Szukaj

Jedna czwarta szpitali publicznych w Polsce planuje przekształcenie w latach 2012-2014

Podziel się
Komentarze0

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła nowe zasady przekształcania szpitali publicznych w spółki, zwiększając w ten sposób perspektywy rozwoju prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Jak wynika jednak z raportu „Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw” w szpitalach publicznych panuje stosunkowo duży opór w stosunku do takiego posunięcia.


Szpitale publiczne niechętne nieuchronnym przekształceniom

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR na  potrzeby raportu w latach 2012-2014 większość nie planuje przekształceń w jednostki publiczne. Przede wszystkim wynika to z braku wiary w sensowność takiego ruchu (np. szpitale uważają, że forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest dla nich korzystniejsza, a przekształcenie w spółkę doprowadziłoby do problemów finansowych).

Około jednej trzeciej szpitali, które nie planują przekształceń, zdaje się na obecny brak planów takiego posunięcia wśród ich organów założycielskich. Prawie jedna piąta uważa, że nie ma takiej potrzeby ze względu na dobre wyniki finansowe. Część szpitali podaje jako powód fakt, iż przekształcenie w ich przypadku jest niemożliwe ze względu na formę szpitala (szpital akademicki, instytut badawczo-naukowy, jednostka wysoce wyspecjalizowana, szpital wojskowy).

- Z analizy wykonanej przez PMR wynika zatem, iż założenie Ministerstwa Zdrowia, że zmianie statusu prawnego może ulec 40% szpitali do 2013 r. są nieco zbyt optymistyczne - wyjaśnia Monika Stefańczyk, główny analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w PMR. Mimo wszystko jednak spodziewamy się, że z powodu spodziewanych przekształceń w nadchodzących latach nastąpi zmniejszenie się rynku szpitali publicznych na rzecz niepublicznych. Warto zaznaczyć, że ustawa jest też siłą napędową lepszego zarządzania i inwestycji. Wiele samorządów stara się bowiem zrobić wszystko, aby uniknąć zmiany formy prawnej.


Najwięcej przekształceń w powiatach

W latach 2001-2011 najwięcej przekształceń inicjowanych było przez powiaty. Dotyczyły one a 63% przekształconych szpitali i 58% przekształconych oddziałów szpitalnych. W naszej opinii wiąże się to z faktem nie tylko większej liczebności, ale i gorszej sytuacji szpitali powiatowych niż wojewódzkich – są one gorzej wyposażone, mają mniej specjalistów, mniej inwestycji, dostają mniejsze kontrakty (w finansowaniu świadczeń preferowane są procedury wysokospecjalistyczne, które nie są ich domeną, w wyniku czego wynik netto szpitali powiatowych jest zwykle gorszy niż wojewódzkich lub klinicznych). Z tych powodów szpitalom powiatowym trudniej jest się utrzymać się na rynku i powiaty częściej decydują się na przekazanie ich innym podmiotom.

Dolnośląskie: najwięcej przekształceń

Od początku 2001 r. do końca 2011 r. samorządy dokonały przekształcenia w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 114 szpitali i 55 oddziałów szpitalnych. Najwięcej szpitali poddanych przekształceniu znajdowało się w województwach: dolnośląskim (24) i śląskim (18). Być może przyczyną jest tu fakt, iż na Śląsku występuje jedno z najwyższych zadłużeń SP ZOZ w Polsce. Również pogarsza się tam sytuacja szpitali powiatowych – w województwie dolnośląskim finansowanie świadczeń w lecznicach uległo zmniejszeniu o ponad 78 mln zł w 2012 r. w stosunku do 2010 r., przy czym największy udział w tym spadku zanotowały właśnie szpitale powiatowe. Ich kontrakty w 2011 roku w relacji do roku 2009 zmniejszyły się o ponad 65 mln zł. Zmiany własnościowe oddziałów szpitalnych zarejestrowano głównie w województwach: wielkopolskim (11), łódzkim (8), śląskim (8) i małopolskim (7).

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw”.

Komentarze do: Jedna czwarta szpitali publicznych w Polsce planuje przekształcenie w latach 2012-2014

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz