Szukaj

Rodzaj ludzki prawie wyginął?

Podziel się
Komentarze0

My, współcześni ludzie mamy 46 chromosomów. Badania pokazują, że nasi przodkowie mieli ich 48. Nasuwa się więc pytanie – gdzie zniknęły dwa chromosomy? Dla większości ludzi żyjących w XX wieku liczenie chromosomów było bardzo trudne.

Rodzaj ludzki prawie wyginął?

Oprócz nielicznych momentów, takich jak np. podział komórek, chromosomy nie tworzą form kompaktowych, policzalnych ciał wewnątrz komórek. Liczenie chromosomów jest podobne do liczenia kosmyków włosów. Najłatwiej policzyć ostatnie żyjące próbki komórek, ponieważ wtedy dzielą się często, tak jak komórki spermy w jądrach.

Na początku XX wieku liczenie komórek jąder nie było zbyt uciążliwe, więc biolodzy zaczęli liczyć chromosomy u takich gatunków, jak szympansy, orangutany i goryle; każdy z tych gatunków miał 48 chromosomów. Ludzie jednak nie chcieli poddawać swych ciał badaniom i jądra ludzkich komórek okazały się trudne do policzenia.

Ze względu na trudne okoliczności, badania nad ludzkimi chromosomami zostały wstrzymane na kilkadziesiąt lat; naukowcy przypuszczali, że może być ich od 15 do 50. W 1923r. pewien teksański biolog w swojej pracy ograniczył ten przypuszczalny zakres. Naukowiec miał nadzieję, że w badaniach pomoże mu jego dawny student, który obecnie pracował w zakładzie dla obłąkanych i miał dostęp do „resztek” pozostałych z kastracji pacjentów. Mimo że prace były prowadzone bardzo dokładnie, nie udało się ostatecznie ustalić liczby chromosomów. Biolog bał się, że przy braku definitywnych wniosków, jego praca nie zostanie uznana, więc spróbował zgadnąć ową liczbę, stawiając na 48. Jego założenie stało się typowe dla większości ludzi tamtego czasu.


Ulepszenie mikroskopów oraz zmniejszenie ograniczeń co do badań nad ludzkimi tkankami, pozwoliło w połowie lat 90-tych poprawić naukowcom błąd teksańskiego biologa. Rozwiązanie jednego problemu, utworzyło jednak następny – dlaczego człowiek ma tylko 46 chromosomów? Odpowiedź jest zadziwiająca i wskazuje na fakt, że w jednej chwili prawie całkowicie wymarła.


Około miliona lat temu u pewnego mężczyzny lub kobiety, stało się coś dziwnego na czubkach chromosomów 12. i 13. Zamiast podzielić się na równo, 12. i 13. chromosom połączyły się ze sobą. Takie połączenie stało się ludzkim chromosomem 2. Nie jest to rzadkie – 1 na 1000 dzieci ma jakiś rodzaj chromosomowego połączenia, ale z reguły pozostaje ono niezauważone, ponieważ nie wpływa na niczyje zdrowie, gdyż końce chromosomów nie zawierają zbyt wielu genów. Taka sytuacja nie wyjaśnia jednak wcale spadku liczby z 48 do 46, przy takim połączeniu powinno być 47 chromosomów.

Żeby zobaczyć, dlaczego tak się stało, należy cofnąć się o milion lat, kiedy żył człowiek mający 47 chromosomów. Nie wpływało to wprawdzie na jego zdrowie, ale ograniczało żywotność jego plemników (lub jajeczek, w przypadku, gdyby była to kobieta). Taki mężczyzna potrzebował kobiety z takim samym połączeniem dwóch chromosomów. Szansa na spotkanie się dwóch takich ludzi wyglądała na znikomą. Co więcej, podczas gdy szanse na posiadanie przez taką parę zdrowego dziecka były bardzo nikłe, mogły rodzić się dzieci, które dziedziczyłyby obie pary połączonych chromosomów, mając ich w sumie 46. W chwili, gdy człowiek z 46 chromosomami znalazłby partnera z taka samą ich ilością, takie połączenie zaczęłoby się rozprzestrzeniać. Taka hipoteza znalazła potwierdzenie w 2010 roku, kiedy naukowcy odkryli rodzinę, w której jeden z przodków miał tylko 44 chromosomy.

Pozostaje jednak pytanie, jak rozprzestrzeniło się posiadanie 46 chromosomów? Możliwe jest, że potomstwo mężczyzny i kobiety mających 46 chromosomów miało możliwość rywalizacji i przezwyciężania ludzi posiadających ich 48. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że ów mężczyzna i kobieta oraz ich potomstwo żyli w czasie, gdy rasa ludzka prawie wyginęła.

Taka teza pozwala stwierdzić, że rasa ludzka prawie wyginęła. To przecież – według naukowców – stało się powodem możliwości posiadania przez ludzi 46 chromosomów.

Opracowała:

Angelika Szkuta

Komentarze do: Rodzaj ludzki prawie wyginął?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz