Szukaj

Zadowolenie z miejsca zamieszkania wpływa na nasze zdrowie

Czy jesteś zadowolony ze swojego miejsca zamieszkania? Specjaliści z Instytutu Gallupa wykazali, że odpowiedź na to pytanie może wiele powiedzieć o stanie zdrowia pacjenta. Naukowcy twierdzą, że ludzie, którzy lubią swoje otoczenie, cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym niż ludzie, którzy w swoim domu nie czują się dobrze.Wyniki zostały oparte na ankietach telefonicznych przeprowadzonych z 353 492 osobami w wieku od 18 roku życia.

Osoby zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania zdobyły wynik 78 punktów w teście zdrowia fizycznego, przy czym respondenci o odwrotnym nastawieniu uzyskali tylko 69,1 punktu.

Natomiast osoby wskazujące na rozwój ich okolicy oraz poprawę warunków mieszkaniowych zdobyły aż 79,5 punktu.

Ankietowani nienarzekający na warunki zamieszkania rzadziej skarżyli się na ból fizyczny, przewlekłe problemy zdrowotne, brak energii czy uczucie zmęczenia. Wśród nich stwierdzono również mniej przypadków otyłości oraz wysokiego poziomu cholesterolu.


„Wyniki naszych badań stanowią wsparcie dla ekologicznego modelu życia, co sugeruje, że takie elementy jak: warunki mieszkaniowe, poczucie bezpieczeństwa, rozwój społeczności i zaangażowanie obywatelskie wpływają na  zdrowie mieszkańców”, tłumaczą eksperci.

Stosunki między sąsiadami oraz ich zdrowie fizyczne mogą mieć znaczące konsekwencje dla planowania przestrzeni miejskich i promocji zdrowia, zwłaszcza w świetle największych problemów ostatniej dekady - wzrastającej liczby chorób układu krążenia i otyłości.

„Diabetes Care” donosi także o związku mobilności oraz ryzyka zachorowania na cukrzycę. Ludzie mieszkający w dzielnicach, gdzie nie ma zwyczaju chodzenia pieszo, wykazują o 50% większe ryzyko wystąpienia cukrzycy w porównaniu z ludźmi, którzy mieszkają w okolicy o zdrowych nawykach.

Komentarze do: Zadowolenie z miejsca zamieszkania wpływa na nasze zdrowie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz