Szukaj

Neurostymulator - metoda leczenia pęcherza moczowego po raz pierwszy zastosowana w Polsce

Podziel się
Komentarze0

W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie przeprowadzono pierwsze w Polsce operacje wszczepia stymulatora InterStim leczącego za pomocą impulsów elektrycznych objawy nietrzymania moczu (NTM).30 czerwca w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus wszczepiono dwóm pacjentom nowoczesny stymulator (InterStim), wysyłający impulsy elektryczne do nerwów krzyżowych. Urządzenie przeznaczone jest dla pacjentów cierpiących m.in. zespół bolesnego pęcherza i pęcherza nadreaktywnego w sytuacji, gdy choroba oporna jest na standardową farmakoterapię i terapię z zastosowaniem neurotoksyn.

Oba zabiegi zostały przeprowadzone przez prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego z Kliniki Urologii. Pacjenci, którzy zostali poddani zabiegom to 37-letni mężczyzna oraz 45 - letnia kobieta. Osoby te od lat cierpią na uporczywe parcia naglące i bóle pęcherza, niepoddające się standardowej terapii. Oddają mocz po kilkadziesiąt razy na dobę, w małych porcjach. Profesor Radziszewski wyjaśnia: „Pacjenci poddani zostali pierwszej fazie terapii - dwutygodniowemu testowi stymulacji, który polega na umieszczeniu elektrody w pobliżu nerwów krzyżowych. Jedna z końcówek przewodu została podłączona do zewnętrznego stymulatora noszonego na pasku. Jeśli stymulacja będzie skuteczna przynajmniej w 50%, wówczas neurostymulator zostanie umieszony na stałe pod skórą w górnej części jednego z pośladków.”

Parcia naglące (jeden z objawów pęcherza nadreaktywnego) i bóle pęcherza (jeden z objawów zespołu bolesnego pęcherza) dotyczą bardzo dużej grupy pacjentów, jednak aż 85% pacjentów nigdy nie szuka pomocy. „Jest to niestety problem z kategorii wstydliwych, jednocześnie bardzo obniżający jakość życia” - zaznacza prof. Piotr Radziszewski, ordynator oddziału. „Pacjenci cierpią w milczeniu, wycofują się z życia społecznego, częściej pozostają w domu, aby zminimalizować przykre i uciążliwe skutki choroby. Upowszechnienie w Polsce terapii z wykorzystaniem neurostymulatora jest szansą dla osób u których nie zadziałała żadna inna terapia, co najczęściej skazywało chorych na rezygnację z normalnego życia” - dodaje.


System neurostymulacji InterStim wykorzystywany jest od lat przy leczeniu m.in. chorób pęcherza moczowego w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W Polsce do tej pory tego typu zabiegi nie były wykonywane. Leczenie problemów wynikających ze złego funkcjonowania pęcherza moczowego za pomocą neuromodulacji stosuje się, gdy wszystkie inne konwencjonalne metody leczenia zawodzą. Terapia pozwala na normalizacje oddawania moczu, powoduje zmniejszenie lub ustąpienie parć i dolegliwości bólowych, a jej efekt jest długotrwały. Leczenie polega na wszczepieniu niewielkiego stymulatora (InterStim), który wysyła impulsy elektryczne do nerwów krzyżowych.


Stymulowanie nerwów krzyżowych przez impulsy elektryczne pomaga przywrócić koordynację pomiędzy mózgiem, a pęcherzem moczowym. Badania dowiodły, się, że metoda leczenia InterStim była skuteczna w przypadku 76% pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu, powstałego w wyniku pęcherza nadreaktywnego (OAB) - u 47% objawy całkowicie ustąpiły, u 29% była redukcja liczby epizodów nietrzymania w ciągu doby o więcej niż 50%. U ponad 50% pacjentów z zespołem bolesnego pęcherza dochodzi do zupełnego ustąpienia dolegliwości bólowych. W Europie około 45 milionów ludzi ma problemy z kontrolą pęcherza moczowego. W Polsce to około 3-4 milionów osób. U części z tych pacjentów występuje pęcherz nadreaktywny. Zespół bolesnego pęcherza dotyczy kilkudziesięciu tysięcy pacjentów w Polsce. 

Nadreaktywność pęcherza moczowego to występowanie parć naglących oraz częstomoczu z lub bez nietrzymania moczu, przy braku lokalnych czynników, które mogłyby tłumaczyć powstanie takich objawów. Nadreaktywność może mieć podłoże neurogenne lub nieznane, może rozwinąć się też w odpowiedzi na przeszkodę podpęcherzową.

Zespół bolesnej miednicy (zapalenie śródmiąższowe pęcherza), przejawiające się bólem oraz parciami naglącymi - zespół bólowy pęcherza powoduje zmniejszenie pojemności pęcherza, częstomocz, parcia naglące, w tym bolesne parcia naglące (do kilkudziesięciu razy na dobę). Schorzenie to jest wywołane zmianami w obrębie unerwienia pęcherza oraz w obrębie nabłonka pęcherza. Ból może towarzyszyć fazie napełniania lub opróżniania pęcherza, może być odczuwany po oddaniu moczu lub mieć charakter ciągły.

Komentarze do: Neurostymulator - metoda leczenia pęcherza moczowego po raz pierwszy zastosowana w Polsce

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz