Szukaj

Porozumienie Zielonogórskie o zakazie palenia

Podziel się
Komentarze0

Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” popiera projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1995 roku. Lekarze rodzinni z Federacji Porozumienie Zielonogórskie poparli Apel do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej wystosowany przez Sejmową Komisję Zdrowia w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.W związku ze zbliżającym się w Sejmie głosowaniem nad nowelizacją ustawy w sprawie zmian w ustawodawstwie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55), pragniemy poinformować, że Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie popiera w tej sprawie stanowisko Sejmowej Komisji Zdrowia. Proponowany przez Sejmową Komisję Zdrowia projekt nowelizacji ustawy zakłada m.in. wprowadzenie w Polsce zakazu palenia w miejscach publicznych i zakładach pracy, w tym w całkowity zakaz palenia w lokalach gastronomicznych.

Lekarze rodzinni zrzeszeni w Federacji PZ kładą bardzo silny nacisk na profilaktykę - w tym profilaktykę dotyczącą chorób odtytoniowych, dlatego kwestią priorytetową jest dla nas wystąpienie w imię ochrony osób niepalących, jak i dotkniętych tym problemem. Dym tytoniowy zawiera ponad 4.000 substancji chemicznych, w tym ponad 40 związków rakotwórczych i setki toksyn, a bierne palenie jest jedną z głównych przyczyn chorób i przedwczesnej umieralności. Bierne narażenie na dym tytoniowy jest zaliczane przez Światową Organizację Zdrowia do grupy silnych czynników rakotwórczych. Wtórny dym tytoniowy zwiększa o 25-30% ryzyko wystąpienia chorób serca i wywiera działanie alergizujące, powodujące m. in. kaszel, ból głowy, podrażnienie oczu, nudności, i problemy z oddychaniem. Według ostrożnych szacunków bierne palenie tytoniu jest w krajach Unii Europejskiej corocznie przyczyną ponad 19.000 zgonów osób niepalących, a w Polsce z tego powodu umiera co roku 2.000 niepalących osób.


Stanowisko Federacji PZ wobec projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1995 roku jest zorientowane na jak najlepsze dla ochrony zdrowia rozwiązania. Uważamy zatem, że poparcie dla przyjęcia projektu nowelizacji ustawy jest w interesie nie tylko lekarzy, ale także wszystkich środowisk medycznych i innych organizacji pozarządowych dla których, podobnie jak dla nas, zdrowie polskiego społeczeństwa jest sprawą najważniejszą.

Komentarze do: Porozumienie Zielonogórskie o zakazie palenia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz