Szukaj

Czy bawienie się jak chłopcy może pomóc dziewczynkom w matematyce i naukach ścisłych?

Podziel się
Komentarze0

Wyniki obserwacji pokazują, że inteligencja przestrzenna u mężczyzn jest lepiej rozwinięta niż u kobiet. Można to tłumaczyć różnicami spowodowanymi identyfikowaniem się z rolą, jaką jest obarczona dana płeć. Konkluzja, że mężczyźni są lepsi od kobiet w niektórych dziedzinach nauki, przyczyniła się do przeprowadzenia wielu badań, których celem było odpowiedzieć na pytanie, czy różnica ta jest uwarunkowana biologicznie czy wychowawczo.Mimo że szeroko pojęta inteligencja kobiet i mężczyzn nie różni się od siebie, badania przeprowadzone przez ostatnie 35 lat pokazują, że poziom inteligencji przestrzennej u mężczyzn zdaje się być znacznie wyższy niż u kobiet.

Różnica ta może mieć związek z tym, że wciąż znacznie mniej kobiet uczy się nauk ścisłych, technicznych, inżynierii czy matematyki, czyli tych nauk, gdzie bardzo pomocna jest wysoko rozwinięta inteligencja przestrzenna.

Bardziej dogłębna analiza tego zagadnienia pokazuje jednak, że takie wnioski mogę okazać się uogólnieniem i pójściem na łatwiznę. Artykuł opublikowany w gazecie Sex Roles rzuca światło na jeden z czynników mający wpływ na różnice między inteligencją przestrzenną mężczyzn i kobiet.

Mimo że dzieci rodzą się tak samo płci męskiej, jak i żeńskiej, jednostki różnią się od siebie stopniem, w jakim utożsamiają się ze swoją płcią i tym, jak wpasowują się w role chłopca bądź dziewczynki. Analiza ta została przeprowadzona przez Davida Reilliego i Dawida Neumanna z Uniwersytetu Griffith w Australii.

Zobacz również:Reilly i Neumann zauważyli dzięki swoim badaniom, że można dostrzec większe różnice poziomu inteligencji przestrzennej między przedstawicielami tej samej płci niż między kobietami a mężczyznami. Skłoniło ich to tego aby, uważniej przyjrzeć się zmienności, jaka charakteryzuje kobiety i mężczyzn, co mogło by pomóc wyjaśnić wyniki ich badań.


Naukowcy przeanalizowali, przy pomocy badań na uczniach liceów, studentach i młodzieży po studiach, konkretny aspekt inteligencji przestrzennej, zwany rotacją umysłową (obracanie formy lub kształtu, zmiana jego położenia w przestrzeni z jednego na drugie - w wyobraźni).

Badania te wykazały wyraźny związek między męskością a umiejętnością rotacji umysłową zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Innymi słowy, mężczyźni i kobiety o typowo męskim stylu bycia bądź dwojakiej identyfikacji z płcią radzą sobie lepiej przy zadaniach z rotacji umysłowej.

Autorzy twierdzą, że to właśnie różnice między typowo dziewczęcymi a chłopięcymi zajęciami różnicują rozwój naszej inteligencji przestrzennej. Tak samo jak identyfikacja z płcią, jakiej jesteśmy przedstawicielami.

- Rozwój naszych umiejętności i zdolności przestrzennych jest stymulowany przez zajęcia i zabawy, które powszechnie uważane są za chłopięce. Dla rozwoju inteligencji przestrzennej u kobiet, umożliwienie im udziału w zajęciach, które stereotypowo określane są jako męskie, w ich codziennym życiu może mieć wielce korzystny wpływ - w przeciwieństwie do utrzymywania segregacji płciowej przy wszelkich zajęciach - sugerują naukowcy.

- Zaszło wiele zmian w spojrzeniu i wierzeniach społeczeństwa na temat różnic między płciami, odkąd Sharon Nash w 1979 roku przedstawiła swoją hipotezę o rozwoju intelektualnym płci zależnym od przypisanych im ról. Gdy traktujemy o inteligencji przestrzennej, ta hipoteza zdaje się być w pełni słuszna - podsumowują autorzy badania.

Komentarze do: Czy bawienie się jak chłopcy może pomóc dziewczynkom w matematyce i naukach ścisłych?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz