Szukaj

Jak pomóc ofierze porażonej prądem? Dowiedz się, co możesz zrobić zanim przyjedzie pomoc medyczna

Podziel się
Komentarze0

Świadkiem nieszczęśliwego wypadku może stać się każdy. W takiej sytuacji ważne jest by umieć się zachować. Udzielenie pierwszej pomocy jest niezwykle istotne, ponieważ bardzo często od tego właśnie zależy czy poszkodowany przeżyje.

Jak pomóc ofierze porażonej prądem? Dowiedz się, co możesz zrobić zanim przyjedzie pomoc medyczna


Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to podstawowe czynności ratownicze wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub wykwalifikowanych osób mające na celu utrzymanie przy życiu osoby poszkodowanej i niedopuszczenie do powstania dalszych powikłań.

Dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna?

Gdy u człowieka dojdzie do zatrzymania czynności życiowych szansa na odratowanie go podczas pierwszych 4min wynosi 98%. Po 8min spada już do 5%. Jeżeli widzisz osobę, która uległa wypadkowi reaguj natychmiast, bo właśnie te pierwsze minuty są najważniejsze! Najcenniejsze co możemy ofiarować poszkodowanemu to czas do przyjazdu specjalistycznych służb medycznych.

Za co możesz odpowiedzieć prawnie?

Za próbę udzielenia pierwszej pomocy, nigdy nie poniesiesz prawnych konsekwencji. Najważniejsze jest to, żeby podjąć próbę udzielenia pierwszej pomocy. Jedyne za co możesz odpowiedzieć prawnie to brak reakcji, jeżeli jesteś świadkiem wypadku.

Na mocy Art. 4 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym „czyni szczególnym obowiązkiem każdego świadka zagrożenia życia bądź zdrowia, wezwanie służb ratunkowych. Aby udzielanie pomocy uczynić sprawniejszym, art. 5.1 Ustawy o PRM, określa, iż każdy udzielający pomocy może liczyć na ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych”.

Co w przypadku nieskutecznego udzielenia pierwszej pomocy?

Nikt nie ma prawa być karanym za nieskuteczną bądź nieumiejętną próbę udzielenia pierwszej pomocy, o ile ją podjął.

Jestem świadkiem porażenia prądem elektrycznym.

Prąd elektryczny niskonapięciowy jest wykorzystywany w mieszkaniach, biurach, warsztatach i sklepach. Może on spowodować bardzo poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Przyczynami wielu wypadków są przetarte obwody elektryczne, wadliwe przełączniki,nieszczelne instalacje, uszkodzone urządzenia oraz nieostrożność użytkowników (np. dotykanie przewodów mokrymi rękami). Na takie zagrożenie narażone są szczególnie dzieci.

Z koleji z prądem elektrycznym wysokonapięciowym możesz spotkać się w liniach energetycznych i napowietrznych przewodach wysokonapięciowych. Kontakt z nim kończy się zazwyczaj tragicznie. Zawsze powoduje poważne oparzenia i silne skurcze mięśni, które mogą daleko odrzucić ofiarę, powodując dodatkowe złamania.

Gdy jesteś świadkiem wypadku w wyniku, którego osoba poszkodowana uległa porażeniu prądem, pierwsze o co musisz zadbać to odłączenie źródła prądu. Jeśli to możliwe odłącz bezpieczniki (korki), bądź wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Nigdy nie rób tego gołymi rękami! Użyj w tym celu przedmiotu który nie przewodzi prądu. Materiałami izolacyjnymi, które możesz wykorzystać, to rzeczy z drewna, gumy, plastiku lub papieru. Pamiętaj! Powinny one być dosyć grube by zapewnić Ci całkowite bezpieczeństwo. Zwróć szczególną uwagę czy wokół poszkodowanego nie ma wody.


Jeżeli nie jesteś w stanie usunąć źródła prądu (np. źródłem prądu jest linia energetyczna) zadzwoń po fachowe służby miejskie, by zrobiły to za Ciebie. Możesz zadzwonić po pogotowie energetyczne (nr 991), straż pożarną (nr 998) lub ewentualnie pogotowie ciepłownicze (nr 993). Do czasu otrzymania formalniej informacji o odłączeniu źródła prądu, zachowaj odległość 18m od poszkodowanego. Później możesz przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy.

Jak udzielać pierwszej pomocy?

Poniższe instrukcje można wykonywać zawsze gdy ktoś potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy.

1. Sprawdź stan poszkodowanego.

  • Zadaj głośno i wyraźnie łatwe pytanie poszkodowanemu prosto do ucha np. „Co się stało?”, „Słyszysz mnie?”, „Otwórz oczy!”,
  • Ostrożnie potrząśnij ramionami ofiary.
Osoba całkowicie nieprzytomna nie będzie w ogóle reagować.

2. Sprawdź oddech poszkodowanego.

Jeżeli ratowany posiada coś w ustach co może utrudniać mu oddychanie, musisz to wyjąć. Ostrożnie unieś brodę i odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, by udrożnić drogi oddechowe. Następnie przybliż swoją twarz do ust ratowanego i zbadaj oddech za pomocą wzroku, słuchu i czucia.
  • Wzrok – czy dostrzegasz ruchy klatki piersiowej?
  • Słuch – czy słyszysz szmer oddechu?
  • Czucie – czy czujesz na policzku jego oddech?
Po 5 s możesz stwierdzić czy poszkodowany oddycha.

3. Wezwij Pogotowie Ratunkowe (nr 999 lub 112).

W wezwaniu uwzględnij uprzednio sprawdzony stan poszkodowanego.


4. Jeśli to możliwe poproś o pomoc osobę trzecią.

5. Reanimacja

a) Jeżeli ratowany oddycha, ułóż go w pozycji bocznej. Następnie opatrz jego rany i czekaj z nim na pojawienie się fachowych służb medycznych.


b) Jeżeli poszkodowany jest przytomny, ułóż go w pozycji bocznej, opatrz jego rany i zapewniaj mu komfort psychiczny do przyjazdu fachowych służb medycznych.

c) Jeśli ratowany nie oddycha przystąp do reanimacji.
  • Ważne by ułożyć ofiarę wypadku w pozycji leżącej na plecach.
  • Jeżeli posiadasz maseczkę do resuscytacji, załóż ją i wykonaj 2 wdechy ratownicze. Zaciśnij ofierze nos, przyłóż usta do jej ust i dmuchaj aż zauważysz, że klatka piersiowa się unosi. Każdy wdech powinien trwać 2 sekundy. Wykonywanie tej czynności bez maseczki może być ryzykowne, jeśli nie masz pewności czy poszkodowany jest w pełni zdrowy (czy np. nie choruje na żółtaczkę typy C).
  • Następnie klęknij nad poszkodowanym i kładąc jedną rękę na drugiej wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej poniżej żeber (mniej więcej na linii mostka). Mostek musi obniżyć się o 4-5 cm. Uciśnięcia trzeba wykonywać szybciej niż jedno na sekundę.
  • Powtarzaj te czynności do przyjazdu fachowych służb medycznych.

Pamiętaj!

Nie wolno przerywać reanimacji, nawet jeżeli funkcje nie wracają, można poprosić innego świadka wypadku o zmianę, aby kontynuował masaż serca.

Jeżeli ratowanemu wróci krążenie i oddech, ułóż do w pozycji bocznej, opatrz jego rany i zapewniaj mu komfort psychiczny do przyjazdu fachowych służb medycznych.

Jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej?

1. Jeśli poszkodowany nosi okulary, biżuterię, rzeczy w kieszeniach - wyjmij je i połóż nad jego głową.
2. Uklęknij przy poszkodowanym i upewnij się, że leży on na plecach i obie nogi ma wyprostowane.
3. Bliższą Tobie rękę poszkodowanego ułóż pod katem prostym w stosunku do jego ciała, a następnie zegnij w łokciu pod katem prostym tak, aby dłoń reki była skierowana do góry.
4. Swoją ręką złap za jego dalszą kończynę dolną, na wysokości kolana, i zegnij ją w kolanie, nie odrywając stopy ratowanego od podłoża.
5. Złap dalszą rękę poszkodowanego w taki sposób, aby jego palce dłoni przeplatały się z twoimi.
6. Teraz przełóż ją w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj, stroną grzbietową, pod jego policzkiem,
7. Cały czas przytrzymując jego dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za nogę która jest dalej od Ciebie tak, aby poszkodowany obrócił się na bok w twoim kierunku.
8. Odchyl głowę ratowanego do tyłu, aby poprawić drożność dróg oddechowych i ułatwić mu oddychanie.

Jak zapewniać komfort psychiczny?

Jeżeli poszkodowany odzyska przytomność, może być w szoku. Należy wtedy mówić do niego, uspokajać go, poinformować o nadjeżdżającej fachowej pomocy. Powiedz mu to co ty chciałbyś usłyszeć będąc na jego miejscu.

Jak opatrywać rany poparzonego prądem?

Poparzeń na wskutek działania prądu nie powinno się dotykać, ani niczym przykrywać. Jedyne co w można zrobić takim wypadku, zanim przyjadą fachowe służby medyczne, to bardzo spróbować bardzo delikatnie nałożyć opatrunek z gazy jałowej. Jeśli jednak poszkodowany okaże najmniejsze oznaki bólu, należy zaprzestać tej czynności.

Pamiętaj! Czynności, które podejmiesz w celu ratowania osoby, mogą ocalić jej życie. Najważniejsze jest to, by działać szybko i nie panikować. Warto podejmować próbę pomocy.

Komentarze do: Jak pomóc ofierze porażonej prądem? Dowiedz się, co możesz zrobić zanim przyjedzie pomoc medyczna

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz