Szukaj

Tężec

Podziel się
Komentarze0

Jest to ostra choroba zakaźna, chrakteryzująca sie wzmożoną pobudliwością i kurczliwością meśni. Zakazić się można przy zabrudzeniu rany np. ziemią, w której znajdują się przetrwalniki laseczek tężca Ryzyko zachorowania Chorują tylko osoby, które nie zostały uodpornione szczepionkami. Możliwe powikłania W co trzecim przypadku tężec kończy się śmiercią.

Objawy
  • kurcze mięśni w pobliżu miejsca zranienia, szczękościsk,
  • wzmożone i bolesne napięcie różnych grup mięśniowych, aż do tzw. prężeń tężcowych, gdy chory leży oparty jedynie na potylicy i piętach.
Zakażenie powoduje beztlenowa bakteria Clostńdium tetarń produkująca silną truciznę - te-tanospazminę. Diagnostyka Badania laboratoryjne, hodowla bakterii z rany. Leczenie Przetiwbakteryjne i objawowe na oddziałach intensywnej terapii.


W razie zranienia należy dokładnie oczyscic rane. Stosowanie antybiotyków lub chemioterapeutyków jest zalecane jako postępowanie uzupełniające, które ma za zadanie zniszczenie dodatkowiej flory bakteryjnej z okolicy przyrannej.

Zapobieganie zakażeniu to przede wszystkim likwidacja ognisk potencjalnie zakaźnych, tzn. właściwe funkcjonowanie wysypisk śmieci, smietnisk, odprowadzeń ścieków, jak również przestrzeganie higieny przy pracy na roli.

Komentarze do: Tężec

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz