Szukaj

Nowy lek opóźniający progresję raka płuca

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badania LUX-Lung 3 przedstawione na oficjalnej konferencji prasowej ASCO. Afatynib opóźnia progresję raka płuca w istotnie większym stopniu niż najlepsza standardowa chemioterapia.


Wyniki badania fazy III LUX-Lung 3 wykazują, że u chorych z rakiem płuca, otrzymujących w pierwszej linii leczenia innowacyjną cząsteczkę afatynib (nieodwracalny inhibitor receptorów z rodziny ErbB), upłynął niemal rok, zanim doszło do ponownego wzrostu nowotworu (czas przeżycia wolnego od progresji choroby, a u chorych otrzymujących chemioterapię standardową (pemetreksed i cisplatynę) do progresji upłynęło nieco ponad pół roku.

Warto podkreślić, że leczeni afatynibem chorzy z najczęstszymi mutacjami w genie EGFR przeżywali ponad rok bez progresji choroby, natomiast  w grupie kontrolnej czas ten wynosił nieco ponad pół roku.

Prowadzone przez firmę Boehringer Ingelheim badanie rejestracyjne LUX-Lung 3 z zastosowaniem afatynibu – jednej z wiodących innowacyjnych cząsteczek tej firmy – jest jak dotąd, największym i najbardziej wiarygodnym badaniem z udziałem chorych na zaawansowanego raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR (ErbB1). Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS).

- W badaniu LUX-Lung 3 nie tylko osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, ale wykazano też, że afatynib, zwłaszcza u chorych z najczęstszymi mutacjami w genie EGFR, niemal podwaja czas przeżycia wolnego od progresji choroby w porównaniu z chemioterapią standardową – stwierdził prof. James Chih-Hsin Yang, dyrektor tajwańskiego College of Medicine, National Taiwan University i główny badacz w badaniu LUX-Lung -  Skuteczność leku wykazana w największym i najbardziej wiarygodnym badaniu rejestracyjnym w połączeniu z innowacyjnym mechanizmem jego działania sprawia, że afatynib* może stać się jedną z wartościowych opcji terapeutycznych w tej szczególnej populacji chorych.

Opóźnienie progresji choroby u pacjentów otrzymujących afatynib wiązało się z lepszą kontrolą, ograniczających życie, objawów związanych z chorobą. U większej liczby chorych otrzymujących afatynib obserwowano poprawę w zakresie takich objawów jak duszność, kaszel i ból w klatce piersiowej. Afatynib opóźniał również wystąpienie tych objawów.

Badanie za pomocą standardowego kwestionariusza oceniającego jakość życia chorych z rakiem płuca wykazało, że leczenie afatynibem wiąże się z istotnie wyższą jakością życia (np. w odniesieniu do pracy i zajęć domowych).

- Cieszymy się, że dla pierwszego z wielu badanych przez nas leków onkologicznych wyraźnie wykazano korzyści kliniczne i możliwość skutecznej pomocy chorym z rakiem płuca z obecnością mutacji w genie EGFR – powiedział prof. Klaus Dugi, wiceprezes ds. medycznych firmy Boehringer Ingelheim. - Wyniki badania klinicznego LUX-Lung 3 są bardzo zachęcające. Dokładamy starań, aby tę spersonalizowaną metodę leczenia udostępnić chorym możliwie  najszybciej.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem afatynibem były biegunki i reakcje skórne. Działania te były oczekiwane w związku z zahamowaniem EGFR, zgodne z wynikami wcześniejszych badań, przewidywalne, poddawały się leczeniu i były odwracalne; rzadko były powodem przerwania leczenia.


W celu dalszej oceny możliwości stosowania afatynibu w leczeniu raka płuca firma Boehringer Ingelheim rozpoczęła dwa nowe badania, w ramach których afatynib jest bezpośrednio porównywany z innymi lekami celowanymi. Aktualnie trwa rekrutacja chorych do obu badań. Badanie LUX-Lung 7 to badanie fazy IIb, w którym afatynib jest porównywany z gefitynibem w pierwszej linii leczenia u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (ang. non-small cell lung cancer, NSCLC) z obecnością mutacji w genie EGFR. Badanie LUX-Lung 8 to badanie fazy III, w którym afatynib jest bezpośrednio porównywany z erlotynibem w drugiej linii leczenia u chorych z rakiem płaskonabłonkowym płuca.

Afatynib różni się od aktualnie dostępnych leków celowanych tym, że  w sposób nieodwracalny blokuje receptory z rodziny ErbB, tj. blokuje zarówno EGFR (ErbB1), jak i inne receptory należące do rodziny ErbB, z których wszystkie mogą uczestniczyć w przekazywaniu sygnałów ułatwiających metabolizm, wzrost i migrację komórek nowotworowych. Program badań klinicznych LUX-Lung ma na celu ocenę znaczenia klinicznego wyjątkowego mechanizmu działania afatynibu, dzięki któremu może on potencjalnie silniej oddziaływać na nowotwory.

Pełne dane uzyskane w badaniu przedstawiono w formie prezentacji ustnej (late breaking abstract) podczas 48. Dorocznego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO) w Chicago.

Więcej szczegółów dotyczących badania LUX-Lung 3 dostępnych jest pod adresem: www.thewhiteroom.info.


******

Badanie LUX-Lung 3

Badanie LUX-Lung 3 jest dużym, randomizowanym, otwartym badaniem rejestracyjnym fazy III, w którym afatynib porównano z leczeniem skojarzonym dwoma lekami stosowanymi w chemioterapii, tj. pemetreksedem i cisplatyną, w pierwszej linii leczenia u chorych z NSCLC w stopniu IIIb lub IV, z obecnością mutacji w genie EGFR. Do badania włączono ogółem 345 chorych z NSCLC z mutacjami w genie EGFR. Badanie LUX-Lung 3 to jak dotąd największe badanie z udziałem chorych z NSCLC z obecnością mutacji w genie EGFR oraz pierwsze badanie przeprowadzone w tej populacji chorych, w którym jako komparator zastosowano skojarzenie pemetreksedu z cisplatyną.1


Działania niepożądane w badaniu LUX-Lung 3 były zgodne z danymi z wcześniej opublikowanych badań. Jak przedstawiono na konferencji, różnicę wynoszącą > 20% pomiędzy grupami badanymi stwierdzono w odniesieniu do następujących działań niepożądanych: :

  • U chorych otrzymujących afatynib: biegunka (95,2%), wysypka/trądzik (89,1%), zapalenie błon śluzowych jamy ustnej (72,1%), zapalenie wałów paznokciowych (56,8%), suchość skóry (29,3%) i zmniejszenie apetytu (20,5%). Reakcje te na ogół poddawały się leczeniu i były odwracalne.
  • U chorych otrzymujących pemetreksed i cisplatynę: nudności (65,8%), zmniejszenie apetytu (53,2%), zmęczenie (46,8%), wymioty (42,3%), neutropenia (31,5%) i niedokrwistość (27,9%).

Afatynib


Afatynib to nieodwracalny inhibitor receptorów z rodziny ErbB. Hamuje transdukcję sygnału przez wszystkie receptory z aktywnością kinazy należące do rodziny ErbB2, o której wiadomo, że odgrywa kluczową rolę w procesach wzrostu i szerzenia się najbardziej rozpowszechnionych nowotworów, związanych z najwyższą śmiertelnością (raka płuca, piersi oraz głowy i szyi). Afatynib* znajduje się obecnie również w fazie III badań klinicznych w leczeniu raka piersi oraz raka głowy i szyi.

Firma Boehringer IngelheimGrupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 czołowych firm farmaceutycznych. Działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 145 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 44 000 pracowników. Firma, założona w roku 1885 i pozostająca nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.

Opierając się na doświadczeniu i osiągnięciach w dziedzinie pulmonologii, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych, neurologii, wirusologii i immunologii, firma Boehringer Ingelheim rozpoczęła program intensywnych badań mających na celu opracowanie innowacyjnych leków przeciwnowotworowych. Ścisła współpraca z międzynarodowym środowiskiem naukowym oraz szeregiem wiodących światowych ośrodków onkologicznych pozwala firmie Boehringer Ingelheim zaangażować się w wykorzystywanie postępów w badaniach naukowych w celu opracowania terapii celowanych dla wielu nowotworów złośliwych (zarówno guzów litych, jak i nowotworów hematologicznych).

Aktualnie badania naukowe są skoncentrowane na trzech obszarach: hamowaniu angiogenezy, hamowaniu transdukcji sygnału w komórce oraz hamowaniu kinaz związanych z cyklem komórkowym. Nintedanib jest aktualnie oceniany w badaniach klinicznych fazy III u chorych z NSCLC i rakiem jajnika. Afatynib stosowany jest w badaniach klinicznych fazy III u chorych z NSCLC, rakiem piersi oraz rakiem głowy i szyi.  W zakresie hamowania kinaz związanych z cyklem komórkowym firma Boehringer Ingelheim opracowuje wolasertyb — inhibitor kinazy Plk1, białka biorącego udział w procesach podziału komórki. Związek ten jest obecnie w badaniach fazy II u chorych z ostrą białaczką szpikową.

Prowadzony w firmie Boehringer Ingelheim program badawczy z lekami onkologicznymi podlega stałemu rozwojowi, co odzwierciedla konsekwentne zaangażowanie firmy w tej dziedzinie.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.boehringer-ingelheim.com

Komentarze do: Nowy lek opóźniający progresję raka płuca

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz