Szukaj

Jak odróżnić alergię od przeziębienia?

Podziel się
Komentarze0

Alergiczny nieżyt nosa dotyka co trzeciego Polaka (wyniki badań ECAP)1. Objawy, które towarzyszą tej dolegliwości, szczególnie wiosną, łatwo pomylić z przeziębieniem. Dlatego warto wiedzieć, jak je prawidłowo rozpoznawać i kontrolować. Wiosną objawy alergicznego nieżytu nosa mogą się nasilić. U osób uczulonych na alergeny pyłku drzew (np. leszczyny, olszy czy brzozy) w słoneczne, wiosenne dni pojawia się katar, kichanie, zatkanie nosa oraz świąd nosa i spojówek.Co to jest alergiczny nieżyt nosa?

Alergiczny nieżyt nosa to zapalenie błony śluzowej nosa, któremu towarzyszy przynajmniej jeden z następujących objawów: świąd, kichanie, zatkanie nosa czy wodnisty wyciek z nosa. Może on mieć charakter sezonowy, okresowy, trwający do 4 tygodni, związany z aktywnością alergenów krótko pylących roślin (np. olszy czy brzozy). Gdy ekspozycja na alergen, a tym samym objawy chorobowe trwają dłużej (ponad 4 tygodnie) nieżyt nosa nosi nazwę przewlekłego (np. u osób uczulonych na roztocze kurzu domowego czy pyłek traw).

Czym są alergeny?


Alergeny to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, a także proste związki chemiczne, które mogą wywołać reakcję uczuleniową u osób predysponowanych, m. in. alergiczny nieżyt nosa i spojówek. W okresie wiosennym szczególnie aktywne są alergeny pyłku roślin, zwłaszcza drzew liściastych, tj.: brzozy, olszy czy leszczyny.

Czy alergiczny nieżyt nosa dotyczy także Ciebie?
  • W sezonie wiosenno-letnim cierpisz na kichanie, wodnisty wyciek z nosa czy uczucie jego zatkania?
  • Objawom nosowym towarzyszy świąd, pieczenie i zaczerwienie spojówek?
  • Wymienionym objawom nie towarzyszy podwyższona temperatura ciała i inne objawy charakterystyczne dla przeziębienia?
  • Dolegliwości nasilają się w słoneczne, wietrzne dni w czasie pobytu poza domem, a ustępują lub zmniejszają się w czasie opadów deszczu lub po powrocie  do domu?
  • Objawy występują co roku w tym samym okresie?
Jeśli obserwujesz wyżej wymienione dolegliwości, skonsultuj się z lekarzem w celu dokładnego zdiagnozowania ich przyczyny i wdrożenia właściwego postępowania. Pozwoli Ci to zrozumieć ewentualne zmiany zapalne toczące się w organizmie podczas ekspozycji na alergeny. Nie bagatelizuj objawów alergii.

Ziarna pyłku roślin pod kontrolą

Okres pylenia drzew przypada w naszym klimacie na przedwiośnie i wiosnę. Charakteryzuje się gwałtownymi zmianami pogody oraz znacznymi wahaniami temperatury. Czynniki te mają decydujący wpływ na termin i intensywność sezonu pylenia drzew. W 2010 roku, po długiej i mroźnej zimie, intensywne pylenie leszczyny i olszy rozpoczęło się w trzeciej dekadzie marca. Wodnisty katar nasilający się w słoneczne dni, w czasie pobytu poza domem, może być objawem alergii, dlatego nie należy go lekceważyć i zgłosić się do lekarza na konsultację. Alergia, jeśli nie jest leczona, może doprowadzić do poważnych powikłań, m. in. zapalenia zatok przynosowych, uszu i oskrzeli, a nawet do wystąpienia astmy oskrzelowej - twierdzi dr Piotr Rapiejko, ekspert programu „Zentiva - zmieniamy przyzwyczajenia”.

w zakresie chorób alergicznych górnych dróg oddechowych.

Więcej informacji: www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl


Radę Ekspertów tworzą wybitne autorytety naukowe:

Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska - ekspert w zakresie reumatologii.
Jak twierdzi nauczanie jest jej pasją, a jedna z dewiz życiowych to: „zawsze wiedzieć o tym co wydarzyło się w reumatologii europejskiej i światowej - dzięki temu szanse na zdrowie naszych pacjentów będą nie gorsze od innych”. Pani Doktor jest dyrektorem Medycznego Specjalistycznego Centrum Reumatologii i Osteoporozy Rheuma-Medicus w Warszawie a także wykładowcą z zakresu reumatologii i osteoporozy w ramach kursów doskonalących w Instytucie Reumatologii w Warszawie.  Od 2005 roku Pani Doktor odpowiada za programy edukacyjne Sympozjów dla lekarzy rodzinnych oraz Specjalistycznych Warsztatów Terapeutycznych organizowanych przez Interdyscyplinarną Akademię Medycyny Praktycznej (IAMP)


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński - ekspert w zakresie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, gastroenterolog.  Pan Profesor pracuje w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski - ekspert w zakresie ginekologii i położnictwa. Pan Profesor jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz American Medical Association, European Menopause and Andropause Society a od 2004 roku należy do The Endocrine Society. Jest także członkiem International Society Ultrasonography Obstetrics and Gynaecology. Pan Profesor opublikował 186 prac na tematy takie, jak: patologia ciąży, ultrasonografia w położnictwie i ginekologii oraz endokrynologia ginekologiczna.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz - ekspert w zakresie chorób układu moczowego, chirurg urolog. Pan Profesor jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego [AUA], Polskiego Towarzystwa Urologicznego [PTU], Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego [SIU, Societe Internationale D'Urologie], Polsko - Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Urologów Wojskowych PTU.  Pan Profesor
jest również członkiem Rady Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego oraz przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Lek w Polsce”.

Doc. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki - ekspert w zakresie chorób układu krążenia, kardiolog. Pan Docent jest Kierownikiem Oddziału Diagnostyki Jednodniowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Piotr Rapiejko - ekspert w zakresie chorób alergicznych górnych dróg oddechowych, specjalista otolaryngolog. Pan Doktor jest kierownikiem Oddziału Działalności Naukowo-Badawczej Wojskowego Instytutu Medycznego, adiunktem Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pan Doktor jest autorem 5 monografii oraz licznych artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu laryngologii, alergologii i aerobiologii medycznej.

Komentarze do: Jak odróżnić alergię od przeziębienia?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz