Szukaj

Pozytywna resocjalizacja

Pomysłowość i wrażliwość w podejściu do swojej pracy – oto, co może stanowić o sukcesie pedagoga, który specjalizuje się w resocjalizacji. Jednak cechy te można wykorzystać nie tylko w placówkach karnych, gdyż szans rozwoju dla absolwentów tego kierunku jest znacznie więcej.


Praca w zakładzie karnym i trudne codzienne obowiązki – tak najczęściej stereotypowo postrzegamy perspektywy, jakie czekają na absolwentów resocjalizacji. Jednak student, który decyduje się na taki kierunek, ma do wyboru również szereg innych możliwości. Resocjalizacja bowiem to nie tylko praca ze skazanymi, a wykształcenie w tej dziedzinie może stanowić także podstawę do zajęcia się wieloma pokrewnymi zadaniami. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się tej specjalizacji. 

Kreatywność synonimem resocjalizacji


Resocjalizacja to zajęcie wymagające od absolwentów tego kierunku dużych nakładów kreatywności. Oprócz wiedzy teoretycznej, którą zdobywają  podczas studiów, profesja ta wymaga pomysłowego i skutecznego podejścia do podopiecznych. Metody pracy z nimi muszą być cały czas gruntownie modyfikowane i na nowo poddawane ocenie. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania i projekty, które sprawią, że proces resocjalizacji naprawdę będzie miał sens.

Pole do popisu jest większe ze względu na to, że specjaliści z tej dziedziny pracują z różnymi grupami społecznymi i instytucjami. Absolwenci resocjalizacji są wszechstronnie przygotowani do działalności zawodowej, zarówno w placówkach państwowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, jak i w placówkach mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych. Ich działania kierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych.


Obecnie wachlarz możliwości pracy dla specjalistów z tej dziedziny jeszcze bardziej się powiększa. – Zainteresowanie studiowaniem resocjalizacji utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, a nawet można powiedzieć o pewnej tendencji wzrostowej. Wynika to zapewne z faktu, że w przedszkolach i szkołach zaczęto traktować dzieci ze środowisk zagrożonych, jak dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W zawiązku z tym placówki zobowiązane są do organizowania dla nich pomocy psychologiczno – pedagogicznej. A do tego potrzebni są pedagodzy z przygotowaniem z zakresu resocjalizacji – mówi dr Justyna Leszka, Dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu.    

Rzadziej kara, częściej wsparcie


Obecnie odchodzimy od systemu karania, a zwracamy się ku większej edukacji i niesieniu pomocy tym, którzy mogą być zagrożeni wykluczeniem społecznym. Zwracamy większą niż kiedyś uwagę na tych, którzy charakteryzują się odstępstwami od społecznie akceptowanych norm i zachowań. Poszukujemy rozwiązań, by osoby z trudnościami funkcjonowania w swoim otoczeniu, stały się pełnoprawnymi uczestnikami społeczeństwa. Sprawia to, że obecnie resocjalizacja cieszy się opinią kierunku nowoczesnego, który coraz częściej zwraca uwagę na rolę profilaktyki i prewencji w środowisku otwartym, a nie na pracę w zakładach karnych lub innych zamkniętych ośrodkach.


Studenci podczas pięciu lat edukacji nabierają niezbędnej teorii z zakresu pedagogiki i psychologii i obowiązkowo łączą ją z praktyką. Dlatego zawód ten z roku na rok cieszy się wzrastającym zaufaniem i opinią jednego z tych, które innowacyjnością swojego podejścia do pacjentów wpływają na zdrowsze społeczeństwo. – Powszechna wiedza o resocjalizacji jest dość dobra i pokrywająca się z rzeczywistością. Ludzie na co dzień spotykają się z licznymi problemami społecznymi i choćby z mediów uzyskują świadomość, jak ważna jest praca i wsparcie środowisk zagrożonych – mówi dr Leszka, Dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. – 

Studenci wybierający specjalność resocjalizacja, zazwyczaj mają już sprecyzowany obraz i obszary zainteresowań typu: praca z rodzinami, z uzależnionymi, z młodzieżą czy w więzieniach. W tym zawodzie potrzebne są osoby o różnorodnych predyspozycjach i cechach osobowych, bo rynek zatrudnienia jest bardzo specyficzny i zróżnicowany – dodaje.

Dzięki wiedzy merytorycznej, przygotowaniu pedagogicznemu i wielu godzinom praktyk, absolwent resocjalizacji może podjąć pracę w różnych placówkach niosących pomoc zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Studenci kończący ten kierunek są wykwalifikowanymi pracownikami zajmującymi się problematyką przestępczości, osób wykluczonych jak i prewencją wśród dorosłych i młodzieży. Nie tylko silny charakter, odporność na stres i wytrwałość wystarczą, by po skończeniu resocjalizacji czuć się spełnionym. Poczucie powołania i niesienia pomocy – to elementy, które przydają się w nie tylko zawodzie lekarza, psychologa, ale i absolwenta resocjalizacji.

Komentarze do: Pozytywna resocjalizacja

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz