Szukaj

Komórki pobrane z oczyszczonej tkanki oparzeniowej mogą być przydatne w inżynierii tkankowej

Podziel się
Komentarze0

Holenderscy naukowcy odkryli, że niewidoczne komórki pobrane ze strupa pojawiającego się po oparzeniu, które są zazwyczaj usuwane, aby zapobiec infekcjom, mogą być źródłem komórek menzenchymalnych, używanych w inżynierii tkankowej. Naukowcy porównali skuteczność wykorzystania tych komórek z efektywnością komórek macierzystych pochodzących z tłuszczu oraz fibroblastów skórnych.Do oceny posłużyły im kryteria dotyczące MSC (multipotentne mezenchymalne komórki podścieliska).

"W swoim badaniu użyliśmy myszy, aby zbadać czy komórki pobrane ze strupa spełniają wszystkie kryteria dotyczące MSC i te sformułowane przez International Society for Cellular Therapy (ISCT)” – stwierdza współautorka badania dr Magda M.W. Ulrich.

„Oceniliśmy również potencjał MCS wyizolowanych ze zdrowej tkanki skórnej i tkanki tłuszczowej, a następnie porównaliśmy go z wynikami uzyskanymi podczas badania komórek z poparzonej skóry” – dodaje.

Do badań wykorzystano próbki komórek myszy pobranych pomiędzy 11 a 26 dniem po poparzeniu, co odpowiada okresowi, jaki jest potrzebny, aby oparzenie częściowo się zagoiło.

Badacze spekulują, że w trakcie tego okresu komórki oparzeniowe mogły przyciągnąć komórki macierzyste z tkanki otaczającej poparzenie. Podejrzenia te wynikają z faktu, że ich poziom we krwi pacjentów był podwyższony.


„MCS mogą być przydatne w regeneracji tkankowej tylko jeśli różnicują się na typy potrzebne miejscowo w środowisku rany” – zauważa dr Ulrich. „Uznaliśmy, że komórki MSC pobrane ze strupa są jednymi z multipotentnych komórek macierzystych. Ich pochodzenie pozostaje jednak niejasne, ale ich podobieństwo do komórek macierzystych pochodzących z tłuszczumoże stać się powodem do spekulacji o istotności tkanki tłuszczu podskórnego jako źródła komórek macierzystych potrzebnych w procesie leczenia głębokich poparzeń” – dodaje.

Według naukowców postęp w leczeniu oparzeń oznacza, że liczba ofiar poważnych poparzeń, które wychodzą z nich cało, stale rośnie. Oznacza to, że wzrasta również liczba osób, którym blizny zostają na całe życie.

Często są one przyczyną wielu problemów, nie tylko natury medycznej (jak różnego rodzaju problemy skórne), ale także tych społecznych i psychologicznych. Jedną z obiecujących metod leczenia takich blizn jest inżynieria tkankowa.

Niemniej jednak również w tej dziedzinie pojawiają się problemy, przede wszystkim pytanie o to skąd pobierać komórki, a także problem polegający na stworzeniu odpowiednich warunków takich, aby komórki odbudowały tkankę.

Dlatego też naukowcy podkreślają jak istotne jest przeprowadzenie kolejnych badań, aby zidentyfikować pochodzenie komórek macierzystych zawartych w strupie oparzeniowym, ich ewentualny związek z miofibroblastami oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu środowiska rany na ich funkcjonowanie.

Komentarze do: Komórki pobrane z oczyszczonej tkanki oparzeniowej mogą być przydatne w inżynierii tkankowej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz