Szukaj

Stłuczenie mózgu

Podziel się
Komentarze0

Jest to stan, w którym utracie przytomności o różnym czasie trwania towarzyszą objawy uszkodzenia tkanki mózgowej.

Dolegliwości

Utrata przytomności często trwa ponad piętnaście minut. Natomiast rzadko występują takie objawy, jak: silne bóle głowy, sztywność karku, wymioty, porażenie połowicze, zaburzenia mowy, wzroku i oddechu. Dolegliwości pojawiają się na ogół bezpośrednio po doznanym urazie, rzadko jeden do czterech dni po wypadku. Następstwa stłuczenia mózgu zależą od rozległości i lokalizacji urazu, poczynając od częstych bólów głowy, napadów drgawek i zaburzeń pamięci, a kończąc na ciężkich porażeniach, zaburzeniach zachowania lub trwałej nieprzytomności. Objawy wynikają z umiejscowienia uszkodzenia. W stłuczeniu płatów czołowych występują zaburzenia funkcji intelektualnych. Po okresie nieprzytomności i następowego splątania chorzy są niezorientowani, nie kontrolują swoich odruchów, zanieczyszczają się w łóżku. Stłuczenia o innej lokalizacji mogą powodować niedowład, niedoczulicę, zaburzenia mowy, widzenia i inne objawy. Czas trwania tych objawów zależy od rozległości stłuczenia, zwykle jednak nie jest krótszy niż kilka tygodni.


Przyczyny

Przy gwałtownym wstrząśnieniu głowy może dojść do uszkodzenia naczyń w jej wnętrzu. Gdyby do takiego uszkodzenia doszło na przykład w nodze, zamanifestowałoby się ono "niebieskim sińcem". Natomiast uszkodzenie w obrębie mózgu prowadzi do krwawienia często z bardzo ciężkimi następstwami. Ucisk wynaczynionej krwi i płynu tkankowego może spowodować uszkodzenie mózgu. Cho­rzy ze stłuczeniem mózgu narażeni są na różne po­wikłania, takie jak obrzęk mózgu lub wtórny krwo­tok do zniszczonej tkanki.

Leczenie

Obowiązuje zasada bezwzględnej hospitalizacji przez okres kilku tygodni. Objawy mogą ustąpić lub znacznie się zmniejszyć po kilku tygodniach lub miesiącach. Mogą jednak utrzymywać się do końca życia i być przyczyną trwałego inwalidztwa.

Komentarze do: Stłuczenie mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz