Szukaj

Badanie sugeruje zawężenie kryteriów diagnozowania hipotrofii wewnątrzmacicznej

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy z Perinatal Ireland Research Consortium odkryli, że stosowanie arbitralnej przybliżonej wagi płodu (EFW) mniejszej niż 10 percentyla może nie być efektywne w diagnozowaniu wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR). W badaniu zwanym PORTO Study wzięło udział 1200 ciężarnych kobiet. U wszystkich uczestniczek stwierdzono hipotrofię wewnątrzmaciczną płodu.Diagnozę tą postawiono na podstawie badania ultrasonograficznego, które wykazało masę ciała płodu poniżej 10 percentyla odpowiedniego dla danego etapu ciąży.

W czasie trwania ciąży wszystkim kobietom co dwa tygodnie wykonywano USG. Celem badania było ustalenie, czy tradycyjna metoda diagnozowania wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu ma swoje odzwierciedlenie w stanie zdrowia noworodków.

„Nasze badanie pokazuje, że prawie wszystkie niepożądane wyniki związane z hipotrofią wewnątrzmaciczną występują przy ciążach, gdzie przybliżona waga płodu jest mniejsza niż 3 percentyla lub gdy występują dodatkowe nieprawidłowości ultrasonograficzne”, powiedziała doktor Julia Unterscheider z Royla College of Surgeons w Irlandii.


Według współautora badania, doktora Seana Daly’ego, płód z masą ciała poniżej 10 percentyla, ale powyżej 3 percentyla, bez dodatkowych nieprawidłowości ultrasonograficznych prawie zawsze rodził się zdrowy.

Z 1200 ciężarnych kobiet, które były obserwowane, 78% rozpoczęło badanie przed 34 tygodniem ciąży. Szczegółowe wyniki otrzymano w przypadku 98% pacjentek.

W 4 przypadkach nie doszło jeszcze do rozwiązania przed końcem badania, a w 4 innych doszło do zgonu płodu. Wskaźnik umieralności noworodków wyniósł zatem 7.2 na 1000 urodzeń.

Wszystkie zgony w okresie prenatalnym wystąpiły w grupie, w której masa ciała zarodka wynosiła poniżej 3 percentyla.

W grupie płodów z masą ciała między 3 a 10 percentyla, z normalnymi pozostałymi cechami ultrasonograficznymi, było bardzo niewiele niepożądanych wyników.
 
Badanie obala istniejące dotychczas i sugeruje nowe, bardziej precyzyjne kryteria dla diagnozowania hipotrofii wewnątrzmacicznej.

Według profesora Fergala Malone’a, przewodniczącego Perinatal Ireland Research Consortium, główną zaletą badania jest to, że pozwoli ono zmienić metody medycznego nadzoru i obserwacji zarodków wyglądających na zbyt małe.

Komentarze do: Badanie sugeruje zawężenie kryteriów diagnozowania hipotrofii wewnątrzmacicznej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz