Szukaj

Pieniądze w związku – wpływ na relacje, jak o nich rozmawiać

Nie sposób nie zauważyć, że pieniądze w życiu pełnią kluczową rolę. Niezależnie od naszego stosunku do nich musimy je posiadać i posługiwać się nimi. W Polsce panuje przekonanie, że o pieniądzach nie powinno się rozmawiać, w pewnych okolicznościach są tematem tabu. Trudno jednak go nie poruszać, zwłaszcza w związku jest to konieczne.

Pieniądze w związku – wpływ na relacje, jak o nich rozmawiać

We wspólnym codziennym życiu ciężko omijać tę kwestię, a jednak partnerzy często jej unikają. Pieniądze maja wpływ na związek niezależnie od tego, czy mówimy o nich głośno. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zdecydować, jak nimi dysponować i jak je dzielić. Niestety może nie być to łatwe jeśli partnerzy z trudnością poruszają temat pieniędzy i nie potrafią o nich rozmawiać.

Wpływ pieniędzy na związek

Rola pieniędzy w związku

Finanse w związku to rzecz ważna. Dzięki nim nasze życie wygląda w określony sposób. Stać nas na odpowiednie mieszkanie, wyjazdy, rozrywkę czy ubrania. O tym, jak mamy zarządzać pieniędzmi w związku i jak dzielić wydatki, decyduje w dużej mierze to, na jakim etapie relacji jesteśmy. Na pierwszych randkach temat pieniędzy jest mało istotny i krępujący. Im dłuższy i poważniejszy staje się związek, tym ważniejsza jest rozmowa o nich. Pary, które często spędzają ze sobą czas, zaczynają mieć wspólne wydatki - przeznaczają pieniądze na rozrywki, razem gotują czy chodzą na zakupy. W oczywisty sposób pieniądze nabierają wówczas znaczenia w związku, zwiększa się ich rola. Ci, którzy razem mieszkają, w jeszcze większym stopniu są zaangażowani finansowo. Wspólne mieszkanie to szereg wydatków, które muszą być rozłożone na obu partnerów. Oprócz „moje” i „twoje” pojawia się „nasze”, co obliguje do innego spojrzenia na finansowe kwestie w związku.

Finanse w związku

Związek, w którym dwie osoby chcą być dla siebie partnerami we wspólnym życiu opiera się na równym traktowaniu każdej ze stron i sprawiedliwym podziale obowiązków. Jest to również związane z pieniędzmi i zarządzaniem nimi. W sytuacji, gdy jeden z partnerów zarabia lepiej, może on czuć, że jego wkład jest większy. Wszystko zależy jednak od tego, w jaki sposób kwestia ta będzie rozwiązana, np. osoba, która zarabia mniej, może wziąć na siebie inne obowiązki. Aby czuć równość pomiędzy sobą a partnerem, należy sprawić, by pieniądze nie stały się przeszkodą i nie determinowały naszego myślenia o związku. Ponieważ relacje, w których liczy się partnerstwo, mają kierować się ideą sprawiedliwości i równości, należy skupić się na wspólnym podejmowaniu decyzji. Wdrażanie „na siłę” koncepcji finansowej, która nie odpowiada drugiej stronie, jest szkodliwe dla związku, np. osoba lepiej usytuowana narzuca towarzyszowi swój styl życia. Każdy z parterów powinien móc żyć w sposób, jaki mu odpowiada, jednak najistotniejsza jest tu rozmowa pozwalająca ustalić granice. W związkach, w których ludzie chcą być dla siebie partnerami, nie chodzi tylko o to, żeby wydatki dzielone były po połowie - choć oczywiście nie ma w tym nic złego. Istotniejsze jest w tej kwestii to, aby osoby będące w związku wspólnie ustaliły zasady dotyczące życia i finansów. Dla przykładu zdarzają się bowiem sytuacje, że jedna osoba chce odkładać pieniądze na emeryturę, a druga woli wydawać je na aktualne potrzeby lub zbierać, lecz w innym celu. Oszczędności, finanse czy tryb życia nie muszą być powodem do kłótni, jeśli partnerzy ustalą wspólnie, że określony układ im odpowiada i nikt nie czuje się pokrzywdzony.

Postawy wyniesione z domu

Kluczową kwestią w rozmowie o pieniądzach są nasze doświadczenia wyniesione z domu, postawy, do jakich przywykliśmy. Ponieważ osoby tworzące związek pochodzą z różnych domów, ich zdanie w pewnych kwestiach będzie inne. Oczywiście pary, które ze sobą żyją, są w pewien sposób do siebie dopasowane, jednak pewne indywidualne różnice zawsze będą im towarzyszyć. W niektórych rodzinach finansami zarządzała tylko jedna osoba, w innych każdy małżonek miał swoje fundusze. Warto więc dowiedzieć się, co sądzi na temat pieniędzy partner czy partnerka, a przede wszystkim z czego ta postawa wynika.

Kłótnie w związku o pieniądze

Przyczyny kłótni o finanse w związku

Kłótnie o pieniądze mają swoje przyczyny w wielu kwestiach. Główną jest brak rozmowy na temat finansów, a co za tym idzie, różne oczekiwania. Nie ma nic dziwnego w tym, że partnerzy mogą mieć odmienne spojrzenie na kwestie finansowe w ich związku - w końcu inaczej zostali wychowani, mają różne potrzeby i niekiedy cele. Wszystko to przy braku rozmowy stwarza problemy, które są przyczyną kłótni. Badania opublikowane przez biuro prasowe jednego z czołowych polskich banków w 2011 roku wskazują, że aż 70% polskich par kłóci się o pieniądze. Testy przeprowadzone zostały w 11 krajach Unii Europejskiej, a Polska zajęła w nich pierwsze miejsce - co oznacza, że w naszym kraju istnieje największy odsetek par kłócących się o finanse. Te alarmujące wyniki pokazują, że Polacy mają problem z pieniędzmi w związku. Brak komunikacji odgrywa tu kluczową rolę - partnerzy czują się finansowo wykorzystywani lub mają inny stosunek do pieniędzy, jednak zamiast odbyć rozmowę, która wyjaśniłaby odmienne poglądy, milczą i czekają, co prowadzi do wybuchów złości i kłótni. Ustalenie jasnych zasad sprawi, że nikt nie będzie miał pretensji i nie będzie czuł się pokrzywdzony.

Skutki kłótni o pieniądze

Badania przeprowadzone online dla amerykańskiego banku SunTrust wykazały, że 35% kłótni w związku to spory o pieniądze. Na drugim miejscu - 25% - znalazły się irytujące zachowania drugiej osoby. Skoro więc pieniądze są najczęstszą przyczyną nieporozumień, skutki kłótni z nimi związanych mogą być bardzo poważne. Badania Marty Styrc przeprowadzone w 2010 roku w ramach projektu „Famwell” wykazały, iż najczęstsze przyczyny rozwodów to niezgodność charakterów, choroby, zdrady, dzieci z poprzedniego związku oraz kłopoty finansowe. Rozwód lub rozstanie to w związku ostateczność, jednak finansowe kwestie są jak widać w czołówce ich przyczyn. Należy również wspomnieć, że w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. Raport opublikowany przez demografów z Uniwersytetu Łódzkiego ujawnił, że co roku rozwodzi się 70 tysięcy par, a liczba ta stale rośnie. Oczywiście nie wszystkie kłótnie o pieniądze w związku kończą się rozwodem, jednak mogą być one przyczyną wielu innych negatywnych zjawisk. Cierpią na tym nie tylko partnerzy, ale również ich dzieci i rodziny. Konsekwencją częstych sprzeczek jest oddalanie się od siebie, poczucie niezadowolenia z życia w związku, które może doprowadzić w końcu do rozstania.

Zapobieganie konfliktom w związku

Aby unikać niepotrzebnych konfliktów, najlepiej jasno określić zasady związane z finansami w związku. Przed wspólnym zamieszkaniem dobrym pomysłem może być określenie podziału finansowego - kto za co płaci, czy będzie jedno wspólne konto, dwa oddzielne, a może oprócz osobistych kont partnerzy założą wspólne, na które będą przelewać część swoich pieniędzy na wspólne wydatki. Warto również opracowywać swój comiesięczny budżet. Pozwoli to zobaczyć jaką ilością pieniędzy dysponujemy i na co możemy sobie pozwolić. Ustalenie budżetu pozwoli na kontrolowanie wydatków i zapobiegnie problemom na koniec miesiąca. Wyrazem zaufania ze strony partnera jest również szczerość w kwestiach własnych finansów. Okazuje się, że nie jest to jednak tak oczywiste. Badania przeprowadzone przez jeden z polskich banków w 2014 roku wykazały, że 20% społeczeństwa polskiego, czyli co piąty Polak, ma sekrety finansowe w związku. Badanie zostało przeprowadzone w 13 państwach, Polska zajęła w nim trzecie miejsce. „Zwyciężyli” Francuzi - aż 42% z nich ukrywa informacje o swoich finansach. Kolejnym ważnym aspektem są wspólne decyzje dotyczące większych wydatków. Skoro para mieszka razem i dzieli się obowiązkami oraz wydatkami, powinna również planować droższe zakupy wspólnie. Ta prosta zasada pozwoli zapobiec niepotrzebnym kłótniom, gdy okaże się, że partner pozwolił sobie na duży zakup bez wiedzy drugiej strony. Należy również pamiętać, że każda ze stron ma swoje słabości i priorytety związane z zakupami. Kobiety mogą wydawać więcej na ubrania czy kosmetyki, natomiast mężczyźni wolą inwestować w sprzęt elektroniczny lub sportowy. Może to niekiedy rodzić konflikty, jednak zrozumienie wzajemnych potrzeb i tolerancja pozwoli na ich wyeliminowanie.

Rozmowa o pieniądzach w związku

Dlaczego warto rozmawiać o finansach

Rozmowa o pieniądzach w związku jest bardzo ważna. Dzięki niej możemy zobaczyć, w jaki sposób na kwestie finansowe patrzy nasz partner. Możemy dostrzec wówczas różnicie i podobieństwa oraz opracować nasz wspólny finansowy plan działania. Taka wymiana poglądów pozwoli uniknąć ewentualnych konfliktów już na wczesnym etapie związku, a co za tym idzie poprawi relacje w dalszej perspektywie. Pieniądze to temat, którego społeczeństwo stara się unikać, jednak taka postawa nie może mieć miejsca w związku, gdzie wspólne szczęście zależy od tego, jak wiele wiemy o drugiej osobie i jej potrzebach. Rozmowa o pieniądzach jest istotna nie tylko w bliskich relacjach. W całym naszym życiu spotykamy się z sytuacjami, w których trzeba podjąć ten temat, np. w nowej pracy, gdy chcemy upomnieć się o pożyczone pieniądze czy przedmioty, oraz gdy sami potrzebujemy finansowego wsparcia. Nauka rozmowy o pieniądzach w związku może przełożyć się na dalsze życiowe doświadczenia i stać się dużym atutem.

Pieniądze - temat tabu nie tylko w związku

Ludzie często nie rozmawiają o pieniądzach w związku, ponieważ nie umieją o nich mówić w ogóle. W Polsce osobiste finanse to drażliwa kwestia, podobnie jak poglądy polityczne czy religijne. Wynika to w dużej mierze z podejścia do tematu pieniędzy przekazywanego przez poprzednie pokolenia. W dorosłym życiu ulega ono pewnym zmianom, jednak podstawy w tym aspekcie wynosimy z domu. W zależności od tego, jaki przykład nam dano, tak kształtować się będą nasze przyszłe postawy. Ludzie nie lubią tematu pieniędzy również dlatego, że sytuacja finansowa wiąże się z pewnymi stereotypami. Aby uniknąć zaszufladkowania, nie poruszają tego tematu. Ważnym aspektem jest również wstyd, jeden z powodów, dla których nie chcemy ujawniać prawdy o swoich finansach. Może on być związany ze zbyt małymi zarobkami. Mniej zarabiający pracownicy często czują się niedoceniani i gorsi od lepiej sytuowanych znajomych. Często niewielkie zarobki kojarzą się z niezbyt dużą zaradnością życiową, która nie jest powodem do dumy.

Jak rozmawiać o pieniądzach w związku

Aby nauczyć się rozmawiać o finansach w związku, należy zmienić swoją postawę dotyczącą pieniędzy. Traktowanie ich jako wyznacznika życiowego powodzenia sprawia, że temat ten staje się niewygodny, a rozmowa z partnerem, który zarabia więcej, może być trudna. Należy odrzucić takie myślenie i skupić się na korzyściach rozmowy o finansach z partnerem. Pieniądze są jednym z kluczowych aspektów życia, nie warto zatem odczuwać skrępowania podczas rozmowy o nich i sprawiać tym samym, że staną się tematem tabu. Podczas budowania relacji w związku dobrym rozwiązaniem jest wymiana informacji dotyczących zarobków i długów pomiędzy partnerami. Należy również ustalić na początku zasady dotyczące pożyczek i prezentów. Nawet jeśli wydaje się to pozbawione romantyzmu, w dłuższej perspektywie jest konieczne. Dzięki takim rozmowom można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, np. gdy jeden z partnerów kupi dużo droższy prezent drugiemu. Tego typu ustalenia wiązać się będą również z ilością kont bankowych, podziałem wydatków czy oszczędnościami. Wszystkie te kwestie należy poruszyć, im wcześniej, tym lepiej dla wspólnego dobra, ponieważ czas w rozmowie o pieniądzach również jest bardzo istotny. Odłożenie tych ważnych ustaleń na ostatnią chwilę przyniesie jedynie konflikty i nieporozumienia, których można przecież uniknąć.

Autor: Anna Jedlikowska

Komentarze do: Pieniądze w związku – wpływ na relacje, jak o nich rozmawiać

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz