Szukaj

Zbyt wysoko wykwalifikowani imigranci są bardziej narażeni na wypadki w pracy

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badań opublikowane ostatnio w internetowym wydaniu Injury Prevention sugerują, że nowo przybyli do Kanady imigranci, którzy posiadają zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do pracy jaką wykonują, są bardziej narażeni na wypadki w pracy niż ich współpracownicy.W Kanadzie, w roku 2008, 25 procent zatrudnionych, w wieku 25-54 lata, posiadało kwalifikacje wyższe niż wymagane w zawodzie jaki wykonują.

Kanadyjscy badacze postanowili sprawdzić czy istnieje związek pomiędzy posiadaniem statusu imigranta oraz posiadanymi kwalifikacjami a uleganiem wypadkom w pracy.

Aby się tego dowiedzieć przeanalizowali oni dane dotyczące takich wypadków pochodzące z ankiety Canadian Community Health Surveys z lat 2003-2005. Badanie dotyczyło tylko osób dorosłych powyżej 25 roku życia, którzy byli zatrudnieni w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wypadek.

Okazało się, że posiadanie wykształcenia wyższego niż niezbędne w wykonywanym zawodzie zwiększa prawdopodobieństwo ryzyka urazu, zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagania danego stanowiska, stwierdzenie to jest prawdziwe jedynia dla mężczyzn.


Patrząc na dane tylko pod kątem statusu imigranta naukowcy zauważyli, że mężczyźni, którzy niedawno przybyli do kraju i są zbyt wysoko wykwalifikowani do swojej pracy, ulegają wypadkom wymagającym pomocy medycznej pięć razy częściej niż ich koledzy, którzy są w Kanadzie dłużej lub posiadają wykształcenie adekwatne do swojego stanowiska.

Wyniki wskazują także, że biorąc pod uwagę fizyczne wymagania pracy, są oni także bardziej narażeni na urazy w pracy niż ich współpracownicy, w tym przypadku o 33 procent.

„Wyniki tych badań mają istotne znaczenie dla krajów o wysokim dochodzie, gdzie rosnący poziom edukacji nie współgra z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników we wszystkich dziedzinach” – stwierdzają autorzy.

Osoby posiadające zbyt wysokie wykształcenie mogą nie posiadać wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w bezpieczny sposób. W przypadku imigrantów, szczególnie tych nowo przybyłych, dodatkowym problemem może się okazać bariera językowa i brak znajomości kraju, co wiąże się z niezrozumieniem panujących w miejscu pracy zasad BPH i kultury pracowniczej.

„Posiadanie wykształcenia wyższego niż wymagane na danym stanowisku może również prowadzić do braku solidarności ze współpracownikami i do konfliktów z przełożonymi, co może utrudniać zawiązywanie przyjaźni, które ułatwiają regulowanie obłożenia pracą i uzyskiwanie pomocy" - podsumowują kanadyjscy badacze.

Komentarze do: Zbyt wysoko wykwalifikowani imigranci są bardziej narażeni na wypadki w pracy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz