Szukaj

Zespół Downa

Podziel się
Komentarze0

Zewnętrznymi objawami w tej chorobie są: skośna szpara powiekowa, krótka czaszka i małe palce u rąk. Dzieci z zespołem Downa są psychicznie niepełnosprawne, wielu rzeczy uczą się wolnej aniżeli inne dzieci, a typowe dla danego wieku stadium rozwojowe osiągają znacznie później. Z tym upośledzeniem często łączą się inne choroby lub wady. Około 1/3 tych dzieci wykazuje wady serca, wiele z nich ma problemy żołądkowo-jelitowe. Często spotyka się upośledzenie słuchu i wzroku oraz podatność na infekcje.

Zespół Downa jest najczęstszym zaburzeniem chromosomalnym występującym u człowieka. Około 11-12 osób na dziesięć tysięcy dotkniętych jest tą chorobą. Na 700 porodów rodzi się jedno dziecko z zespołem Downa. Ryzyko urodzenia dziecka z tym zespołem wzrasta wraz z wiekiem matki. U 35-niej kobiety wynosi około 0,25%, u 44-letniej ryzyko wzrasta dziesięciokrotnie i wynosi 2,5%.

Przyczyny zespołu Downa

Przyczyny, które doprowadzają do nierozdzielenia sie chromosomów pary 21 podczas podziału komórek rozrodczych, nie są jeszcze poznane. Jak dotąd jedynym udowodnionym czynnikiem, który jest silnie związany z prawdopodobienstwem posiadania dziecka z zespołem Downa jest wiek matki.

Wiek matki
(w latach)*

Szacowane ryzyko

Wiek matki
(w latach)*

Szacowane ryzyko

20

1/1231

35

1/274

21

1/1145

36

1/213


22

1/1065

37

1/166

23

1/1000

38

1/129

24

1/942

39

1/100

25

1/887

40

1/78

26


1/842

41

1/61

27

1/798

42

1/47

28

1/755

43

1/37

29

1/721

44

1/29

30

1/685

45

1/22

31

1/650

46

1/17

32

1/563

47

1/13

33

1/452

48

1/10

34

1/352

49

1/
Dane te przedstawiają tylko przybliżoną częstość urodzeń dzieci z zespołem Downa w zależności od wieku matki przy porodzie. (E.B. Hook, P.K.Cross, D.M. Schreinemachers, 1993)
Wczesne rozpoczęcie leczenia zespołu Downa w zasadniczy sposób zwiększa możliwości poprawienia procesów rozwojowych. Postępowanie z tymi dziećmi jest podobne do tego, jakie stosowane jest u dzieci z opóźnionym rozwojem i upośledzonych umysłowo. Wielu rzeczy uczą się długo i żmudnie poprzez powtarzanie i ćwiczenia. Oprócz pomocy rodzicielskiej niezbędne jest zaangażowanie sił przygotowanych fachowo, udzielających pomocy w domu. Pomocne może być również korzystanie z doświadczenia innych rodziców.

Dalsza droga życiowa dziecka powinna być tak ukształtowana, aby w przyszłości mogło ono żyć jako samodzielny człowiek.


Komentarze do: Zespół Downa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz