uwagi na podobne objawy można pomylić z: ciałem obcym w przełyku, anginą, podgłośniowym zapaleniem krtani.

Leczenie

Konieczna jest szybka konsultacja z lekarzem otolaryngologiem w trybie ostrodyżurowym. Rozpoznana choroba wymaga hospitalizacji oraz w razie potrzeby bardzo prędkiej intubacji dziecka. Stosuje się też tracheotomię. Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu choremu cefalosporyny III generacji, w przypadku wrażliwości organizmu na antybiotyki ß- laktamowe można zastosować chloramfenikol. Podaje się również dodatkowo kortykosteroidy dożylnie.

W ostatnich latach jednak zauważa się znaczny spadek zachorowalności na te infekcję dzięki zapobiegawczym szczepieniom ochronnym przeciwko bakteriom wywołującym  ostre zapalenie nagłośni.

Autor:

Kazimiera Magda

Komentarze do: Ostre zapalenie nagłośni u dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz