Szukaj

Wstrząs mózgu

Podziel się
Komentarze0

Wstrząśnienie mózgu charakteryzuje się nagłą, pourazową utratą przytomności, po której chory wraca do pełnej sprawności. Okres urazu pokryty jest zwykle niepamięcią, a splątanie po odzyskaniu przytomności jest z reguły bardzo niewielkie. Potem utrzymuje się zwykle przez pewien czas przylepienie świadomości. Fazie tej często towarzyszą wymioty, bóle i/lub zawroty głowy.

Moment poprzedzający bezpośrednio wypadek objęty jest zwykle luką pamięciową, trwającą niekiedy zaledwie ułamki sekund. Wstrząs mózgu jest wprawdzie oznaką przejściowego zakłócenia czynności komórek nerwowych, jednakże nie doszło jeszcze do trwałego uszkodzenia tkanki. Jeśli utrata przytomności trwa dłużej niż piętnaście minut lub gdy następujące potem przyćmienie świadomości wydłuża się ponad godzinę, nasuwa się poważne podejrzenie, że uszkodzenie przekracza ramy prostego wstrząsu mózgu.


Leczenie

Każdy uraz głowy z utratą przytomności jest jednak wskazaniem do kilkudniowej hospitalizacji, w celu obserwacji chorego oraz wykonania niezbędnych badań wykluczających obecność stłuczenia lub krwiaka. Zaleca się także kilkutygodniowy okres oszczędzającego trybu życia, tzn. unikania dużych wysiłków fizycznych i psychicznych, przebywania na słońcu itp.

Możliwe następstwa i powikłania

Bóle i zawroty głowy oraz trudności w koncentracji uwagi mogą występować jeszcze przez kilka miesięcy po wypadku. Rzadko zwłaszcza u osób starszych w dwa do czterech tygodni po wypadku dochodzi do wylewu krwi w przestrzeń między mózgiem a oponą twardą. Wzmagają się wtedy bóle głowy, mogą wystąpić porażenia.

Komentarze do: Wstrząs mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz