Szukaj

Japonia: wypadek w elektrowni atomowej Fukushima gorszy niż w Czarnobylu?

Podziel się
Komentarze0

Japońska Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego (NISA) ujawniła ostatnio, iż stopień ciężkości wypadku w elektrowni atomowej Fukushima osiągnął maksymalny poziom 7, czyli taki sam, jak w przypadku Czarnobyla w 1986 roku. Ten poziom 7, według klasyfikacji INES (międzynarodowa skala oceniająca wypadki nuklearne) odpowiada wysokiej emisji materiałów radioaktywnych, z szerokimi konsekwencjami dla zdrowia oraz środowiska.Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu musi jeszcze poprzeć tę wstępną ocenę. Ta ponowna ewaluacja stopnia ciężkości wypadku nuklearnego w Japonii wynika z oceny generalnej promieniotwórczości uwolnionej od czasów trzęsienia ziemi oraz tsunami w dniu 11 marca 2011 roku.

Skumulowane poziomy usprawiedliwiają przejście na poziom 7, nawet jeśli Fukushima i Czarnobyl nie są porównywalnymi katastrofami, według rządu japońskiego.

Japońska agencja bezpieczeństwa sanitarnego ocenia, że ilość materiałów promieniotwórczych uwolnionych do atmosfery przedstawia w przybliżeniu 10% tych, które zostały wemitowane do atmosfery w czasie katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku, która jest jedynym drugim takim wypadkiem atomowym sklasyfikowanym na poziomie 7.


Hidehiko Nishiyama, rzecznik agencji NISA, wyjaśnił, że agencja ta czekała, aż będzie dysponować wiarygodnymi danymi, zanim ogłosiła swój komunikat. Komunikat ten łączy w sobie dane otrzymane w dwa różne sposoby, przez NISA oraz przez Japońską Komisję Bezpieczeństwa Nuklearnego (NSC), inną organizację rządową.

NISA i NSC przede wszystkim pobrały pomiary emisji takich elementów promieniotwórczych jak jod 131 oraz cez 137.

Jak mówi sekretarz generalny rządu japońskiego, Yukio Edano, potwierdza to, że Fukushima jest katastrofę ekstremalną.

Jest nam niewypowiedzianie przykro w stosunku do opinii publicznej, populacji żyjącej w pobliżu elektrowni oraz w stosunku do całej społeczności międzynarodowej, z powodu sprowokowania tak poważnego wypadku, dorzucił sekretarz generalny w wywiadzie dla prasy.

Komentarze do: Japonia: wypadek w elektrowni atomowej Fukushima gorszy niż w Czarnobylu?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz