Szukaj

Palenie i nadpobudliwość łączy wspólny czynnik genetyczny

Podziel się
Komentarze0

Mutacja pewnego genu może być łącznikiem pomiędzy zaburzeniami nadpobudliwości w dzieciństwie, a nawet ADHD, a paleniem. Takie są wnioski płynące z badań opublikowanych przez Archives of Disease In Childhood. ADHD w dzieciństwie i późniejsze palenie w dorosłości często są ze sobą ściśle związane. Zdaniem specjalistów, osoby ze zdiagnozowanym ADHD zaczynają palić wcześniej i dwa razy więcej niż ci, u których nie stwierdzono tej choroby.Badacze skupili się na pięciu mutacjach DNA (polimorfizm pojedynczego nukleotydu lub SNP) w różnych genach i odkryli, że są one odpowiedzialne za wiele aspektów palenia, takich jak liczba dziennie wypalanych papierosów, skłonności do zaczynania lub skłonności do rzucania nałogu.

Chcieli oni również przyjrzeć się, czy w jakimś stopniu mutacje te wiążą się z nadpobudliwością u 454 dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia ze zdiagnozowanym ADHD.

Przepytali oni ich matki pod względem ich zwyczajów dotyczących palenia podczas ciąży. Z 394 uczestniczących w badaniu kobiet paliło 171, zaś pozostałe 223 - nie.

Badacze oceniali problemy dzieci z zachowaniem i emocjami, jakie mają w domu i szkole, a także ich zdolności intelektualne za pomocą licznych testów.

Pobrali oni również próbki krwi od dzieci, ich rodzeństwa i rodziców, celem sprawdzenia, czy jakakolwiek z pięciu groźnych mutacji genetycznych (alleli) nie została przekazana, a także czy nie były one w jakimś stopniu związane z ADHD i nie miały typowych dla niego cech.


Tylko jeden z pięciu SNP (rs 1329650), który był odpowiedzialny za liczbę wypalanych papierosów, był w większym stopniu powiązany z ADHD.

Ryzyko przeniesienia allelu C (rs 1329650) odpowiedzialnego za ADHD było znacznie wyższe w przypadku dziedziczenia z rodziców na potomstwo. Dzieci, które gorzej wypadały w ćwiczeniach wymagających skupienia, częściej dziedziczą ten allel.

Istnienie tej mutacji u dzieci kobiet zarówno palących, jak i niepalących obala tezę, że tytoń ma wpływ na zmiany w genomie.

Autorzy badania stwierdzają również, że allel C (rs 1329650) może zwiększyć ryzyko ADHD i skłonności do palenia poprzez różne czynniki. Poza tym odkryli, że zaburzenia funkcji mózgu typowe dla tej choroby mogą być swego rodzaju początkiem palenia w przyszłości.

W dołączonym artykule dr Miriam Cooper i prof. Anita Thapar z Cardiff University School of Medicine snują pewnego rodzaju obawy.

Jak mówią sami autorzy, badanie powinno być traktowane jedynie jako wstępny dowód, dopóki nie będą wykonane dalsze naukowe ekspertyzy.

Dodają jednak, że to ciekawy początek dalszych analiz. Potwierdzenie, że te same mutacje genetyczne można zaobserwować u ludzi pod wieloma postaciami, może pomóc w odkryciu mutacji odpowiedzialnych za choroby psychiczne i zaburzenia rozwojowe u dzieci.

Takie odkrycie ułatwi pracę naukową badajacą przekazywanie groźnych mutacji i tym samym wyjaśni, dlaczego pewne zachowania i zaburzenia są tak powszechne.

Komentarze do: Palenie i nadpobudliwość łączy wspólny czynnik genetyczny

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz