Szukaj

Zbyt wysoko wykwalifikowani imigranci są bardziej narażeni na wypadki w pracy

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badań opublikowane ostatnio w internetowym wydaniu Injury Prevention sugerują, że nowo przybyli do Kanady imigranci, którzy posiadają zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do pracy jaką wykonują, są bardziej narażeni na wypadki w pracy niż ich współpracownicy.W Kanadzie, w roku 2008, 25 procent zatrudnionych, w wieku 25-54 lata, posiadało kwalifikacje wyższe niż wymagane w zawodzie jaki wykonują.

Kanadyjscy badacze postanowili sprawdzić czy istnieje związek pomiędzy posiadaniem statusu imigranta oraz posiadanymi kwalifikacjami a uleganiem wypadkom w pracy.

Aby się tego dowiedzieć przeanalizowali oni dane dotyczące takich wypadków pochodzące z ankiety Canadian Community Health Surveys z lat 2003-2005. Badanie dotyczyło tylko osób dorosłych powyżej 25 roku życia, którzy byli zatrudnieni w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wypadek.

Okazało się, że posiadanie wykształcenia wyższego niż niezbędne w wykonywanym zawodzie zwiększa prawdopodobieństwo ryzyka urazu, zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagania danego stanowiska, stwierdzenie to jest prawdziwe jedynia dla mężczyzn.

Zobacz również:Patrząc na dane tylko pod kątem statusu imigranta naukowcy zauważyli, że mężczyźni, którzy niedawno przybyli do kraju i są zbyt wysoko wykwalifikowani do swojej pracy, ulegają wypadkom wymagającym pomocy medycznej pięć razy częściej niż ich koledzy, którzy są w Kanadzie dłużej lub posiadają wykształcenie adekwatne do swojego stanowiska.

Wyniki wskazują także, że biorąc pod uwagę fizyczne wymagania pracy, są oni także bardziej narażeni na urazy w pracy niż ich współpracownicy, w tym przypadku o 33 procent.

„Wyniki tych badań mają istotne znaczenie dla krajów o wysokim dochodzie, gdzie rosnący poziom edukacji nie współgra z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników we wszystkich dziedzinach” – stwierdzają autorzy.

Osoby posiadające zbyt wysokie wykształcenie mogą nie posiadać wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w bezpieczny sposób. W przypadku imigrantów, szczególnie tych nowo przybyłych, dodatkowym problemem może się okazać bariera językowa i brak znajomości kraju, co wiąże się z niezrozumieniem panujących w miejscu pracy zasad BPH i kultury pracowniczej.

„Posiadanie wykształcenia wyższego niż wymagane na danym stanowisku może również prowadzić do braku solidarności ze współpracownikami i do konfliktów z przełożonymi, co może utrudniać zawiązywanie przyjaźni, które ułatwiają regulowanie obłożenia pracą i uzyskiwanie pomocy" - podsumowują kanadyjscy badacze.

Komentarze do: Zbyt wysoko wykwalifikowani imigranci są bardziej narażeni na wypadki w pracy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz