Szukaj

Życie po rozwodzie: czy rozwód wpływa na twoje samopoczucie?

Podziel się
Komentarze0

Wielu z nas na pewno stawiało już sobie to pytanie. A nowe dane, które przestawia raport instytutu Gallupa (Gallup-Healthways Well-Being Index) pokazują, że rozwiedzeni albo pozostający w separacji Amerykanie mają samopoczucie zupełnie odmienne od samopoczucia tych, którzy są w związkach małżeńskich.Rozwiedzeni oraz w separacji doświadczają gorszego samopoczucia, co przekłada się odpowiednio na wyniki 59,7 oraz 55,9. Jest to wielka różnica w stosunku do osób, które są w małżeństwie i które doświadczają największych poziomów dobrego samopoczucia 68,8. Wynik 100 jest uważany za „idealnie dobre samopoczucie”, podkreślają jeszcze autorzy raportu.

Badanie zostało przeprowadzone na przypadkowej „grupce” 353 492 dorosłych Amerykanów. Z respondentami skontaktowano się telefonicznie. Naukowcy polegają więc na informacjach dostarczanych przez samych badanych.

Jeffery Jones z instytutu Gallupa mówi: rezultaty tego badania są oszałamiające. Zazwyczaj nie wiedzimy wielkich różnic w samopoczuciu na łonie różnych grup demograficznych i na przestrzeni czasu. Być może, są to największe różnice jakie kiedykolwiek zaobserwowano dla jakiejkolwiek podgrupy.


Wskaźnik Well-Being Index składa się przeciętnie z sześciu innych podindeksów, które oceniają między innymi zdrowie emocjonalne, zdrowie fizyczne, środowisko pracy, zachowania zdrowotne, dostęp do podstawowych potrzeb.

Jeffery Jones stwierdza, że nie jest zaskoczony różnicami stwierdzonymi między małżeństwami a rozwiedzionymi bądź w separacji, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wpływa na ludzi koniec małżeństwa, zarówno pod względem emocjonalnym jak i finansowym.

Nie wiemy, jak długo rozwiedzeni ludzie byli rozwiedzeni, ale być może, niektórzy z nich już się pozbierali, pozostawili rozwód za sobą i przystosowują się do swojego noweg życia, mówi jeszcze Jeffery Jones.

Ludzie w separacji są raczej na środku drogi, albo próbują godzić się z końcem małżeństwa, albo jeszcze próbują je ratować.

Nie jest to pierwsze badanie, które pokazuje, że istnieją różnice w samopoczucie między małżeństwami a ludźmi rozwiedzionymi bądź w separacji. Albowiem, badanie z 2008 roku, przeprowadzone prez naukowców z uniwersytetu Michigan State University pokazało, że zdrowie ludzi rozwiedzionych, w separacji albo owdowiałych pogorszyło się w latach 1972 – 2003, podczas gdy zdrowie żonatych mężczyzn pozostało stabilne, a zdrowie zamężnych kobiet nawet się poprawiło.

Komentarze do: Życie po rozwodzie: czy rozwód wpływa na twoje samopoczucie?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz