Szukaj

Europejczycy nie wiedzą o zagrożeniach powodowanych przez tłuszcz wewnętrzny

Podziel się
Komentarze0

88% Europejczyków, nie uświadamia sobie zagrożeń powodowanych przez otyłość brzuszną, które mogą skrócić im życie. W opublikowanym dziś raporcie „Tłuszcz trzewny i debata o wadze” - eksperci podkreślają wagę zwiększenia świadomości w zakresie ryzyka chorób, na które znaczący wpływ na ukryty tłuszcz wewnętrznym.Tłuszcz wewnętrzny otacza ważne organy brzuszne, jest niewidoczny, niewyczuwalny, lecz metabolicznie aktywny. Jego nadmiar w naszym organizmie zwiększa ryzyko pojawienia się chorób niebezpiecznych dla życia, takich jak cukrzyca typu 2, czy choroby serca1-6 , które stanowią dwie główne przyczyny śmierci na świecie.7

Raport prezentuje wyniki europejskich badań ankietowych przeprowadzonych na ponad 12 000 dorosłych8 pragnących zrzucić nadmiar kilogramów. Badania wykazują, że 88% badanych nie wie, co to jest tłuszcz wewnętrzny, lecz po zapoznaniu się zagrożeniami jakie wynikają z jego nadmiaru, 61% osób uzyskało większą motywację do utraty wagi. Badanie zostało wykonane na zlecenie firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, producenta alli, leku wspomagającego odchudzanie.

Najlepszym klinicznym wskaźnikiem nadmiaru tłuszczu wewnętrznego jest miara obwodu w talii, a tym samym jest to również najlepszy wskaźnik ryzyka choroby. 9-11 Dobra wiadomość jest taka, że w miarę utraty wagi, tłuszcz wewnętrzny jest łatwiej spalany niż tłuszcz podskórny.12 „Tłuszcz wewnętrzny może w większym stopniu niż ogólna waga ciała przyczyniać się do przedwczesnej śmierci," tłumaczy profesor Stephen Jacob, jeden z autorów raportu. „Nawet niewielki nadmiar tłuszczu wewnętrznego zwiększa ryzyko poważnej choroby, jednakże umiarkowana utrata wagi pacjenta znacząco je obniża.”

Praktykujący farmaceuta i wykładowca na Uniwersytecie Queen's (Queen's University) w Belfaście, Dr. Terry Maguire14 komentuje: „Większość ludzi z nadwagą postrzega ten problem jako sprawę wyglądu ciała, a nie jako kwestię zdrowia. Muszą oni poznać i zrozumieć korzyści dla zdrowia, jak również efekty estetyczne, wynikające z utraty wagi.”

W styczniu wielu ludzi podejmuje postanowienia noworoczne dotyczące diety, jednakże większość z tych osób nie jest w stanie im sprostać. Badania wykazują, że wśród 61% osób, które podejmowały się utraty wagi, aż dwie trzecie spośród tych, które już wcześniej były na diecie, przyznało się do niepowodzeń. Profesor David Haslam,15 lekarz internista oraz przewodniczący Brytyjskiego Narodowego Forum Otyłości (National Obesity Forum) w raporcie tłumaczy i ostrzega: „Krótkotrwałe diety odchudzające najczęściej powodują szybką utratę wagi lecz w dłuższym czasie nie dają pożądanych efektów, ponieważ osiągniętą w ten sposób wagę ciężko jest utrzymać. Diety te czynią więcej szkód niż pożytku: nadwaga powraca częściowo odkładając sie w postaci tłuszczu wewnętrznego.”

Raport ten pokazuje, jak ważne jest zrozumienie zagrożeń związanych z tłuszczem wewnętrznym i że stają się one silnym motywatorem dla osób, które chcą stracić na wadze. Eksperci mają nadzieję, że zwiększanie wiedzy w tym zakresie pomoże ludziom wytrwać w postanowieniach noworocznych dotyczących utraty wagi.

O tłuszczu wewnętrznym

  • Tłuszcz wewnętrzny uwalnia różnorodne substancje, takie jak białka i hormony powodujące stany zapalne, które mogą mieć wpływ na naczynia krwionośne, zwiększając ryzyko wystąpienia zakrzepicy i zawału.16-24 Tłuszcz ten również uwalnia kwasy tłuszczowe, które dostają się do wątroby, potężnego źródła przemiany materii w organizmie. Zakłóca to sposób, w jaki nasze ciała zużywają glukozę i tłuszcze, torując tym samym drogę problemom zdrowotnym takim jak cukrzyca typu 2 i nadciśnienie .20,22-24

Otyłość w Europie

  • Efektywne programy utraty wagi pomogą odciążyć europejski system opieki zdrowotnej. Szacuje się, że epidemia otyłości kosztuje system opieki zdrowotnej przerażające €81 miliardów każdego roku25, i koszty te stale rosną.
  • 53 procent ludności Europy ma nadwagę lub jest otyła26

  • Około 10 procent utraty produktywności z powodu urlopów chorobowych i niezdolności do pracy może być spowodowana chorobami związanymi z otyłością27

Źródła


1. Lapidus L et al. Rozłożenie tkanki tłuszczowej a ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i śmierci : 12-letnia kontynuacja badań uczestników z grupy badawczej kobiet mieszkających w Gothenburgu, Szwecja. Br Med J 1984; 289: 1257-61.

(Lapidus L et al. Distribution of adipose tissue and risk of cardiovascular disease and death: a 12-year follow-up of participants in the population study of women In Gothenburg, Sweden. Br Med J 1984; 289: 1257-61.)

2. Wang Y et al. Porównanie tłuszczu brzusznego i ogólnej otyłości w przewidywaniu ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 wśród mężczyzn. Am J Clin Nutr 2005; 81: 555-63.

(Wang Y et al. Comparison of abdominal adiposity and overall obesity in predicting risk of type 2 diabetes among men. Am J Clin Nutr 2005; 81: 555-63.)


3. Chan J et al. Otyłość, rozłożenie tłuszczu oraz przybieranie na wadze jako czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u mężczyzn. Diabetes Care 1994; 17(9): 961-969.


(Chan J et al. Obesity, fat distribution, and weight gain as risk factors for clinical diabetes in men. Diabetes Care 1994; 17(9): 961-969.)

4. Larsson B et al. Rozłożenie tkanki tłuszczu brzusznego, otyłość i ryzyko choroby naczyniowo-sercowej i śmierci:13-letnie uzupełnienie badań u uczestników w badaniach mężczyzn urodzonych w 1913 roku. Br Med J 1984; 288: 1401-4.

(Larsson B et al. Abdominal adipose tissue distribution, obesity, and risk of cardiovascular disease and death: 13 year follow-up of participants in the study of men born in 1913. Br Med J 1984; 288: 1401-4.)

5. Yusuf S et al. Efekt potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka związanych z zawałem mięśnia sercowego w 52 krajach (badania INTERHEART): badanie porównawcze przypadków. Lancet 2004; 364: 937-952.

(Yusuf S et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 937-952.)

6. Sironi AM et al. Tłuszcz wewnętrzny w nadciśnieniu: Wpływ na insulinoodporność oraz funkcję komórek ß. Hypertension 2004; 44; 127-133.

(Sironi AM et al. Visceral Fat in Hypertension: Influence on Insulin Resistance and ß-Cell function. Hypertension 2004; 44; 127-133.)

7.Światowa Organizacja Zdrowia. Arkusz informacyjny - Dziesięć głównych przyczyn śmierci.

(World Health Organisation. Fact Sheet - The top ten causes of death.) www.who.int/entity/mediacentre/factsheets/fs310_2008.pdf. Accessed 10.11.09.

8. *ICM Research przeprowadziło wywiad na przypadkowej grupie 12 161 dorosłych osób w wieku 30-59 lat, na 21 europejskich rynkach przy użyciu mieszanych metod badań internetowych i telefonicznych w październiku 2009. Z respondentami kontaktowano się na zasadzie próbki reprezentacyjnej kraju i byli oni kwalifikowani do badań jeśli planowali utracić przynajmniej 1kg wagi. ICM jest członkiem Brytyjskiej Rady Badawczej i przestrzega jej zasad. Więcej informacji można zaleźć na stronie www.icmresearch.co.uk

(*ICM Research interviewed a random sample of 12,161 adults aged 30-59 years old, across 21 European markets using a mixed approach of online and telephone research in October 2009. Respondents were contacted on a nationally representative basis and qualified for the survey if they were looking to lose at least 2lbs in weight. ICM is a member of the British Polling Council and abides by its rules. Further information at www.icmresearch.co.uk)

9. Lean ME et al. Obwód talii jako miara wskazująca konieczność kontroli wagi. British Med J 1995; 311:158-161.

(Lean ME et al. Waist circumference as a measure for indicating need for weight management. British Med J 1995; 311:158-161.)

10. Pouliot MC et al. Obwód talii i brzuszna średnica strzałkowa: najlepsze i najprostsze antropometryczne indeksy nagromadzenia brzusznej tkanki tłuszczowej i związanym z tym ryzykiem sercowo-naczyniowym u mężczyzn i kobiet. Am J Cardiol 1994; 73(7):460-8.

(Pouliot MC et al. Waist circumference and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. Am J Cardiol 1994; 73(7):460-8.)

11. NHLBI Inicjatywa Edukacji o Otyłości. Praktyczny Przewodnik Identyfikacji, Oceny i Leczenia Nadwagi i Otyłości u Dorosłych. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/prctgd_c.pdf. Accessed 02/11/2009.

(NHLBI Obesity Education Initiative. The Practical Guide Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/prctgd_c.pdf. Accessed 02/11/2009.)

12. Frayn K et al. Integracyjna fizjologia ludzkiej tkanki tłuszczowej. Int J Obes 2003; 27: 875-888. (Frayn K et al. Integrative physiology of human adipose tissue. Int J Obes 2003; 27: 875-888.)


13. Profesor Stephan Jacob jest endokrynologiem i diabetologiem, który prowadzi Instytut Kardiometaboliczny w Niemczech. Przeprowadził wiele prób klinicznych i publikował wiele artykułów w dziedzinie otyłości.

(Professor Stephen Jacob is an Endocrinologist and Diabetologist who runs the Cardiometabolic Institute in Germany. He has conducted many clinical trials and published extensively in the field of obesity.)

14. Dr Terry Maguire jest lokalnym farmaceutą i wykładowcą na Uniwersytecie Queen's w Belfaście. Przewodniczył Stowarzyszeniu Farmaceutów Irlandii Północnej, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Farmaceutów Irlandii. Publikuje wiele artykułów na temat roli aptek w ulepszaniu zdrowia, od terapii antynikotynowych po otyłość.

(Dr. Terry Maguire is a community pharmacist and a Senior Lecturer at Queens University in Belfast. Past President of the Pharmaceutical Society of Northern Ireland, he is a Fellow of the Pharmaceutical Society of Ireland. He publishes extensively on the health-improving role of pharmacy in therapy areas from smoking to obesity.)

15. Profesor David Haslam jest lekarzem medycyny otyłości, praktykującym internistą i przewodniczącym Narodowego Forum Otyłości w Wielkiej Brytanii. Publikuje artykuły i przemawia na międzynarodowych spotkaniach na temat otyłości i związanych z nią chorób.

(Professor David Haslam is a Physician in Obesity Medicine, a practicing GP and Chair of National Obesity Forum in the UK. He publishes widely and speaks internationally on obesity and related diseases.)

16. Despres J-P et al. Otyłość brzuszna i syndrom metaboliczny jako przyczyna ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008; 28: 1039-49.

(Despres J-P et al. Abdominal obesity and metabolic syndrome: contribution to global cardiovascular risk. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008; 28: 1039-49.)

17. Després J-P et al. Miejscowe odkładanie się tłuszczu w ciele, lipoproteiny plazmowe i choroba sercowo-naczyniowa. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1990; 10: 497-511.

(Després J-P et al. Regional deposition of body fat, plasma lipoproteins and cardiovascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1990; 10: 497-511.)

18. Despres J-P. Stan zapalny i choroba sercowo-naczyniowa - czy otyłość brzuszna jest brakującym ogniwem? Int J Obesity 2003; 27: S22-S24.

(Despres J-P. Inflammation and cardiovascular disease - is abdominal obesity the missing link? Int J Obesity 2003; 27: S22-S24.)

19. Després J-P et al. Otyłość wewnątrz-brzuszna: Nieleczony czynnik ryzyka występowania cukrzycy typu 2 i choroby sercowo-naczyniowej. J Endocrinol Invest 2006; 29(Suppl. to no. 3): 84-89.

(Després J-P et al. Intra-abdominal obesity: An untreated risk factor for Type 2 diabetes and cardiovasculardisease. J Endocrinol Invest 2006; 29(Suppl. to no. 3): 84-89.)

20. Grundy SM. Otyłość, syndrom metaboliczny i choroba sercowo-naczyniowa. J Clin Endocrinol Metab 2004; 84(6): 2595-600.

(Grundy SM. Obesity, metabolic syndrome and cardiovascular disease. J Clin Endocrinol Metab 2004; 84(6): 2595-600.)

21. Kershaw E et al. Tkanka tłuszczowa jako organ wewnątrzwydzielniczy. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2548-2556.

(Kershaw E et al. Adipose Tissue as an Endocrine Organ. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2548-2556.)

22. Chandran M et al. Adiponektyna: więcej niż tylko kolejny hormon białkowy? Diabetes Care 2003; 26: 2442-2450. (Chandran M et al. Adiponectin: More Than Just Another Fat Cell Hormone? Diabetes Care 2003; 26: 2442-2450.)

23. Mathieu P et al. Otyłość wewnętrzna: Łącznik między zapaleniem, nadciśnieniem i chorobą sercowo-naczyniową. Hypertension 2009; 53: 577-584.

(Mathieu P et al. Visceral Obesity: The Link Among Inflammation, Hypertension, and Cardiovascular Disease. Hypertension 2009; 53: 577-584.)

24 Björntorp P. Tkanka tłuszczowa "Portal" jako generator czynników ryzyka wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy. Arteriosclerosis 1990; 10: 493-6.

(Björntorp P. "Portal" adipose tissue as a generator of risk factors for cardiovascular disease and diabetes. Arteriosclerosis 1990; 10: 493-6.)

25. Dokument Roboczy Służb Komisji - dołączony do Białej Księgi o Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością - Podsumowanie Oceny Wpływu {COM(2007) 279 finał} {SEC(2007) 706} http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC0707:EN:NOT... Accessed 13.11.09. (Commission staff working document - accompanying the White paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues - Summary of the Impact Assessment {COM(2007) 279 final} {SEC(2007) 706} http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC0707:EN:NOT... Accessed 13.11.09.)

26. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Otyłością (IASO). Nadwaga & Otyłość w UE27. Dostępne na stronie: http://www.iotf.org/database/documents/v2PDFforwebsiteEU27.pdf Accessed 18.11.09.

(International Association for the Study of Obesity (IASO). Overweight & Obesity in the EU27. Available from: http://www.iotf.org/database/documents/v2PDFforwebsiteEU27.pdf Accessed 18.11.09.)


27. Narbro K et al. Int J Obes Relat Metab Disord 1996; 20: 895-903

Komentarze do: Europejczycy nie wiedzą o zagrożeniach powodowanych przez tłuszcz wewnętrzny

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz