Szukaj

Uczniowie z widoczną niepełnosprawnością - o wiele częściej są prześladowani?

Podziel się
Komentarze0

Najnowsze badania przeprowadzone przez Suzan Swearer i opublikowane w Journal of School Psychology pokazują, że 38.1 procent uczniów przyznało się do tyranizowania innych. Natomiast 67 procent uczniów padło ofiarą znęcania. Badano 800 uczniów, w wieku od 9 do 16 lat, w szkolnictwie ogólnym i specjalnym, w 9 klasach szkół podstawowych, średnich, liceów.Uczniowie ze specjalnym trybem nauczania wykazywali zwiększony stopień brutalności wobec innych. Również częściej byli prześladowani.
Szczególnie na najczęstsze szykanowanie narażeni są uczniowie z widoczną niepełnosprawnością. Osoby te również w większym stopniu znęcają się nad innymi.

Widoczne zaburzenia ułatwiają odróżnienie ucznia, który realizuje program specjalny, co sprawia automatycznie, że jest on bardziej narażony na dyskryminację - tłumaczy Swearer, profesor University of Nebraska-Lincoln - Doświadczając gnębienia i szykanowania, później sam w zemście zachowuje się tak samo.


Badania także wykazały, że uczniowie z niewidoczną niepełnosprawnością, np. z problemami z przyswajaniem wiedzy, nie wykazywali tak dużej tyranizacji. Ich zachowanie było podobne do zachowania uczniów bez niepełnosprawności.

Ponadto naukowcy zauważyli, że terroryzują zarówno chłopcy, jak i dziewczyny. W zachowaniu różnice płci w szkolnictwie ogólnym oraz w szkolnictwie specjalnym były statystycznie nieznaczne.

Autorzy badań proponują kilka kroków w celu polepszenia obecnej sytuacji:

Po pierwsze należy wprowadzić działania, które będą promować zachowania prospołeczne. Uczniowie nauczania ogólnego powinni być wzorem zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością.

Co więcej, autorzy również sugerują, aby pomóc osobom z widocznym stopniem niepełnosprawności, poprzez skuteczniejszą integrację z uczniami trybu ogólnego. Dzięki temu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogliby być uchronieni przed szykanowaniem.

Program powinien być konsekwentnie wprowadzany zarówno do szkolnictwa ogólnego jak i specjalnego - piszą autorzy - W zredukowaniu prześladowań w szkołach może tylko pomóc szerzenie kultury szacunku, tolerancji i akceptacji.

Komentarze do: Uczniowie z widoczną niepełnosprawnością - o wiele częściej są prześladowani?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz