Szukaj

Oparzenia termiczne u dziecka

Podziel się
Komentarze0

Oparzenie termiczne jest to uszkodzenie tkanek (skóry) spowodowane różnymi czynnikami m.in. wysoką temperaturą, porażeniami prądem elektrycznym czy wszelkimi środkami chemicznymi. Rozległość oparzeń zależy od wysokości działającej temperatury oraz od czasu jej trwania na nasze ciało. Gdy oparzenia dotyczą dużej powierzchni ciała i nie ograniczają się  do samej skóry wtedy występuje choroba oparzeniowa. Skutkami oparzenia mogą być wstrząs hipowolemiczny, uszkodzenia układu oddechowego czy zakażenia.Źródła oparzeń:
•    Gorąca woda,
•    Para wodna,
•    Gorące płyny m.in. mleko, zupa
•    Rozgrzane przedmioty m.in. żelazko, grzałka, pokrywka
•    Kontakt z płomieniem

Stopień oparzenia zależy od:
•    rozległości oparzenia
•    głębokości oparzenia
•    wieku dziecka

Oparzenia dzielimy na :

•    Oparzenie I stopnia
Dotyczy ona uszkodzenia naskórka, na którym występuje zaczerwienienie, obrzęk. Oparzenie goi się długo i towarzyszy mu bolesność. Na zagojonej skórze nie pozostają blizny.

•    Oparzenie II stopnia:
Następuje uszkodzenie naskórka w różnym nasileniu. Występuje przy tym obrzęk skóry, któremu towarzyszy powstanie pęcherzy oraz wielki ból. Skóra może przybrać barwę szaro-białawą. Oparzenie leczone może wygoić się bez pozostawienia blizn.


•    Oparzenie III stopnia:
Oparzenie dotyczy co najmniej całej grubości skóry, która przybiera kolor szaro- żółtawy i jest w dotyku twarda. W przypadku tego obrażenia nie czuć bólu, gdyż komórki nerwowe zostały uszkodzone. Leczenie polega na przeszczepie skóry, zaś gojenie następuje z pozostawieniem blizn.


•    Oparzenie IV stopnia:
W czasie tego obrażenia następuje głębokie zniszczenie skóry, tkanki podskórnej, mięśni niekiedy nawet kości. Objawy są podobne do tych z III stopnia.

Dzieci są bardzo wrażliwi na zmiany w organizmie, dlatego też oparzenie, zwłaszcza większych powierzchni ciała, może zagrażać ich życiu. Bardzo często oparzeniom towarzyszy uszkodzenie dróg oddechowych. Spowodować to może wystąpienie problemu z oddychaniem a nawet utratę przytomności u dziecka.

Jak udzielić dziecku pierwszej pomocy?

•    W czasie poparzenia schładzamy dziecku partie skóry zimną wodą.

•    Należy zdjąć ubranie jeżeli jest to możliwe. Nie wolno odrywać przylgniętej do rany odzieży!

•    Trzeba również wezwać pogotowie ratunkowe.

•    Należy nałożyć na ranę jałowy opatrunek. Jeżeli nie posiadamy takiego w apteczce powinniśmy znaleźć gładką tkaninę np. lniany ręcznik.

•    Nie wolno przekłuwać pęcherzyków ani dotykać rany.

•    Nie powinno się smarować oparzonej skóry żadnego rodzaju piankami , kremami  czy też alkoholem, gdyż może to spowodować dodatkowy ból i pogorszeni stanu dziecka.

•    Nie podawajmy dziecku przy oparzeniach wewnętrznych żadnych pokarmów i napojów.

Gdy dojdzie do oparzeń elektrycznych należy niezwłocznie wezwać lekarza gdyż może dojść do poważnych zaburzeń wewnętrznych np. zachwianie rytmu serca. Przy tego typu obrażeniach występuje  III stopień poparzenia i konieczna jest hospitalizacja.


Komentarze do: Oparzenia termiczne u dziecka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz