Szukaj

GMO - Żywność Genetycznie Modyfikowana

Żywność genetycznie zmodyfikowana (transgeniczna); Novel Food (nowa żywność) - to artykuły spożywcze zawierające produkty modyfikacji genetycznej lub żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt, które zostały wcześniej ulepszone technikami inżynierii genetycznej. Żywność genetyczne modyfikowana jest typem organizmu zmodyfikowanego genetycznie (ang. Genetically Modified Organizm – GMO), czyli organizmu poddanego procesowi inżynierii genetycznej, w którym genom został zmieniony za pomocą: 1. technik rekombinacji DNA lub 2. poprzez promieniowanie ultrafioletowe czy też 3. promieniowanie jonizujące.W przypadku roślin modyfikacje mają głównie za cel zachowanie dłuższego okresu świeżości, uodpornienie na choroby, szkodniki, mróz lub zasolenie gleby. W przypadku zwierząt powodują one szybszy wzrost, uodpornienie na choroby, większą mleczność krów itp.

Ze względu na stopień ingerencji genetycznej w artykuły spożywcze wyróżnia się:

  • żywność w całości wytworzoną sztucznie za pomocą technik modyfikacji genetycznej (np. świeże pomidory i ziemniaki);
  • żywność zawierająca przetworzone GMO (np. koncentraty zup z pomidorów, frytki mrożone);
  • żywność produkowaną z zastosowaniem GMO (np. chleb pieczony z wykorzystaniem transgenicznych drożdży, piwo i inne produkty fermentacji alkoholowej produkowane z zastosowaniem drożdży transgenicznych);
  • produkty żywnościowe pochodne GMO, lecz nie zawierające żadnych komponentów transgenicznych (np. olej rzepakowy otrzymywany z transgenicznego rzepaku, cukier z transgenicznych buraków).

Modyfikacja genetyczna polega na wprowadzeniu do genomu organizmu tzw. transgenu lub fragmentu DNA obcego gatunkowo, który jest odpowiedzialny za określoną cechę, lub też na modyfikacji genu lub usunięciu go z organizmu.

Transgen zostaje na stałe włączony do genomu gospodarza i przekazywany na wszystkie organizmy potomne.

Komentarze do: GMO - Żywność Genetycznie Modyfikowana

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz