Szukaj

Przydzielenie grupy opiekuńczej w Niemczech

Podziel się
Komentarze0

Jeśli ktoś z naszych najbliższych trafi do szpitala w ciężkim stanie po wypadku lub chorobie i jesteśmy przekonani, że nie jesteśmy otoczyć do odpowiednią opieką w domu, możemy już w szpitalu zwrócić się przyznanie grupy opiekuńczej, od której zależy jak wiele wsparcia otrzyma poszkodowany.


Jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu najbliżsi mogą zwrócić się do Służby Ubezpieczenie Medycznego(  MDK) z wnioskiem o określenie grupy opiekuńczej chorego. Musi to być jednak poparte dowodami na to, że po wypisaniu poszkodowanego, jego rodzina bez dodatkowej opieki nie będzie w stanie zapewnić mu wystarczającej opieki.  Rzeczoznawca oceniający sytuację może przydzielić chorego do grupy, jednak jest to przydział tymczasowy. Ostateczne badanie, po którym określić można grupę na dłużej, możliwe będzie dopiero w domu.

Chorym przyznana jest możliwość odwołania się od decyzji MDK w ciągu miesiąca od wydania decyzji. Zostanie wówczas ustalony kolejny termin wizyty rzeczoznawcy. Z reguły za drugim razem odwiedzi nas inny pracownik MDK niż po raz pierwszy. Dodatkowo jeśli mamy jakieś specjalne wymagania w związku z rzeczoznawcą, np.  preferujemy wizytę kobiety, należy zgłosić to w momencie składania wniosku.


Grupę opiekuńczą możemy również odnowić. Osoby posiadające już przyznaną opiekę mogą się zwrócić z prośbą  o zmianę, ze względu na np. pogarszający się stan zdrowia i rosnące w związku z tym wymagania i  potrzeby. Nie mam ustalonej granicy określającej to,  jak często możemy składać odwołania od decyzji MDK. Zależy to wyłącznie od choroby, przy szybko rozwijającym się raku grupy opiekuńcze zmieniane będą dosyć często.

Zgodnie z danymi podanymi przez kasy chorych, liczba osób korzystających z pomocy na podstawie grup opiekuńczych  w 2011 nieznacznie spadła. Rok temu sięgała ona poziomu 2 317 374, a w 2010 roku liczba wynosiła 2 287 799 osób. Ludzie objęci  pomocą z MDK średnio z własnej kieszeni muszą dopłacać 37 000 euro, a ubezpieczenie ponosi koszty rzędu 33 000 euro. 

Poziom opłat różni się ze względu na region, w Nadrenii - Westfalii ceny są najwyższe, a w Saksonii najniższe. Poza tym stawki dzielą się również ze względu na płeć, kobiety z reguły żyją dłużej, stąd zmuszone są do ponoszenia wyższych opłat.

Opracowała:

Manuela Tomala

Komentarze do: Przydzielenie grupy opiekuńczej w Niemczech

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz