Szukaj

Trening EEG Biofeedback – na czym polega, dla kogo jest przeznaczony

Metoda EEG Biofeedback, zaproponowana już prawie 60 lat temu przez Joego Kamiya, przez lata była treningiem przeznaczonym głównie dla naukowców oraz kosmonautów NASA. Obecnie wraz ze wzrostem popularności tej techniki jej dostępność rośnie i może być ona stosowana w formie terapii w różnych przypadkach. Metoda ta nie wywołuje żadnych skutków ubocznych, a na trening mogą zapisać się osoby w każdym wieku.

Trening EEG Biofeedback – na czym polega, dla kogo jest przeznaczony

Trening EEG Biofeedback może być wykorzystywany w celach terapeutycznych, wspiera leczenie zaburzeń somatycznych, a także usprawniać funkcjonowanie organizmu osób zdrowych. W zależności od celu ustalonego na pierwszym spotkaniu z terapeutą, osoba biorąca udział w treningu uczy się wzmacniać lub hamować częstotliwość fal odpowiedzialnych za różne aspekty funkcjonowania mózgu.

Historia treningu EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback powstała w 1958 roku, kiedy to psycholog Joe Kamiya odkrył, że ludzie są w stanie nauczyć się kontrolować aktywność bioelektryczną swojego mózgu. Kamiya zaprojektował urządzenie, które dzięki mechanizmowi sprzężenia zwrotnego mogło wysyłać sygnały dźwiękowe w odpowiedzi na poprawne wykonanie zadania (utrzymanie jak najbardziej zrelaksowanej postawy ciała) i motywować uczestników badań do generowania jak największej liczby „dobrych” fal i hamowania występowania tych „złych”. Wkrótce metodą zainteresowali się inni uczeni i zaczęli wykorzystywać ją do potwierdzania swoich teorii, m.in. możliwości kontroli mózgowej napięcia mięśniowego. W latach 80. technika biofeedbacku została odkryta na nowo i stosowana była w terapii uzależnień. Równocześnie zainteresował się nią Barry Sterman, który wpadł na pomysł używania jej do szkolenia oraz wspomagania aktywności mózgowej kosmonautów NASA. W następnych latach nastąpił gwałtowny rozwój metody EEG Biofeedback spowodowany pojawieniem się lepiej rozwiniętej aparatury.

Na czym polega komputerowy trening mózgu w metodzie EEG Biofeedback

W trakcie treningu EEG Biofeedback osoba zajmuje miejsce w fotelu, naprzeciw którego w odpowiedniej odległości znajduje się monitor z wyświetlającą się specjalną, terapeutyczną wideogrą. Osoba podłączana jest do komputerowej aparatury elektrodami - najczęściej podpina się uszy oraz głowę. Przed przyłączeniem elektrod do głowy, terapeuta wykonuje specjalny pomiar z użyciem metra krawieckiego, zaznaczając punkty, w których przewodzenie będzie najlepsze. Elektrody przesyłają impuls bioelektryczny z mózgu do głowicy komputerowej, która przetwarza sygnał, przekazując go do komputera. Zadaniem osoby trenującej jest koncentrowanie uwagi na przebiegu wideogry i kierowanie nią przy użyciu siły umysłu.

W trakcie każdej sesji, podczas której wyświetlana jest wideogra, osoba trenująca nagradzana jest za dobre efekty pracy sygnałem dźwiękowym. Przystawka do sprężenia zwrotnego dołączona do systemu pozwala na bieżącą obserwację swoich wyników w wideogrze, co umożliwia uczenie się regulacji i wysyłania poszczególnych fal.

Najważniejsze informację na temat treningu EEG Biofeedback

Jaką ma formę i ile trwa trening EEG Biofeedback

Każdy trening EEG Biofeedback składa się z indywidualnie dopasowanego zestawu ćwiczeń, których ilość oraz czas trwania zadań uzależniona jest od założonych wcześniej celów treningu. Przeciętny trening to 10 rund trwających po 3 minuty oraz 20 sekundowe przerwy po każdej z nich.

Kim jest terapeuta w treningu EEG Biofeedback?

Trening EEG Biofeedback może być prowadzony przez specjalistów z różnych dziedzin. Żeby prowadzić trening nie trzeba mieć wykształcenia medycznego lub psychologicznego, badanie często wykonują pedagodzy, logopedzi, a głównym warunkiem możliwości jego prowadzenia jest ukończenie specjalistycznych kursów i zdobycie uprawnień.

Jaki sprzęt i materiały wykorzystuje się w trakcie treningu EEG Biofeedback?

Aparat Biofeedback składa się z głowicy komputerowej, komputera, dwóch monitorów - na jednym pojawia się wideogra, a na drugim trener wyświetla bieżący zapis fal. Do używanego sprzętu należą również dwie elektrody. Materiały wykorzystywane podczas treningu to waciki, pasta klejąco-przewodząca, spirytus lub pasta oczyszczająca. Do wykonywania pomiarów obwodu głowy (w celu odpowiedniego umieszczenia elektrod) używa się metra krawieckiego.

Jak długo trzeba czekać na efekty treningu EEG Biofeedback i jaka jest jego cena?

Ilość treningów, jakie trzeba przeprowadzić, żeby uzyskać zadowalające rezultaty, jest zależna od celów terapii. Osoby zdrowe, które korzystają z metody w celu np. poprawy koncentracji, mogą zauważyć efekty już po 10 spotkaniach. Lekkie i średnie zaburzenia funkcjonowania mózgu wymagają od 20 do 60 treningów, a zaburzenia ciężkie co najmniej 40, chociaż najczęściej potrzeba ponad 100 godzin żeby zauważyć wyraźną poprawę.

W zależności od miasta oraz gabinetu ceny jednego treningu wahają się od 50 zł/h do 90 zł/h. Pierwsze spotkanie wraz z udzieleniem diagnozy kosztuje od 60 do 200 zł.

Ustalanie diagnozy na treningu EEG Biofeedback?

Na pierwszym spotkaniu terapeuta wykonuje podstawowe badanie komputerowe o nazwie mini QEEG. Następnie terapeuta omawia wyniki badania podstawowego i uzupełnia jego rezultat o informacje uzyskane od pacjenta w trakcie wywiadu (w przypadku dziecka od rodziców). Po omówieniu metody terapeutycznej możliwe jest określenie celów spotkań oraz rozpoczęcie pierwszego treningu. Pierwsza sesja treningowa wraz z diagnozą trwa ok. 2 godziny.

Dla kogo przeznaczony jest trening EEG Biofeedback?

Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są dla osób w każdym wieku, zarówno zdrowych, jak i chorych. W zależności od potrzeb wyróżnia się trzy rodzaje treningów: treningi wspierające leczenie chorób psychosomatycznych, treningi dla dzieci i młodzieży z problemami z zachowaniem oraz problemami w nauce, a także treningi skierowane do zdrowych osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojego organizmu w różnych sferach.

Treningi EEG Biofeedback wspierające leczenie chorób psychosomatycznych

Metoda EEG Biofeedback może być z powodzeniem stosowana w celu wspierania leczenia farmakologicznego lub rehabilitacyjnego zaburzeń takich jak:

 • migreny,
 • nerwice,
 • zaburzenia snu,
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • lęk i obniżenie nastroju,
 • depresja,
 • uzależnienia,
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • porażenie mózgowe,
 • urazy mózgu,
 • udary,
 • przykurcze spastyczne,
 • zaburzenia ruchowe,
 • dystonie,
 • urazy narządów ruchu.

Treningi EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży

Treningi EEG Biofeedback są metodą, która na wielu płaszczyznach wspiera rozwój uczniów, poprawiając ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Zapisanie swojego dziecka na trening powinni rozważyć rodzice dzieci dotkniętych różnymi dysfunkcjami, ponieważ systematyczne treningi wspomagają ich sprawność psychofizyczną. Trening EEG Biofeedback pozwala na redukcję takich zaburzeń jak:

 • dyskalkulia,
 • dysleksja,
 • dysortografia,
 • dysgrafia,
 • wady rozwojowe języka,
 • mała wytrzymałość języka,
 • problemy z rozumieniem czytanego tekstu,
 • brak motywacji do nauki,
 • problemy ze snem,
 • lęki,
 • moczenie nocne,
 • nerwice,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • fobie szkolne,
 • agresja,
 • niestabilność emocjonalna,
 • wahania nastroju,
 • nadmierna nieśmiałość,
 • tiki nerwowe.

Czy treningi EEG Biofeedback mogą być przeprowadzane u małych dzieci?

Najlepszym okresem na rozpoczęcie terapii EEG Biofeedback u dzieci jest wiek przedszkolny. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że udział w treningu powinien być uzależniony od stopnia rozwoju młodego człowieka. Nie poleca się stosowania tej metody u dzieci młodszych niż 5-6 lat, ponieważ ze względu na wiek jest wysoce prawdopodobne, że maluchy nie będą w stanie skupiać swojej uwagi na treningu przez prawie godzinę. Niektóre gabinety mają w swojej ofercie alternatywne zajęcia dla dzieci młodszych niż 5 lat. Ćwiczenia polegają na tym, że dziecko ogląda krótkie bajki odpowiadające czasowo trwaniu jednej sesji treningowej. W trakcie oglądania, dziecko musi koncentrować swoją uwagę na ekranie, ponieważ jeśli jego uwaga osłabnie wyświetlany obraz zacznie się kurczyć.

Treningi EEG Biofeedback dla osób zdrowych

Treningi EEG Biofeedback polepszające funkcjonowanie mózgu traktowane są jako świetne ćwiczenie umysłowe dla osób, które potrzebują się zrelaksować, wyciszyć, chcą wzmocnić swoją pamięć, koncentrację, kreatywność, motywację albo poprawić koordynację ruchową. Z treningów tych najczęściej korzystają uczniowie, studenci, sportowcy, muzycy, aktorzy, dziennikarze, politycy, managerowie oraz osoby, które ze względu na wykonywany zawód narażani są na ciągły stres.

Autor: Aleksandra Zaborowska

Komentarze do: Trening EEG Biofeedback – na czym polega, dla kogo jest przeznaczony

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz