Szukaj

Pornografia wzmacnia postawy seksistowskie u heteroseksualnych mężczyzn

Podziel się
Komentarze0

Pornografia od dawna budzi kontrowersje, a jej powiązania z pewnymi zachowaniami i postawami są stale przedmiotem debat. Jedną z niepokojących kwestii jest: w jaki sposób oglądanie pornografii wpływa na postawy wobec kobiet?Ostatnie badanie, opublikowane w Journal of Communication, pokazuje, że kontakt z pornografią był powiązany z nasileniem postaw seksistowskich, ale jedynie w jednej podgrupie użytkowników. 

Badanie przeprowadzili Gert Martin Hald i Theis Lange z University of Copenhagen oraz Neil Malamuth z University of California.

Zrealizowali ankietę pośród 200 duńskich dorosłych w wieku od 18 do 30 lat, zapytując ich o ich doświadczenia z pornografią.

Ocenili także główną cechę osobowości dla każdego z nich - w tym przypadku między innymi uprzejmość, gdyż osoba, która zazwyczaj nie jest uprzejma, zazwyczaj jest też bardziej chłodna, wroga, podejrzliwa, zainteresowana tylko sobą, nieprzyjazna wobec innych.

Zobacz również:Następnie poddali ich doświadczeniu bardzo ciężkiej pornografii w laboratorium. Po tym sprawdzili, w jaki sposób osobowość uczestników i ekspozycja na pornografię wpływają na zmiany w postawach seksistowskich.

Okazało się, że u kobiet pornografia nie była powiązana z żadną seksistowską postawą, jaka interesowała badaczy.

Natomiast u mężczyzn pornografia była powiązana z bardziej negatywnymi postawami wobec kobiet, włączając w to stereotypy, uprzedzenia, a nawet wrogość.

W dalszych analizach okazało się, że to właśnie jedna z przestudiowanych cech osobowości – uprzejmość – wpływa na powiązania między pornografią i seksistowskim postawami.

To znaczy, uczestnicy badania, którzy od samego początku nie byli zbyt uprzejmi dla innych, odznaczali się najsilniejszymi postawami seksistowskimi.

Inaczej mówiąc, laboratoryjny eksperyment pornograficzny wzmógł w tych ludziach wrogie postawy seksistowskie. U innych uczestników nie stwierdzono, żeby pornografia wpływała w jakiś sposób na te postawy.

Główny autor badania dr Hald mówi: - Dzięki tym pracom lepiej rozumiemy, w jaki sposób pornografia działa na ludzi. Do tej pory nie brano pod uwagę tego, że efekt pornografii nie jest taki sam dla każdego z nas.

Komentarze do: Pornografia wzmacnia postawy seksistowskie u heteroseksualnych mężczyzn

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz