Szukaj

Nie popełniaj błędów: pomyłki szefów - mężczyzn mają znaczenie

Podziel się
Komentarze0

Co myślą pracownicy o swoim szefie, jeśli on lub ona popełnią błąd? Według najnowszych badań, przywódcy, którzy popełniają błędy, są postrzegani jako mniej kompetentni, mniej pożądani jako pracodawcy oraz mniej skuteczni niż szefowie, którzy ich nie popełniają.Jeśli lider jest mężczyzną, który popełnia błąd w „męskim” świecie, zostaje osądzany znacznie surowiej niż kobiety popełniające ten sam błąd. Badania Christiana Thoroughgooda, z Pennsylvania State University w USA, oraz jego kolegów zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Business and Psychology.

Oczywiste jest, iż przywódcy popełniają błędy, a one z kolei mogą mieć daleko idące negatywne konsekwencje. Aby przywódca był skuteczny, podwładni muszą ufać jego umiejętnościom podejmowania trudnych decyzji, wdrażać jego inicjatywy, a on sam musi podczas działania stawiać siebie na równi z pracownikami firmy – jest to niezbędne, by podwładni postrzegali szefa jako kompetentnego. Jeśli przywódcy nie potrafią temu sprostać, ich podwładni będą kwestionować ich kompetencje, mniej chętnie ich naśladować i pracować dla nich.

Thoroughgood i jego koledzy przyjrzeli się problemowi związanemu z tym, jak mężczyźni i kobiety przywódcy są oceniani, nie wtedy, gdy odnoszą sukcesy, lecz gdy popełniają błędy. Szczególnie zainteresowało ich, czy podwładni postrzegają liderów odmiennie, mając na względzie rodzaj błędu, który popełnili oraz ich płeć.

284 studentów z dużego północno – wschodniego uniwersytetu w USA, którzy pracowali średnio około trzech lat, czytało serię fikcyjnych maili opisujących zachowanie lidera. Poproszono ich, by wyobrazili sobie siebie, jako podwładnych przywódcy – zarówno mężczyzny, jak i kobiety. W mailach, przywódcy popełniali dwa rodzaje błędów: błędy zadaniowe oraz błędy związane z relacjami międzyludzkimi.

Następnie uczestnicy uzupełniali ankietę, której celem było zbadanie postrzegania kompetencji lidera w kwestiach zadań oraz relacji międzyludzkich, ich chęci pracowania dla lidera, jak również ich opinii na temat jego skuteczności.

Naukowcy odkryli, iż błędy szkodzą postrzeganiu lidera, który je popełnia. Przywódcy, którzy popełniają błędy, są uważani za mniej kompetentnych w dwóch wyżej wskazanych aspektach, a „podwładni” byli mniej chętni do pracy dla nich. Liderzy byli według nich także mniej skuteczni.

Ponadto, autorzy zaobserwowali wpływ płci. Mężczyzna przywódca był oceniany bardziej negatywnie niż kobieta lider z powodu błędó, które popełniał w pracy będącej domeną mężczyzn. Autorzy sugerują, iż mężczyźni przywódcy mogą w tej kwestii być postrzegani, jako naruszający oczekiwania związane z męską wydajnością, podczas gdy w przypadku kobiet można się spodziewać, iż zawiodą w środowisku związanym z pracami „męskimi”.

Autorzy podsumowują: „Nasze wyniki sugerują, iż błędy lidera mają znaczenie; pomyłki szkodzą postrzeganiu kompetencji przywódcy i chęci podwładnych do pracowania dla nich. Bezsensowne jest proponowanie liderom, by próbowali w ogóle nie popełniać błędów, ale powinni oni jednak rozpoznawać różne rodzaje błędów, które popełniają, oraz brać pod uwagę wpływ jaki mogą one mieć na pracowników.”

Komentarze do: Nie popełniaj błędów: pomyłki szefów - mężczyzn mają znaczenie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz