Szukaj

Infekcje w ciąży: progesteron winowajcą

Podziel się
Komentarze0

Nowe badania opublikowane w Journal of Leukocyte Biology wykazują, iż ciężarne kobiety lub stosujące środki zapobiegania ciąży, takie jak zastrzyki z syntetycznego progesteronu, wykazują wyraźną podatność na niektóre infekcje i zakażenia, włączając w to malarię, listeriozę, wirusa HIV oraz opryszczkę.Raport badawczy opublikowany w marcu bieżącego roku zawiera wyjaśnienia takiego stanu rzeczy.

Receptor progesteronu, czujnik ciążowego hormonu, bierze sobie za obiekt część systemu immunologicznego odpowiedzialną za ochronę przed wirusami.

Rzuca to także nowe światło na kwestię, dlaczego pewne autoimmunologiczne choroby, szczególnie reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane, często ulegają remisji podczas ciąży.

„Mamy nadzieję, że kontynuowanie pracy na tym polu dostarczy w końcu lepszych rozwiązań prewencyjnych związanych z immunologicznymi komplikacjami ciążowymi, bezpieczniejszymi i efektywniejszymi formami zapobiegania zachodzeniu w ciążę czy też nowych biologicznych celów dla leczenia chorób autoimmunologicznych”, stwierdza Grant C. Hughes, doktor medycyny, a także badacz na University of Washington w Seattle.


Badania przeprowadzono na dwóch grupach myszy.

Do pierwszej zaliczały się myszy ze zmutowanym receptorem progesteronu lub genem receptora, który czynił ciała myszy niezdolnymi do wyczuwania progesteronu przez receptor.

Druga grupa składała się z normalnych myszy.

Po różnych formach szczepień obserwowane były reakcje antyciał. W porównaniu z normalnymi myszami, osobniki z pierwszej grupy wykazały wyższy poziom produkowanych antyciał, ale tylko w odpowiedzi na formy szczepień wymagające limfocytów T, rodzajów komórek, które normalnie przyspieszają produkcję antyciał przez komórki B.

Zaobserwowano także, że progesteron hamuje interferon-gamma w komórkach T poprzez ich receptor progesteronu.

„Od dawna wiadomym był fakt, iż ciąża i hormony wpływają na reakcje immunologiczne, ale te procesy były stosunkowo słabo zgłębione i rozumiane. Te badania są ważne z dwóch powodów. Pierwszy to rozpoznanie receptorów progesteronu jako mechanizmów immunologicznej modulacji podczas ciąży, które rzuca nieco światła na zagadnienie związków immunologicznych czynników z ciążą. Drugim plusem jest zdefiniowanie potencjalnie nowego celu modulacji autoimmunizacji oraz problemów immunologicznych w okresie ciąży” – stwierdza John Wherry, doktor filozofii oraz zastępca redaktora naczelnego Journal of Leukocyte Biology.

Komentarze do: Infekcje w ciąży: progesteron winowajcą

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz