Szukaj

Wkrótce powrót mączek zwierzęcych we Francji?

Podziel się
Komentarze0

W zeszłym tygodniu, francuska narodowa rada żywności (CNA, Conseil national de l'alimentation) dała swoje pozwolenie na ponowne wprowadzenie mączek zwierzęcych do karm dla niektórych zwierząt. Jest to propozycja ze strony Komisji Europejskiej, o której narodowa agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) wypowiedziała się niekorzystnie w listopadzie.Debata zintensyfikowała się w ostatnich miesiącach na ten temat: wprowadzić czy nie wprowadzić ponownie mączki zwierzęce.

Skąd ten dylemat?

Otóż, mączki te zostały zakazane w 1996 roku w następstwie wybuchu epidemii gąbczastej encefalopatii bydła BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy), która uderzyła w Wielką Brytanię. Zakaz następnie rozciągnął się na całą Unię Europejską.

W tamtej epoce, przeżuwacze były żywione mączkami produkowanymi ze zwłok owiec, które są podatne na chorobę nazywaną chorobą kłusową, trzęsawką albo jeszcze kołowacizną. W ten sposób doszło do wybuchu epidemii choroby odzwierzęcej.

Ale ponieważ liczba przypadków gąbczastej encefalopatii bydła spadła w ciągu ostatnich lat, pojawiła się kwestia ponownego wprowadzenia mączek zwierzęcych do karm zwierząt hodowlanych. Ostatnio, Komisja Europejska wyraziła swoją wolę zniesienia zakazu dla karmy dla świń, ryb oraz drobiu – przeżuwacze w dalszym ciągu są wykluczone – przede wszystkim pod pozorem, iż teraz istnieją nowe typy mąki.


Ponownemu wprowadzeniu mączek zwierzęcych sprzeciwiła się francuska narodowa agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego (ANSES), wyrażając swoje zdanie w dniu 16 listopada 2011 roku. Natomiast, francuska narodowa rada żywności CNA dała ostatnio swoje przyzwolenie. Opinia ta miała przede wszystkim na celu „oświecenie władz publicznych” w ramach negocjacji europejskich, jak skomentowała CNA.


Będąc świadoma tego, że opinia publiczna nie jest gotowa na przyjęcie mączek zwierzęcych, narodowa rada żywności precyzuje, iż nie określono jeszcze żadnej konkretnej daty. Tym bardziej, że francuski minister rolnictwa Bruno Le Maire również sprzeciwił się tej decyzji: dopóki będę ministrem rolnictwa, mączki zwierzęce nie pojawią się ponowenie we Francji, zadeklarował minister.

Tak samo jak Komisja Europejska, narodowa rada żywności przypomina jednakże, że zniesienie zakazu nie będzie dotyczyć wszystkich zwierząt, ale również, iż chodzi o zastosowanie nowej formuły, nazywanej PAT, co oznacza Protéines Animales Transformées (Proteiny Zwierzęce Tansformowane). Mączki te mają być zupełnie odmienne od mączek zwierzęcych, w których znajdowały się szczątki padłych zwierząt.

Bardziej ekonomiczne pasze

Jak uważa rada CNA, w ten sposób zakazane będzie produkowanie mączek ze zwierząt chorych albo jeszcze karmienie zwierząt mączkami pochodzącymi z tego samego gatunku. Jednakże, francuska narodowa rada żywności wyraża się ostrożnie wobec jakiejkolwiek nowej autoryzacji, ponieważ nie ma do dyspozycji odpowiednich metod analizy.

Poza tym, rada jeszcze podkreśla, iż Europejczycy już teraz jedzą żywność importowaną, przede wszystkim z Ameryki Południowej, która zawiera mączki zwierzęce. Dodatkowo, wprowadzenie takich mączek zwierzęcych mogłoby się przyczynić do wielkich oszczędności, ponieważ bydło dziś jest żywione proteinami zwierzęcymi, w większości importowanymi i drogimi.

Jednocześnie, francuska narodowa rada żywności pozostaje ostrożna odnośnie ewaluacji wpływu na gospodarkę takiej nowej strategii.

Komentarze do: Wkrótce powrót mączek zwierzęcych we Francji?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz