Szukaj

Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

Podziel się
Komentarze0

Bardzo ważne jest, by umieć właściwie udzielić pomocy osobie, która się zadławi. Skutki nie podjęcia żadnego działania mogą być tragiczne dla zdrowia ofiary, gdyż doprowadzić mogą do śpiączki lub nawet śmierci.

Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

Czym jest zadławienie?


Zadławienie to stan, w którym drogi oddechowe człowieka zostają zatkane przez ciało obce. Przepływ powietrza w tym wypadku torować może praktycznie wszystko: kęs pokarmu, cukierek, guma do żucia, fragment zabawki dziecka. Jeżeli dopływ tlenu zostanie odcięty przez dłuższy czas, w konsekwencji może dojść do omdlenia, a nawet zatrzymania akcji serca.

2 rodzaje niedrożności oddechowej


Możemy  wyróżnić 2 rodzaje niedrożności oddechowej: częściową i całkowitą. Niedrożność częściowa jest znacznie łagodniejsza, ponieważ poszkodowany jest w stanie oddychać, a jego organizm reaguje obronnie w formie kaszlu.
Niedrożność całkowita następuje w momencie zablokowania światła dróg oddechowych. W takim przypadku zagrożone zostaje życie ofiary, która nie jest w stanie ani mówić, ani kaszleć, ani oddychać. Po bardzo krótkim czasie dochodzi u niego do utraty przytomności.

Pierwsza pomoc w wypadku zadławienia


W przypadku zadławienia częściowego, zadaj poszkodowanemu pytanie „zadławiłeś się?” , po czym po uzyskaniu potwierdzenia (twierdzący ruchu głowy), zachęcaj ofiarę do kaszlu. W żadnym wypadku nie próbuj poszkodowanego klepać po plecach bądź podawać mu picia. Wówczas swoim działaniem możesz spowodować, przesunięcie się cząstki w taki sposób, iż uniemożliwi ona oddychanie i spowoduje zmianę formy zadławienia z częściowego na całkowite.

Gdy dojdzie do niedrożności całkowitej ważne jest, by usunąć przeszkodę i przywrócić normalne oddychanie u poszkodowanego. W tym celu należy:

U dorosłego:

1. Stań za nim umiejscawiając jedną ze swych nóg pomiędzy jego nogami. Przyjmij stabilną pozycję. Pochyl go lekko do przodu a następnie uderz lekko, pięciokrotnie w okolicę między łopatkami.

2. Jeżeli to nie pomoże, konieczne będzie wykonanie rękoczynu Heimlicha. W tym celu ułóż rękę zwiniętą w pięść nad pępkiem poszkodowanego, chwyć ją drugą ręką i pociągnij ku sobie, w górę. To uciśnięcie możesz powtórzyć maksymalnie 5 razy.

3. Jeżeli i to okaże się nieskuteczne powtarzaj te czynności naprzemiennie. W momencie odzyskania przez poszkodowanego oddechu, wezwij pogotowie ratunkowe (pod numerem 999 lub 112) i zapewniaj mu komfort psychiczny do przyjazdu karetki.

  • Jeżeli poszkodowany straci przytomność:
Niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. W tym celu ułóż ratowanego na plecach, uklęknij przy nim i kładąc dłonie, jedną na drugiej, na jego mostku wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 4-5cm. Następnie wykonaj 2 oddechy ratownicze. Aby były skuteczne musisz zatkać poszkodowanemu nos i metodą usta-usta wdmuchnąć sporą objętość powietrza do jego jamy ustnej, tak byś zaobserwował uniesienie się klatki piersiowej. Przed każdym takim wdechem sprawdź czy przeszkoda blokująca drogi oddechowe nie wleciała do ust ofiary; mogło się tak stać podczas wykonywania przez ciebie uciśnięć klatki piersiowej.  Powtarzaj te czynności do odzyskania oddechu przez poszkodowanego lub do przyjazdu fachowych służb medycznych.


U dziecka:

  • Jeżeli dziecko jest przytomne:

1. Umieść dziecko na swoich kolanach w pozycji głową na dół, a następnie uderz je pięciokrotnie między łopatkami.

2. Jeżeli nie usunie to przeszkody blokującej drogi oddechowe, obróć dziecko twarzą ku górze pozostawiając nadal na swoich kolanach lub kładąc je na podłodze. Używając tylko jednej dłoni pchnij 5 razy w dolną część mostka dziecka. Zajrzyj do jamy ustnej i usuń każdy przedmiot, który w niej widzisz. Powtarzaj te czynności naprzemiennie, aż do skutku.

  • Jeśli dziecko traci przytomność:
Wezwij pogotowie ratunkowe (pod numerem 999 lub 112) i rozpocznij reanimację. Reanimację u dzieci przeprowadza się tak jak u dorosłych jednak z drobnymi różnicami. Przede wszystkim przed rozpoczęciem masażu serca należy wykonać 5 wdechów ratowniczych.
  • U dzieci do 1 roku życia wykonuje się 30 uciśnięć, jednym palcem poniżej linii sutkowej, na głębokość 1,5 – 2,5cm i 2 wdechy ratownicze; powtarza się te czynności do odzyskania oddechu lub przyjazdu karetki.
  • U dzieci pomiędzy 1 rokiem życia a okresem pokwitania wykonuje się 30 uciśnięć, 2 palcami, powyżej dołu mostka, na głębokość 2,5 – 3,5cm i 2 wdechy ratownicze; czynności powtarza się do odzyskania oddechu lub przyjazdu karetki.
  • W okresie pomiędzy pokwitaniem a dorosłością  wykonuje się 30 uciśnięć, 2 palcami, powyżej dołu mostka, na głębokość 4 – 5cm i 2 wdechy ratownicze; powtarza się te czynności do odzyskania oddechu lub przyjazdu karetki.

Gdy zobaczysz osobę dławiącą się zareaguj natychmiast! Ważne jest by udzielić jej pierwszej pomocy; prawdopodobnie ustrzeże ją to od utraty przytomności oraz nie dopuści do poważnych powikłań. Nie bądź obojętny, pomagaj!

Komentarze do: Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz