Szukaj

Urodzeni przywódcy?

Według najnowszych badań z University of College London (UCL), różnice genetyczne mają znaczący wpływ na rozwój zdolności przywódczych. Badania opublikowane w internetowym magazynie Leadership Quarterly są pierwszymi, w przebiegu których zidentyfikowano sekwencje DNA powiązane z tendencją do obejmowania roli lidera.Międzynarodowy zespół badawczy, złożony z naukowców z Harvardu, New York University i University of California, oszacował na podstawie dużej próby osób, że jedna czwarta obserwowanych zachowań związanych ze zdolnościami przywódczymi może być wytłumaczona przez dziedziczenie odpowiednich genów od rodziców.

„Zidentyfikowaliśmy genotyp nazwany rs4950, który wydaje się mieć znaczenie w procesie dziedziczenia tych zdolności”, mówi dr Jan-Emmanuel De Neve (UCL School of Public Policy). „Powszechna opinia o tym, że przywództwo rozumie się jako zdolność, jest w dużej mierze prawdziwa, ale my udowadniamy, że częściowo jest ono również uwarunkowane genetycznie.”

By znaleźć genotyp, dr De Neve i jego współpracownicy przeanalizowali dane z dwóch dużych grup osób pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, udostępnionych przez National Longitudinal Study of Adolescent Health i Framingham Heart Study.

Porównali próbki genetyczne blisko 4 tys. osób, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanego zawodu i związki partnerskie, udowadniając, że w obydwu badaniach zaistniała istotna zależność pomiędzy rs4950 i zdolnościami przywódczymi. 


Mierzenie tych zdolności było dokonywane po przez ustalenie, czy dana osoba obejmuje stanowisko pracy związane z zarządzaniem, czy nie.


Zespół badawczy ustalił, że mimo dużej zależności zdobywania pozycji lidera od rozwoju umiejętności z tym związanych, to dziedziczenie cech przywódczych również odgrywa istotną rolę.

Dr De Neve: „Nie tak dawno w sierpniu, profesor John Antonakis, znany ze swoich badań nad przywództwem, postawił pytanie: Czy istnieje konkretny gen odpowiadający za zdolności przywódcze?”.

„Te badania pozwalają nam odpowiedzieć, że istnieje, choć tylko do pewnego stopnia. Nie podważamy faktu, że zdolności przywódcze są przede wszystkim determinowane przez stopień ich doskonalenia, ale geny – a szczególnie genotyp rs4950, również mogą odgrywać znaczącą rolę w przewidywaniu prawdopodobieństwa objęcia roli lidera u konkretnych osób", mówi dr De Neve.

Doktor dodaje, że zrozumienie sposobu, w jaki rs4950 wchodzi w interakcje z innymi czynnikami, takimi jak środowisko wychowania dziecka, wymaga większej ilości badań.

Dr De Neve zauważył: „Nasza praca zwraca również uwagę na moralne kwestie związane z używaniem testów genetycznych do selekcji i oceny pracowników. Myślę, że powinniśmy poważnie rozważyć rozszerzenie ochrony przeciwko genetycznej dyskryminacji na rynku pracy. Sugerujemy, żeby uznawać te badania za pomocne w identyfikacji specyficznych czynników środowiskowych, które mogą pomóc w rozwijaniu zdolności przywódczych.”

„Jeśli naprawdę chcemy zrozumieć wpływ przywództwa na organizacyjne, instytucjonalne, ekonomiczne i polityczne czynniki, musimy skupiać się zarówno na genetyce, jak i wychowaniu”, reasumuje dr De Neve.red. Katarzyna Topolska

Komentarze do: Urodzeni przywódcy?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz