Szukaj

Zakaz palenia pełną parą

Podziel się
Komentarze0

66% pracowników lokali krakowskiego Kazimierza ma pozytywny stosunek do zakazu palenia, aż 97,5% lokali zostało dostosowanych do wymogów ustawy o zakazie palenia, która obowiązuje od 15 listopada 2010 r. - wynika z badań społecznych. Sprawdzono również postawy osób palących i niepalących wobec wprowadzenia zakazu. Badania przeprowadzili studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i udostępnili je Stowarzyszeniu MANKO, organizatorowi kampanii społecznych Lokal Bez Papierosa.pl i Polska Bez Dymu.pl.KRAKOWSKI KAZIMIERZ OCZYSZCZONY


Pierwsze z badań przeprowadzono na krakowskim Kazimierzu, który charakteryzuje się dużą ilością lokali. Celem badania była weryfikacja, w jaki sposób restauratorzy tej dzielnicy ustosunkowali się do zakazu palenia i jaką strategię przyjęli?

Rysunek 1

Badanie na próbie 41 lokali usytuowanych na krakowskim Kazimierzu. Dobór przeprowadzony metodą Random Route

Z badań wynika, że aż 66% respondentów ma pozytywny stosunek do zakazu palenia, a tylko 12% badanych odnosiło się do zakazu negatywnie. Niemal wszystkie (97,5%) poddane badaniu lokale dostosowały się do wymogów ustawy.

STRATEGIE PRZYSTOSOWAWCZE

Jakie kroki podjęli właściciele lokali po 15 listopada 2010r? Oto trzy główne działania:

  • zmiana profilu lokalu czyli wprowadzenie całkowitego zakazu palenia - to najpopularniejsze rozwiązanie, zdecydowało się na nie 56% właścicieli lokali
  • utworzenie palarni - 20% właścicieli podjęło taki krok
  • wydzielenie sali dla palących (12%)
  • brak zmian - w lokalu już wcześniej obowiązywał zakaz palenia - (10%)

ZAKAZ PALENIA? DOBRY WYBÓR!

Ustawa antynikotynowa w Polsce jest oceniana pozytywnie. Dowiodły tego kolejne badania, sprawdzające postawy palących i niepalących respondentów wobec zakazu palenia w miejscach publicznych. Przeprowadzone zostały w formie ankiety internetowej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, wśród osób deklarujących przynależność do grup zwolenników lub przeciwników zakazu palenia w miejscach publicznych.


Rysunek 2
Badanie na próbie 500 osób - użytkowników portalu Facebook

Wyniki wskazują jednoznacznie - aż 69% badanych wypowiadało się o ustawie przychylnie. Niezadowoleni stanowili jedynie 25%. Co więcej aż 73% respondentów uważa ustawę za potrzebną.

Wbrew krążącej opinii zakaz palenia nie wpłynął znacząco na zmianę częstotliwości odwiedzania lokali - opinię taką wyraziło 70% badanych. Wśród osób, które zauważyło zmiany po 15 listopada 2010 r. aż 96,3% to osoby niepalące. To dowód na to, że lokale wolne pod dymu tytoniowego są dla nich atrakcyjną ofertą, a informacje o rzekomej utracie klientów po wprowadzeniu zakazu palenia, tracą tutaj rację bytu.

Wyniki opisanych badań napawają optymizmem - wprowadzenie zakazu palenia w Polsce to dobry krok, akceptowany zarówno przez właścicieli lokali, jak i społeczeństwo.

Komentarze do: Zakaz palenia pełną parą

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz