Szukaj

Ciąże wielopłodowe z wadami wrodzonymi podwoiły się od lat 80

Podziel się
Komentarze0

Liczba wad wrodzonych pojawiających się wskutek ciąż wielopłodowych od 1980 roku uległa podwojeniu – wynika z badania opublikowanego 6 lutego w BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Badanie miało na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmiana w proporcji ciąż wielopłodowych ma wpływ na częstotliwość występowania wad wrodzonych oraz jakie jest ryzyko pojawienia się wad u płodu z takiej ciąży i z ciąży pojedynczej.Badanie to, prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Ulster w 14 krajach europejskich, opierało się na analizie danych z rejestrów poporodowych z 24 lat (1984-2007) i dotyczyło łącznie 5,4 milionów noworodków.

Korzystano także z danych europejskiej organizacji EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies), opisujących przypadki wad wrodzonych, śmierci płodów po 20 tygodniu ciąży oraz przerwania ciąży w wyniku wady płodowej.

Rezultaty badań pokazały, że w społeczeństwie europejskim w latach od 1984 do 2007 roku liczba ciąż wielopłodowych zwiększyła się o 50%.

Z 5,4 milionów urodzeń w tym czasie 3% dzieci pochodziło z ciąż mnogich. Blisko 150 tysięcy dzieci (148,359) urodziło się z poważnymi wadami wrodzonymi, a 3,83% z nich stanowiły noworodki z ciąży wielopłodowej.


Z analiz wynika, że częstość występowania wad wrodzonych u płodu w ciążach mnogich wzrosła od 5,9 (1984-1987) do 10,7 (2004-2007) na 10,000 urodzeń.

Ponadto ryzyko wystąpienia wad wrodzonych było o 27% wyższe w ciążach mnogich niż w przypadku ciąży pojedynczej i rosło ono wraz z upływem czasu. Autorzy wskazują jednak, że ten wzrost może być powiązany z ART, a nie jedynie z ciążą mnogą.

Ciąże wielopłodowe z wadami wrodzonymi ponad dwukrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia poronień (4,6%) w porównaniu do ciąż pojedynczych (1,8%) oraz ponad dwukrotnie częściej są przyczyną zgonu noworodków (5,45% w stosunku do 2,51%). Jednak rzadziej są przerywane ze względu na nieprawidłowości płodu.

Prof. Helen Dolk z Centre for Maternal Fetal and Infant Research przy Uniwersytecie Ulster, jedna z autorek badania powiedziała: „współwystępowanie ciąż wielopłodowych oraz wad wrodzonych u noworodków stawia szczególne wymagania wobec rodziców i służby zdrowia. Wzrost wskaźników ciąż wielopłodowych można wyjaśnić zmianami w wieku kobiet zachodzących w ciążę oraz leczeniem niepłodności ART. Jest oczywiste, że potrzeba więcej badań, by ustalić, jak bardzo ART wpływa na ryzyko wystąpienia wad wrodzonych w przypadku ciąż mnogich”.

Dr Breidge Boyle z Uniwersytetu Ulster dodał: „przenoszenie pojedynczego zarodka (SET) może nie redukuje liczby dzieci z wadami wrodzonymi, ale może mieć wpływ na przebieg i wynik ciąży, a także może ograniczyć występowanie ciąż mnogich, a co za tym idzie – również ich powikłań”.

Komentarze do: Ciąże wielopłodowe z wadami wrodzonymi podwoiły się od lat 80

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz