Szukaj

Potrzebujesz pomocy? Znajdź kogoś pokornego…

Podziel się
Komentarze0

Jeżeli potrzebujesz pomocy, poszukaj najbardziej pokornej osoby, którą znasz. Badanie opublikowane w wersji on line dziennika Journal of Positive Psychology, pokazało, że pokorni ludzie są bardziej skłonni do udzielania pomocy komuś w potrzebie, w porównaniu do tych, którzy są ... aroganccy.Odkrycia wynikające z tego badania są „zaskakujące”, ponieważ większość badań nad skłonnością do pomagania, skupiało się raczej na sytuacjach niż na osobowości, stwierdza psycholog oraz główny autor badania, Jordan LaBouff, doktor na uniwersytecie University of Maine, który pracował nad tym projektem, kiedy był na Baylor University w Teksasie.

Bycie ugodowym ma oczywiście pewien skutek na skłonności do pomagania, ale z rezultatów tego badania wynika, że nad wszystkim triumfuje pokora.

Kluczownym odkryciem tego badania jest to, że pokora przewidywała pomaganie nawet wtedy, kiedy presja społeczna na pomoc była minimalna,
wyjaśnia jeszcze doktor Jordan LaBouff.

Badacze opracowali trzy oddzielne badania, które objęły ponad trzystu studentów z Baylor University. W pierwszym z tych projektów, uczestników poproszono o uzupełnienie on line ankiety, która zawierała, pośród innych ranking mierzący gotowość do pomocy, tak samo jak i to, co naukowcy nazywają Wielką Piątką wymiarów osobowości: otwartość, ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność.


Po skontrolowaniu w kierunku ugodowości, uczestnicy badanie, którzy określali się sami jako „pokorni”, również określali się jako „pomocni”. Aby uniknąć zafałszowania wynikającego z samodzielnego określania, badacze pomierzyli pokorność uczestników przy pomocy testów, które pozwalają uniknąć wytworzenia pozorów pokory.

Uczestnicy słuchali nagrania opisującego studenta, który został ranny i potrzebował pomocy. Następnie, badacze zapytali studentów, jak wiele godziny byliby oni w stanie poświęcić przez kolejne trzy tygodnie, aby spotykać się z tym rannym i mu pomagać.

Rezultaty tego projektu wykazały, że uczestnicy, którzy określili się jako „pokorni”, poświęciliby na pomoc dwa razy więcej czasu niż uczestnicy aroganccy.

W trzecim z kolei badaniu, uczestników poproszono o szybkie skojarzenie cech związanych z nimi. Po raz kolejny, pokora była związana z tym, jak wielka pomoc została zaoferowana studentowi w potrzebie.

Mimo że naukowcy nie mogą się zgodzić co do definicji pokory, co sprawia, że jest to jedna z najmniej przebadanych cech osobowości, to jednakże zgadzają się co do tego, że pomoc drugiej osobie jest kamieniem węgielnym relacji międzyludzkich.

Teraz, kiedy dane pokazują, że pokora przepowiada chęć do pomocy, to kolejne badania powinny skupić się na tym, czy pokorę możemy w sobie wykształcić i czy pokorni mają przewagę nad arogantami w innym kontekście, na przykład w postępach naukowych i medycznych, a także jako liderzy, zastanawia się współautor tego badania, profesor psychologii i neurologii na Baylor University, doktor Wade C. Rowatt.

Komentarze do: Potrzebujesz pomocy? Znajdź kogoś pokornego…

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz