Szukaj

Pomocna dłoń

Podziel się
Komentarze0

Wiele osób uważa, że pomocną dłoń do ludzi borykających się z różnymi problemami wyciągają przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia. To oczywiście prawda, ale jest też wiele innych instytucji, które za cel stawiają sobie pomoc osobom zmagającym się z trudnościami. Bo dla niektórych pomaganie potrzebującym to nie przymus, ale przede wszystkim sposób na życie.


Dość powszechnym problemem w Polsce są sytuacje, kiedy osoby dotknięte jakąś chorobą, są z tego powodu nieakceptowane przez społeczeństwo. Wózek inwalidzki, aparat słuchowy, biała laska często budzą niechęć. Na szczęście istnieją instytucje, które starają się uświadamiać ludziom, że osób chorych i niepełnosprawnych nie trzeba się bać.

Oswajanie z autyzmem

Jednym ze schorzeń, z którym musi zmagać się wiele dzieci, a które nie jest do końca rozumiane przez społeczeństwo, jest autyzm. Choroba ta wiąże się z zaburzeniem rozwoju dziecka, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech tej choroby należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. Mnóstwo osób, w tym lekarzy i pracowników naukowych, nadal nie pojmuje, jak autyzm oddziałuje na osoby chore i jak należy z nimi pracować. A przecież od najmłodszych lat dzieci autystyczne powinny mieć zapewniony kontakt z rówieśnikami. Jest to obustronna korzyść zarówno dla dzieci zdrowych, które stają się wyczulone na inność, jak i autystycznych, które w ten sposób walczą ze swoją chorobą.  Pomocne w tej komunikacji stają się różnego rodzaju instytucje oświatowe. W Poznaniu istnieje Przedszkole nr 184, w którym dzieci autystyczne mają stały kontakt ze zdrowymi rówieśnikami, razem biorą udział w zajęciach, chodzą na spacery i wspólnie się bawią. Ze względu na specjalne potrzeby dzieci te mają także do dyspozycji oddzielną salę, wyposażoną w sprzęt do nauki i zabawy.


Zrozumieć autyzm

Zrozumieć autyzm pozwalają także spotkania, na których lekarze, opiekunowie i rodzice dzieci zmagających się z autyzmem mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie z tą chorobą. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom, organizując 28 maja 2011 r. konferencję pt. „Współczesne oblicze autyzmu - diagnoza, leczenie, terapia”, podczas której zaprezentowane zostaną współczesne metody diagnostyki autyzmu oraz leczenia poprzez dietę i suplementację czyli dostarczanie organizmowi odpowiednich witamin i minerałów.  Rozwiązania takie są wciąż mało znane w Polsce. - Na konferencji omówione zostaną metody terapii w odniesieniu do dzieci z różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, możliwe do prowadzenia w indywidualnym postępowaniu, jak i w edukacji - wyjaśnia dr Justyna Leszka, Dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. - Liczymy, że na konferencji pojawią się rodzice i nauczyciele, którzy na co dzień pracują z dziećmi autystycznymi, ale także lekarze rodzinni, pediatrzy i neurolodzy, do których zwracają się rodzice poszukujący diagnozy - dodaje.


Pomogę sobie sam


Studenci Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej nie boją się wyzwań i pracy z osobami borykającymi się w życiu z problemami nie tylko zdrowotnym, ale także materialnymi i społecznymi. - Misją szkoły jest kształcenie kadry pedagogicznej - nauczycieli, wychowawców, opiekunów, terapeutów i pedagogów specjalnych, którzy sprostają właśnie takim wyzwaniom - mówi dr Justyna Leszka Dziekan WSEIiI. - Skuteczna pomoc może być udzielona tylko przez ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, zarówno pod względem wiedzy, jak i wrażliwości i predyspozycji emocjonalnych - dodaje.

Niestety pomimo licznych kampanii informacyjnych, wielu pracodawców nadal boi się zatrudniać osoby niepełnosprawne, nie mając świadomości, że tego rodzaju działania należą do dobrej praktyki biznesu. Dlatego wraz z początkiem lutego WSEIiI rozpoczęła kolejny prospołeczny projekt pod nazwą „Pomóż sam sobie - promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, którego celem jest dotarcie do jak największej liczby firm z Poznania i powiatu poznańskiego, aby zapoznać je z możliwościami preferencyjnego zatrudnienia niepełnosprawnych. W trakcie trwania projektu zostanie uruchomiony specjalny, innowacyjny portal internetowy „Pomóż sam sobie” oraz centrum informacji telefonicznej dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.

Otwartość na innych, wrażliwość na ich problemy i troski to cecha, którą powinien posiadać każdy z nas. Niestety nie wszyscy decydują się wyciągnąć dłoń i pomóc potrzebującym. Czasami nie jest to kwestia niechęci, ale brak pomysłu i sposobu do działania. Dlatego warto włączać się do istniejących już inicjatyw i wspierać je poprzez aktywne uczestnictwo.

Komentarze do: Pomocna dłoń

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz