Szukaj

Pierwsza pomoc przy ostrych zatruciach

Podziel się
Komentarze0

Zatrucie, według słownikowej definicji to stan chorobowy wywołany przeniknięciem trucizny do naszego organizmu, lecz czym właściwie jest ta trucizna? Tak naprawdę trucizną może być każda substancja. Przeczytaj ten artykuł by dowiedzieć się więcej na temat zatruć!

Pierwsza pomoc przy ostrych zatruciach


Ostre zatrucie wbrew pozorom, może być bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu. Może być ono stanem ciężkich a niekiedy nawet śmiertelnych zaburzeń fizjologicznych czynności organizmu spowodowanym nagłym wchłonięciem trucizny przez nasz organizm.

Jakie są rodzaje trucizn?

Jak zostało wspomniane we wstępie, trucizną tak naprawdę może być wszystko. Najogólniej rzecz biorąc, zatruć możemy się trującymi roślinami, jadami zwierząt i oczywiście toksycznymi chemicznymi związkami takimi jak np. dwutlenek węgla czy siarkowodór. Do trucizn naturalnie, możemy zaliczyć również różnego rodzaju leki oraz chętnie spożywany przez nas alkohol, lecz w tym przypadku do trujących alkoholi zalicza się przede wszystkim te niespożywcze, m.in. metanol, glikol czy izopropanol. Zatrucia często spowodowane mogą być też spożyciem trujących grzybów lub przeróżnych detergentów.

Pierwsza pomoc

Rodzaju zatruć, tak jak rodzajów trucizn – jest bardzo wiele. Jednak niezależnie od zatrucia i objawów, niezwłocznie trzeba wezwać na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego, bardzo uważnie obserwować rannego, jego zachowanie a w razie potrzeby wykonać akcję resuscytacyjną. Trzeba pamiętać o tym, że szybko podjęta interwencja może dać organizmowi szansę na pozbycie się trucizny z organizmu i oczywiście zwiększyć szanse przeżycia.

W przypadku zatruć można wyróżnić dwa podstawowe:

1. Zatrucie wziewne – przy zatruciu wziewnym pierwsza pomoc polega przede wszystkim na tym, by wynieść poszkodowanego ze skażonego pomieszczenia by ułatwić mu dostęp do czystego powietrza. Następnie powinniśmy ocenić wydolność oddechu oraz sprawdzić drożność górnych dróg oddechowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego oddychania trzeba rozpocząć zabiegi resuscytacyjne ( z zastrzeżeniem, że u osób zatrutych gazami drażniącymi lub związkami fosforoorganicznymi (liczne środki owadobójcze) nie wolno stosować tzw. usta-usta).

2. Zatrucie doustne - Przy zatruciu doustnym postępowanie polega na rozcieńczeniu trucizny wodą, neutralizowaniu jej za pomocą właściwych odtrutek. Jednak, gdy chcemy poszkodowanemu pomóc natychmiast, powinien mu się usunąć truciznę z żołądka, co można wykonać poprzez wywoływanie u danej osoby wymiotów. Po sprowokowaniu wymiotów zabieg należy kilkukrotnie powtórzyć. Należy jednak pamiętać, że nie wolno prowokować wymiotów u osób nieprzytomnych oraz zatrutych środkami żrącymi i zatrutych produktami naftowymi – ponieważ nie wywołują one odruchów obronnych po przedostaniu się w okolicę wejścia do krtani i tym samym stwarzają duże ryzyko zachłyśnięcia.

Bardzo trudno jest rozpoznać dane zatrucie bez szczegółowej relacji świadków oraz poszkodowanego, ponieważ objawy często są różnorodne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nasza szybka interwencja (pierwsza pomoc lub wezwanie karetki) może uratować poszkodowanemu życie. Po naszej szybkiej reakcji, ranny na pewno zostanie przewieziony do szpitala, gdzie zostanie pod stałą opieką lekarską.

Autor:

Kinga Setera

Komentarze do: Pierwsza pomoc przy ostrych zatruciach

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz