Szukaj

Dzieci z okresu ‘The Troubles’ mają skłonności samobójcze?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Queen’s University Belfast, które objęły przypadki śmierci z ostatnich 40 lat, największy wskaźnik samobójstw występuje u mężczyzn pomiędzy 35-44 rokiem życia, którym ustępuje grupa wiekowa 25-34 i 45-54. Pokazuje to, iż dzieci, które urodziły się w latach największej przemocy w Irlandii Północnej, a więc w 1969 i 1977-78, obecnie popełniają najwięcej samobójstw i liczba ta rośnie najszybciej wśród wszystkich grup.



Okazuje się, że ogólny wskaźnik samobójstw zarówno kobiet jak i mężczyzn w Irlandii Północnej podwoił się w ciągu 10 lat po podpisaniu w 1998 roku Good Friday Agreement, wzrastając z 8,6 na 100 000 ludności do 16 na 100 000, do roku 2010.

U panów było to 13 na 100 000 i podskoczyło aż do 24 na 100,000, zaś u pań z 3,9 podniosło się do 7,3 w opisywanym okresie.

„Wzrost poziomu samobójstw w okresie 1998 do 2008 jest zbieżny z powolną zamianą konfliktu w Irlandii Północnej na pokój. Można go przypisać wielu czynnikom społecznym i psychologicznym, takim jak dorastanie w izolacji społecznej, kiepskie zdrowie psychiczne wynikające z przeżycia konfliktu, ale i większej stabilności politycznej ostatniej dekady. Pokój sprawił, że agresja nie jest już społecznie czy politycznie akceptowana. Wydaje się, że do tych zmian przystosowaliśmy się przy użyciu antydepresantów, alkoholu i leków na receptę, których konsumpcja dramatycznie wzrosła w okresie pokoju” - mówi profesor Mike Tomlinson ze School pf Sociology, Social Policy i Social Work w Queen’s University Belfast.


Naukowcy porównali także informacje o samookaleczeniach w dziewięciu miastach w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Republiki Irlandii.

Okazało się, że to w Derry było najwięcej takich przypadków - 611 na 100 000 ludzi w 2009; w Dublinie odnotowano 352 takich wypadków w tym samym roku. 
              
Strategia Irlandii Północnej przeciwko fali samobójstw jak na razie wywiera bardzo mały wpływ. Być może dlatego, że skupia się na ludziach młodych, zamiast na tych, który w najgorszy sposób doświadczyli przemocy.

Komentarze do: Dzieci z okresu ‘The Troubles’ mają skłonności samobójcze?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz