Szukaj

Są gotowi, żeby edukować – już teraz!

Podziel się
Komentarze0

Niemal 40% Polaków twierdzi, że w ich szkołach nigdy nie odbywały się zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. 90% z nich chciałoby, żeby takie lekcje były prowadzone.


W konferencji Jestem gotowy, żeby edukować – już teraz organizowanej 27 września przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie wzięło udział niemal 300 nauczycieli i edukatorów seksualnych z całej Polski.

Brak lub niewystarczająca wiedza – jak być powinno?


Tradycyjnie pojmowana edukacja seksualna koncentruje się na potencjalnym ryzyku, które niesie ze sobą współżycie seksualne, takim jak nieplanowana ciąża czy choroby przenoszone drogą płciową. „To negatywne ukierunkowanie często przeraża młode osoby i nie jest trafne w odniesieniu do ich życia
” – podkreśla ginekolog, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec.

Przekazywanie informacji o seksualności jest szczególnie istotne, ze względu na obniżający się wiek inicjacji seksualnej. 27% chłopców i prawie 17% dziewcząt do 15 roku życia odbyło już pierwszy kontakt seksualny.

- Obowiązkowa, oparta na rzetelnej wiedzy edukacja seksualna w szkołach ma prowadzić do bardziej odpowiedzialnych decyzji, zapobiegania nieplanowanym ciążom i promocji zdrowia seksualnego – mówi Tomasz Garstka z Porozumienia na Rzecz Edukacji Seksualnej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w publikacji „Standardy edukacji seksualnej w Europie” postuluje wprowadzenie holistycznego modelu nauczania, który kładzie nacisk zarówno na zapobieganie zagrożenia związane z wczesnym rozpoczęciem współżycia jak i ukazującym seks jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka.


Wiedzą jak uczyć

W odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej opracowała modelowe scenariusze lekcyjne z zakresu edukacji seksualnej. Materiały te są wartościowym źródłem wiedzy i pomocą naukową dla nauczycieli, edukatorów seksualnych i psychologów.


77% młodych ludzi wskazało, że podczas zajęć w szkole chcieliby dowiedzieć np. jak ustrzec się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, jak zabezpieczyć się przed niepożądana ciążą.  Równie ważnymi zagadnieniami są informacje o współżyciu seksualnym, nauka rozwiązywania konfliktów i budowania trwałych związków uczuciowych.

- Przygotowane scenariusze lekcyjne pozwalają przekazać młodzieży podstawowe informacje o seksualności. Traktują m.in. o inicjacji, roli antykoncepcji, pozwalają rozpoznawać ryzykowne zachowania seksualne i uczą o chorobach przenoszonych drogą płciową
– mówi Aleksandra Jodko, seksuolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. – Konspekty opracowane są w nowoczesny i przyjazny sposób, pozwalający szybko przyswoić wiedzę. Zawierają np. propozycje ćwiczeń grupowych, prowadzenia dyskusji i tematy prac domowych.

Scenariusze lekcyjne można pobrać na stronie internetowej www.swps.pl oraz na: www.wpadka.pl/swiadoma-szkola.


****
Podczas konferencji Jestem gotowy, żeby edukować - już teraz swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami podzielili się wybitni eksperci: seksuolog, prof. Zbigniew Lew-Starowicz –, lekarz ginekolog, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec, dr n. hum. Alicja Długołęcka z Akademii Wychowania Fizycznego, Aleksandra Jodko ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Tomasz Garstka z Porozumienia na Rzecz Edukacji Seksualnej.
Organizatorem konferencji Jestem gotowy, żeby edukować - już teraz była Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Patroni medialni: Wprost, Nastek.pl oraz magazyn nauczyciela Mentor.

Komentarze do: Są gotowi, żeby edukować – już teraz!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz