Szukaj

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na problemy układu oddechowego

Podziel się
Komentarze0

Z opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Środowiska raportu z badania opinii publicznej wynika, że jednym z ekologicznych problemów, który najbardziej porusza wyobraźnię Polaków jest zanieczyszczenie powietrza.

Zważywszy, że na 65 przebadanych miast w Polsce, w jedynie 6 z nich powietrze spełnia normy określone przez Światową Organizację Zdrowia, wydaje się, że troska o jakość powietrza jest uzasadniona. Zanieczyszczenie powietrza to jedna z groźniejszych form wpływania na środowisko, ponieważ zawarte w powietrzu substancje bezpośrednio oddziałują na wszystkie organizmy żywe.

Zanieczyszczenia gazowe jak i pyłowe wywołują problemy zdrowotne w obrębie układu oddechowego i krwionośnego, szczególnie wśród osób starszych, chorych i dzieci. Badania, w których regularnie oceniany jest stan zdrowia najmłodszych, nie pozostawiają złudzeń, że dzieci ponoszą niezwykle dotkliwe zdrowotne konsekwencje zanieczyszczonego powietrza.

Naukowcy potwierdzili na przykład zależność pomiędzy stężeniem pyłu zawieszonego i poziomem dwutlenku siarki w powietrzu a zapadalnością na ostre choroby układu oddechowego. W badaniach przeprowadzanych w aglomeracji katowickiej wykazano, że podczas dni z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza zapadalność na ostre choroby układu oddechowego była o 50 % wyższa niż w trakcie dni z niskim stężeniem zanieczyszczenia powietrza.

Inne badania przeprowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych potwierdziły z kolei negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie objawów ze strony układu oddechowego u dzieci, a także na upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc. Także duże natężenie ruchu samochodowego w pobliżu miejsca zamieszkania ma znaczący wpływ na zdrowie, ponieważ prowadzi do wzrostu częstotliwości występowania ostrych objawów ze strony układu oddechowego takich jak na przykład świsty oraz niektórych chorób, w tym astmy oraz alergicznego nieżytu nosa.


Zgodnie z dokumentem "Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci (CEHAP)" przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Środowiska, wyniki różnych badań potwierdzają możliwość rozwoju nowotworów w wyniku środowiskowej ekspozycji na niektóre z zanieczyszczeń (np. benzo(a)piren, chrom VI, kadm, azbest). Wiele z substancji emitowanych do środowiska kumuluje się w organizmach żywych (np. ołów i rtęć) i może być przyczyną odległych następstw zdrowotnych. Naukowcy przeanalizowali także zależności pomiędzy jakością powietrza atmosferycznego a zapadalnością na nowotwory płuc w powiatach województwa śląskiego. Jednowymiarowa analiza zależności wykazała wyraźną zależność pomiędzy zwiększoną zapadalnością na nowotwory płuc a stężeniem frakcji pyłu respirabilnego (PM10) w powietrzu. Autorzy badania uważają, że przeprowadzone analizy wstępne mogą świadczyć o znaczącym wpływie jakości powietrza atmosferycznego środowiska życia na zachorowalność na nowotwory płuc.


Odmienną kwestią jest zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynków. Z badań przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Sheffield wynika, że powietrze w kuchni może być trzy razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz budynku. Naukowcy porównywali powietrze w mieszkaniach wykorzystujących różne rodzaje energii, uwzględniając to, jaki wpływ na powietrze mają kuchenki elektryczne i gazowe. W wyniku badań odkryli, że poziom dwutlenku azotu (NO2) w kuchniach z kuchenką gazową był aż trzy razy wyższy niż jego koncentracja na zewnątrz budynku w centrum miasta i znacznie przewyższał rekomendowane normy. Rozwiązaniem problemu jest dbałość o stałą wymianę powietrza i bieżące redukowanie zanieczyszczeń w mieszkaniach.

Do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce należą: Kraków, Rybnik, Nowy Sącz, Zabrze i Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Bielsko Biała, Bytom, Wrocław, Jelenia Góra, Częstochowa, Legnica, Warszawa, Gorzów Wielkopolski i Opole. Przyczyn zanieczyszczeń jest wiele, natomiast w większych miastach główną odpowiedzialność ponosi przemysł paliwowo-energetyczny, ruch samochodowy oraz (np. w Krakowie) piece w gospodarstwach domowych.

Jesteś dziennikarzem, klimatologiem, studentem ochrony środowiska, marketingu lub komunikacji społecznej? Dołącz do akcji "Środowisko!" (http://agencja-pr.net/srodowisko/).

Komentarze do: Wpływ zanieczyszczenia środowiska na problemy układu oddechowego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz