Szukaj

Inteligentni ludzie bardziej ufają innym

Podziel się
Komentarze0

Jeśli często obdarzasz innych ludzi zaufaniem, to najprawdopodobniej cieszysz się wysokim poziomem inteligencji. Naukowcy, na czele z Noah Carl z Wydziału Socjologii, na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii uważają, że osoby inteligentne bardziej ufają innym niż osoby mniej bystre.

Badania opierały się na analizie danych z General Social Survey (GSS) w Stanach Zjednoczonych, z sondaży opinii publicznej przeprowadzanych na grupie dorosłych osób co najmniej raz na 2 lata. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z ich sytuacją społeczno-ekonomiczną, zachowaniem i postawą społeczną. Dodatkowo częścią sondażu było sprawdzenie poziomu inteligencji za pomocą 10-cio wyrazowego testu słownictwa i oceny stopnia zrozumienia pytań w ankiecie. Analitycy zaznaczyli, że otrzymane dane były już wykorzystywane w minionych badaniach do oszacowania generalnego poziomu zaufania i inteligencji, jednak tym razem, po raz pierwszy zostaną użyte do określenia relacji występujących między ludźmi.

Inteligentni ludzie są lepszymi znawcami charakterów

Naukowcy potwierdzają, że badani, którzy wykazali się wysokim poziomem inteligencji, bardziej byli skłonni do obdarzania innych zaufaniem, niż ci, którzy otrzymali niskie wyniki z testu inteligencji.

Ten związek między inteligencją i zaufaniem pozostawał niezmienny nawet po uwzględnieniu sytuacji społeczno-ekonomicznej badanych, w tym stanu cywilnego, przebytej edukacji i uzyskiwanych dochodów.

Analitycy tłumaczą to tym, że mądrzejsze osoby lepiej oceniają charaktery innych ludzi i dlatego nawiązują znajomości tylko z tymi, którzy nie mają skłonności do zdrady. Takie osoby również wykazują się lepszą oceną sytuacji i potrafią skutecznie zachęcić i przeciągnąć kogoś na swoją stronę.

Lider zespołu badawczego, Noah Carl, potwierdza, że wyniki są spójne z innymi badaniami, które dowodziły, że umiejętność oceny ludzkich charakterów jest nieodłączną częścią inteligencji jednostki i bezpośrednio staje się narzędziem selekcji naturalnej. Jednak istnieje wiele możliwych interpretacji tych wyników i potrzeba dalszych badań, by jednoznacznie określić wszystkie powiązania.

Zaufanie czyni zdrowszym i szczęśliwszym

Okazuje się, że inne badania wykazały związek między zaufaniem, a poprawą zdrowia i szczęściem. Jednak inteligencja nie ma z tym nic wspólnego i nie można za jej pomocą wyjaśnić tego zjawiska.

Grupa analityków przekonuje, że ogólnie pojęte zaufanie jest cennym źródłem społecznym, gdyż odgrywa ważną rolę w sukcesie instytucji społecznych, takich jak rynki finansowe i opieka społeczna, i jest wartością, którą rząd, grupy religijne i organizacje obywatelskie powinny starać się kultywować.

Dalsze badania powinny rozwikłać w jaki sposób generalne, społeczne, zaufanie wpływa na stan zdrowia i szczęście jednostki.

Komentarze do: Inteligentni ludzie bardziej ufają innym

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz