Szukaj

ADHD u dorosłych: psychoterapia poznawczo-behawioralna pomoże zmniejszyć objawy

Podziel się
Komentarze0

Dorośli ludzie dotknięci ADHD, czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej czy też schorzeniem znanym także pod nazwą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetycznego (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder), cierpią mniej z powodu objawów związanych z tą chorobą, kiedy zażywanym przez nich lekom towarzyszy również psychoterapia poznawczo-zachowawcza. Takie przynajmniej wnisoki wynikają z najnowszego badania przeprowadzonego przez amerykańskich uczonych.Naukowcy doszli do tych konkluzji analizując działanie dwóch typów terapii na 86 chorych osobach dorosłych, zażywających lekarstwa przeciwko zespołowi nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (z bądź bez hiperaktywności). Mimo podawania leków, wszyscy badani zgodnie twierdzili, iż doświadczają objawów deficytu uwagi, hiperaktywności oraz impulsywności.

Połowa uczestników badań wzięła więc udział w seansach terapii poznawczo-zachowawczej, która miała na celu modyfikację problematycznego sposobu myślenia oraz problematycznych zachowań. Uczestnicy zostali poddani takim terapiom, które zmierzały do wyrobienia w nich zmysłu organizacji, umiejętności planowania, umiejętności kontrolowania koncentracji oraz umiejętności kontrolowania myśli, tak, aby mogli radzić sobie w sytuacjach stresujących. Druga połowa uczestników badań brała udział w zajęciach z relaksacji mięśni (i innych), w zajęciach edukacyjnych na temat ADHD oraz w psychoterapii wsparcia.

Analiza symptomów, po 12 tygodniach terapii, pokazuje, że dwie trzecie z uczestników badań, którzy uczestniczyli w terapii, zaobserwowało u siebie objawy zredukowane o 30%. Jedynie jedna trzecia uczestników z grupy relaksacyjnej zaobserwowała u siebie podobny spadek. Co więcej, efekty te były jeszcze obserwowane u badanych nawet 9 miesięcy później.


Kilka innych badań już wcześniej udowodniło skuteczność takiej terapii. Ale żadno z nich nie zostało przeprowadzone na tak dużej liczbie badanych oraz przez tak długi czas, podkreślają autorzy obecnego projektu. Dlatego też zachęcają oni do zastosowania klinicznego tej strategii leczenia ADHD u dorosłych, którzy są do tej pory leczeni jedynie przy pomocy środków farmakologicznych.

Rezultaty te generalnie odpowiadają temu, co obserwuje się w klinikach, według obserwacji pani doktor Annick Vincent, która jest jedną z rzadkich specjalistek w Quebeku, zajmujących się zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u osób dorosłych, prowadząca prywatną praktykę w regionie Quebeku.


Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią bardzo dobrze znaną
, mówi pani doktor Vincent, która była także lekarzem psychiatrą długo działającym w Instytucie Uniwesyteckim Zdrowia Mentalnego w Quebeku. Dorzuca ona również, iż aktualne badanie wzmacnia pomysł, że terapia poznawczo-zachowawcza jest dobrym uzupełnieniem leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

ADHD jest schorzeniem, które zauważamy głównie u dzieci - dotyczy ono od 5% do 10% spośród nich. Znacznie mniej częściej problem ten dotyka dorosłych – od 4% do 5% tej populacji zmaga się z ADHD. Z tego względu choroba ta też jest znacznie mniej poznana, jeśli chodzi o dorosłych ludzi, podkreśla doktor Annick Vincent.

W świecie medycznym nie ma żadnych kontrowersji, jeśli chodzi o leczenie i kontrolowanie objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zapewnia pani doktor Vincent. Jeśli diagnoza jest dobrze postawiona, lekarstwa działają skutecznie przeciwko symptomom choroby. Co więcej, terapia farmakologiczna pozwala także zastosować i przeprowadzić inne strategie leczenia, takie jak na przykład terapia poznawczo-behawioralna, wyjaśnia pani doktor.

Warto odnotować, iż Instytut Uniwesytecki Zdrowia Mentalnego w Quebeku ostatnio opublikował, pod dyrekcją właśnie pani doktor Annick Vincent, przewodniki dedykowane szczególnie uwadze terapeutów oraz pacjentów. Przewodniki noszą tytuł: La maîtrise du TDAH chez l’adulte: un programme de thérapie cognitivo-comportementale i przedstawiają program terapii poznawczo-zachowawczej u dorosłych cierpiących na zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Chodzi tutaj o dokumenty zaadaptowane do programu amerykańskiego, stworzonego przez głównego autora omawianych najnowszych badań, pana doktora Stevena A. Safrena. Steven A. Safren jest psychiatrą w Szpitalu Generalnym w Massachusetts.

Komentarze do: ADHD u dorosłych: psychoterapia poznawczo-behawioralna pomoże zmniejszyć objawy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz